Tin tức kế toán  Mùa trung thu mang lại rồi, các doanh nghiệp thường xuyên dùng những vỏ hộp bánh trung thu để khuyến mãi cho nhân viên cấp dưới hoặc những người sử dụng thân thiết để cụ lời cảm ơn. Bạn đang do dự không biết khoản đưa ra phí mua bánh trung chiếm được tính như thế nào? Có được khấu trừ không? Có được chuyển vào chi tiêu tính thuế TNDN không? bài viết dưới đây, tin tức kế toán sẽ phía dẫn bỏ ra tiết chúng ta cách xử lý túi tiền bánh trung thu biếu tặng ngay nhân viên, khách hàng.

Bạn đang xem: Xuất hóa đơn bánh trung thu

*

1. Quy định về hội chứng từ so với chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng

Các bệnh từ doanh nghiệp cần có để được xem chi phí bánh trung thu biếu tặng ngay nhân viên, người tiêu dùng vào giá cả hợp lý:

+ Hoá đơn tải bánh trung thu

+ Hợp đồng và hội chứng từ thanh toán giao dịch qua ngân hàng

+ Hoá đơn đầu ra (Doanh nghiệp xuất)

+ đưa ra quyết định của công ty (Công đoàn) về quà trung thu cho nhân viên cấp dưới (nếu tặng nhân viên)

+ Danh sách nhân viên hoặc người tiêu dùng được nhận có không thiếu chữ ký xác nhận.

+ quy định tài chính, ngân sách chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp.

2. Tính thuế GTGT đối với chi phí bánh trung thu biếu tặng ngay nhân viên, khách hàng hàng

– Thuế GTGT đầu vào: được khấu trừ thuế GTGT nguồn vào của bánh trung thu sử dụng biếu tặng kèm khách hàng, nhân viên (Nếu bao gồm đủ hội chứng từ)

– Thuế GTGT đầu ra: Doanh nghiệp buộc phải kê khai, tính thuế GTGT đầu ra so với bánh trung thu cho, biếu tặng ngay khách hàng.

+ giá bán tính thuế GTGT là giá bán tính thuế GTGT của bánh trung thu cùng các loại hoặc tương tự tại thời điểm cho, biếu tặng ngay nhân viên, khách hàng. (theo khoản 3, điều 7 Thông tư 219/2013/TT_BTC)

 3. Tính thuế TNDN đối với giá cả bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên, khách hàng.

Xem thêm: Xem Tranh Chiếc Ô Tô Mơ Ước Đơn Giản, Đẹp Nhất, Vẽ Tranh Chiếc Ô Tô Mơ Ước Đơn Giản, Đẹp Nhất

Được lao lý tại Thông bốn 96/2015/TT_BTC

Chi phí thiết lập bánh trung thu cho, biếu tặng khách hàng được xem vào giá cả được trừ của doanh nghiệp. (Nếu có rất đầy đủ hóa đơn, hội chứng từ phương pháp trong phần 1)Chi phí sở hữu bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên cũng rất được tính vào ngân sách chi tiêu hợp lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng chi phí có tính chất phúc lợi cho nhân viên cấp dưới không được quá 1 mon lương bình quân thực tế triển khai của doanh nghiệp.

*

4. Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến chi phí bánh trung thu dùng để cho, biếu tặng khách hàng, nhân viên

khi mua bánh trung thu:

Nợ TK 152,153,156,211…

Nợ TK 133

bao gồm TK 111,112,131

khi cho, biếu tặng bánh trung thu:

– tặng kèm khách hàng

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 641 (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200)

Nợ TK 6421 (Nếu DN vận dụng theo QĐ 48)

tất cả TK 152,153,156,211…

Doanh nghiệp bắt buộc kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá chỉ vốn và giá xuất cho, biếu khuyến mãi ngay của bánh trung thu.

Nợ TK 641 tất cả TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu khuyến mãi lớn hơn giá vốn (nếu có) có TK 3331: Thuế GTGT nên nộp.(tính trên giá chỉ xuất biếu tặng)

Khi cho, biếu khuyến mãi ngay nhân viên

Chi phí để mua bánh trung thu khuyến mãi ngay Cán bộ, Công nhân viên cấp dưới được đem từ Qũy Khen thưởng, Phúc lợi.

Ghi nhận lợi nhuận được trả tự Qũy Khen thưởng, an sinh của doanh nghiệp:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh (tổng giá thanh toán)

tất cả TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

gồm TK 3331 – Thuế GTGT cần nộp.

Ghi nhận giá vốn hàng chào bán đối với bánh trung thu dùng nhằm biếu, tặng kèm công nhân viên cấp dưới và bạn lao động:

 Nợ TK 632 – giá bán vốn sản phẩm bán

Có những TK 152, 153, 155, 156

*


? chăm trang kế toán: www.photoworld.com.vn

? Hoặc tổng đài đáp án của kế toán Hà Nội 1900 6246

▶ THÔNG TIN THAM KHẢO: