Relative Clauses – Mệnh đề quan tiền hệ bí quyết rút gọn gàng mệnh đề quan hệPhân biệt bí quyết dùng Who, Whom với Whose trong giờ đồng hồ anhPhân biệt WHO, WHOM với WHOSE
Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó tất cả thể bao gồm nhiều từ tốt có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan lại hệ dùng làm giải yêu thích rõ hơn về danh từ bỏ đứng trước nó.

Bạn đang xem: Who whom which cách dùng


Xét lấy ví dụ như sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong relative clause, nó che khuất “the woman” và dùng để xác định danh tự đó. Nếu quăng quật mệnh đề này ra họ vẫn gồm một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan liêu hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, đại diện thay mặt ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, đại diện thay mặt ngôi vật dụng vật, động vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện mang đến chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan lại hệ xác minh (who, which vẫn có thê thực hiện được)

I don’t lượt thích the table that stands in the kitchen.


*

Gia sư tiếng Anh online

Relative Clauses – Mệnh đề dục tình

Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bước đầu bằng những đại từ quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose hay số đông trạng từ quan hệ: why, where, when. Mệnh đề quan tiền hệ dùng để bổ nghĩa đến danh từ bỏ đứng trước nó.

I. Các đại từ quan liêu hệ


1. WHO

– làm chủ từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O
*
Who thay thế cho danh tự chỉ người

2. WHOM

– làm cho túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

– sửa chữa cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

– làm chủ từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan lại hệ

– sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V
*
Which sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ vật

4. THAT

– rất có thể thay thay cho địa chỉ của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* các trường hợp hay được sử dụng “that”:

– khi đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

– lúc đi sau các từ: only, the first, the last

– lúc danh trường đoản cú đi trước bao gôm khắp cơ thể và vật

– khi đi sau các đại trường đoản cú bất định, đại từ bao phủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people & places that she had visited.

* các trường vừa lòng không dùng that:

– vào mệnh đề quan hệ tình dục không xác định


– sau giới từ

5. WHOSE

Dùng để chỉ cài đặt cho danh tự chỉ tín đồ hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

Đại từ quan tiền hệLoại danh từ cố gắng thếVai trò trong câu
Whochỉ ngườichủ từ
Whomchỉ ngườitúc từ
Whichchỉ vậtchủ từ giỏi túc từ
Thatchỉ tín đồ hay chỉ vậtchủ từ giỏi túc từ
Whosechỉ ngườichỉ quyền sở hữu

Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mở đầu cho mệnh đề tình dục trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, thường nuốm cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go to school.

2. WHERE: sửa chữa thay thế từ chỉ vị trí chốn, thường nắm cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The khách sạn wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường vậy cho tự then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: vày you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

Các một số loại Mệnh đề quan liêu hệ

Có hai nhiều loại mệnh đề quan hệ: mệnh đề quan hệ khẳng định và mệnh đề tình dục không xác định.

Mệnh đề quan tiền hệ xác định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm xác định danh tự đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh tự không xác định và không dùng dấu phẩy chia cách nó cùng với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ giới tính không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung cấp thêm tin tức về một người, một đồ gia dụng hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không nhất thiết phải bao gồm trong câu, không có nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh tự là danh từ khẳng định và được chia cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vệt phẩy (,) hay lốt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý các điểm sau:

– khi danh từ mà lại nó bổ nghĩa là 1 danh tự riêng

– khi danh từ mà nó bổ nghĩa là 1 trong tính từ tải (my, his, her, their)

– khi danh từ cơ mà nó vấp ngã nghĩa la một danh trường đoản cú đi với this , that, these, those

Một số lưu ý trong mệnh đề quan liêu hệ

1. Nếu như trong mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới trường đoản cú thì giới từ rất có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ nam nữ (chỉ vận dụng với whom cùng which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Hoàn toàn có thể dùng which thay cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come lớn my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to lớn my birthday party, which makes me sad.

3. Ở địa chỉ túc từ, whom hoàn toàn có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Vào mệnh đề quan liêu hệ xác minh , bạn có thể bỏ những đại từ quan tiền hệ làm cho túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.

Cách rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ

1. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút thành cụm phân từ
Mệnh đề quan hệ giới tính chứa các đại từ quan tiền hệ làm chủ từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm lúc này phân từ (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm hiện tại phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door khổng lồ me are professors. → The couple living next door to lớn me are professors.

* ví như mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân trường đoản cú (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động tự nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động từ nguyên mẫu (To-infinitive) khi trước đại từ quan hệ có các cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.

Xem thêm: Số Hiệu Bằng Tốt Nghiệp Thpt Là Gì, Số Hiệu Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Là Gì


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man to be killed in this way.

+ The woman, who is very clever and beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever và beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan lại hệ và to be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới từ mở màn kết phù hợp với các danh tự theo sau)

Ví dụ:

+ The beaker that is on the counter contains a solution.

Được giản lược thành: The beaker on the counter contains a solution.

Phân biệt phương pháp dùng Who, Whom cùng Whose trong giờ đồng hồ anh

1. Giải pháp dùng Who

– Who được dùng như hình thức nhà từ khi từ đứng trước của nó là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man who spoke lớn you, is my father

Người bọn ông (người mà) đã thì thầm với anh là phụ vương tôi

The girls who serve in the cửa hàng are the owner’s daughters

Những cô nàng (mà họ) giúp câu hỏi ở của hàng là đàn bà ông chủ

* Chú ý: Sau who luôn luôn là cồn từ Verb

2. Giải pháp dùng Whom

– Whom được dùng như hình thức té túc từ, khi từ đứng trước là chủ ngữ chỉ người

Ví dụ: The man whom you meet is my father

Người bầy ông, bạn mà anh gặp là cha tôi

The girls whom you saw are my sisters

Những cô nàng mà anh thấy là các chị bọn họ tôi

– trong văn nói tín đồ ta hay sử dụng who hoặc that rứa cho whom, hoặc phổ thông hơn thế nữa bỏ whom đi.

+ Ví dụ: Văn viết: The man whom you meet is my father

Văn nói: The man who you meet if my father

The man that you meet is my father

The man you meet is my father

– vào trường hợp whom làm cho từ ngã túc cho 1 giới từ, khi viết ta nhằm giới tự trước whom, lúc nói tư để giới tự sau cùng, còn whom được thay thế sửa chữa bằng that hoặc vứt hẳn.

+ Ví dụ: Văn viết: The man lớn whom I spoke

Văn nói: The man that I spoke to

The man I spoke to.

* Chú ý: Sau whom là đại từ bỏ Subject

3. Phương pháp dùng Whose

– Whose được dùng như hiệ tượng sở hữu giải pháp khi từ đứng trước là công ty ngữ chỉ người

+ Ví dụ: The men whose houses were damaged will be compensated.

Những người có nhà của mình bị thiệt hại sẽ được bồi thường

Chú ý: Sau Whose là danh từ Noun, danh từ lép vế whose không lúc nào có mạo từ

Phân biệt WHO, WHOM và WHOSE

1. Phân biệt phương pháp dùng Who cùng Whose

– Sau who luôn luôn là đụng từ còn sau whose phải là danh từ

 …N (person) + WHO + V + O

 …N (person) + WHOSE + N + V/S + V + O

Ví dụ: The woman who helped you is my English teacher

 Người đàn bà giúp các bạn là cô giáo dạy giờ anh của tôi.

The man whose son in my class, is a doctor

 Người đàn ông có nam nhi học cùng lớp tôi là 1 trong bác sĩ

2. Phân biệt bí quyết dùng Who với Whom

– Who làm nhà từ vào mệnh đề quan lại hệ và sửa chữa cho danh tự chỉ người.

 …N (person) + WHO + V + O

– Whom làm túc từ đến động từ vào mệnh đề quan lại hệ và thay thay cho danh từ chỉ người.

 …N (person) + WHOM + S + V

+ Ví dụ: I told you about the woman who lives next door.

 Do you know the boy whose mother is a nurse?

 Bạn tất cả biết cậu bé bỏng mà bà mẹ cậu ấy là một trong y tá?

Bài tập về phong thái dùng Who, Whom với Whose

Bài 1: hoàn thành câu cùng với who, whom, whose

1) This is the man_____son is my friend.

2) Do you know the woman _____ name is White

3) The house _____ doors are yellow is mine

4) The girl _____ I lượt thích is you

* Đáp án:

1) This is the man whose son is my friend.

 Đây là người bọn ông mà con trai cuả ông ta là chúng ta cuả tôi

2) Do you know the woman whose name is White

 Bạn tất cả biết người phụ nữ mà têncuả cô ta là White

3) The house whose doors are yellow is mine

 Căn nhà mà cưả cuả nó màu vàng là bên cuả tôi

4) The girl whom I lượt thích is you

 Cô gái nhưng mà tôi đam mê là bạn

Bài 2: Hoàn thành câu với Who hoặc Whom.

1) We are talking to some peasants _____ we will help.

2) The pupils _____ were lazy in the past are trying lớn study hard.

3) The police arrested the man _____ many people admire.

4) The thief _____ I scolded stole my wallet.

* Đáp án:

1) Whom: We are talking to some peasants whom we will help.

 Chúng tôi thì thầm với vài người nông dân (những tín đồ mà) chúng tôi sẽ giúp.

2) Who: The pupils who were lazy in the past are trying to lớn study hard.

 Các em học sinh (những em mà) trước đây lười học giờ đang vậy gắng chuyên cần học.

3) Whom: The police arrested the man whom many people admire.

 Cảnh ngay cạnh đã bắt giữ người lũ ông (người mà) có không ít người thần tượng.

4. Whom: The thief whom I scolded stole my wallet.

 Tên trộm (người mà) tôi chửi đã đánh tráo ví của tôi

Bài 3: xong câu với Who hoặc Whose.

1) They will kill the people _____ participate in the trip.

2) The knight _____swords are long have been defeated.

3) The scientists _____ are researching a new machine have died.

4. They have destroyed the terrorists _____ plan is to demolish the tower.

* Đáp án

1) Who: They will kill the people who participate in the trip.

 Họ sẽ sát hại những người dân tham gia chuyến đi

2) Whose: The knight whose swords are long have been defeated

 Người hiệp sĩ người mà bao gồm thanh kiếm dài đã bị đánh bại.

3) Who: The scientists who are researching a new machine have died.

 Những bên khoa học những người mà sẽ nghiên cứu bộ máy mới sẽ qua đời.

4. Whose: They have destroyed the terrorists whose plan is khổng lồ demolish the tower.