Chắc hẳn mỗi họ đều cảm mến một nhân vật lịch sử dân tộc nào đó. Trong bài học ngày hôm nay, trung trọng tâm Anh ngữ AROMA xin ra mắt đến các bạn một bài viết về nhân vật lịch sử dân tộc yêu thích bởi tiếng Anh, quản trị Hồ Chí Minh nhé.

Bạn đang xem: Viết về nhân vật lịch sử bằng tiếng anh

*
bài viết nhân vật lịch sử vẻ vang yêu thích bằng tiếng Anh về bác Hồ

Bài viết nhân vật lịch sử vẻ vang yêu thích bằng tiếng Anh về quản trị Hồ Chí Minh

This essay is going khổng lồ introduce Ho bỏ ra Minh, one of the greatest leaders that Vietnam has ever produced over the course of more than 1000 years of building và defending our country, the person who is not only venerable to lớn me but also to millions of Vietnamese people and other people all over the world.

He was born on May, 19th 1890 in Sen (Lotus) Village, phái mạnh Dan district, Nghe An province, a province located in the middle part of Vietnam, which is about 6 hours driving from Hanoi. He had many different names during the course of his life; his birth name was Nguyen Sinh Cung; he was also known as Nguyen Tat Thanh và Nguyen Ai Quoc, which literally means a country lover or a patriot).

He used to be a Vietnamese Communist revolutionary leader who was the prime minister (1945-1955) & president (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam. He was a central figure in the foundation of the Democratic Republic of Vietnam in 1945, as well as the People’s Army of Vietnam & the Viet Cong during Vietnam War.

He led the Viet Minh independence movement from 1941 onward, establishing the Communist-ruled Democratic Republic of Vietnam in 1945 và defeating the French Union in 1954 at the battle of Dien Bien Phu. He officially stepped down from nguồn in 1965 due lớn health problems, but remained a highly visible figurehead và inspiration for those Vietnamese fighting for his cause—a united, communist Vietnam—until his death. After the war, Saigon, the former capital of the Republic of Vietnam, was renamed Ho chi Minh.

Despite being the prime minister-cum-the president of the Democratic Republic of Vietnam, he lived a frugal và humble life. He didn’t choose lớn live in the Presidential Palace but a stilt house at the back of the palace, which is today known as the Presidential Palace Historical Site. His hobbies included reading, gardening, feeding fishes (many of which are still living) & visiting schools and children’s homes. He’s such a good role model for me to learn from.

Xem thêm: Nhung Bó Hoa Hong Dep Nhat, Bó Hoa Hồng Đỏ Đẹp Tặng Sinh Nhật Đẹp

Bản dịch bài bác viết về nhân vật lịch sử dân tộc yêu thích bằng tiếng Anh

Bài luận này sẽ giới thiệu về hồ Chí Minh, trong những nhà lãnh đạo béo tốt nhất mà việt nam từng sản hiện ra trong rộng 1000 năm thi công và bảo vệ đất nước của chúng tôi, người không chỉ tôi tôn kính mà hơn nữa cho hàng ngàn người vn và những người dân khác bên trên khắp nắm giới.

Ông sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại làng Sen (Lotus), huyện Nam Đàn, tỉnh giấc Nghệ An, một tỉnh ở ở miền trung bộ Việt Nam, cách thành phố hà nội khoảng 6 tiếng lái xe. Ông có không ít tên gọi khác nhau trong trong cả cuộc đời; tên khai sinh của ông là Nguyễn Sinh Cung; ông nói một cách khác là Nguyễn tất Thành với Nguyễn Ái Quốc, nghĩa đen tức là một người yêu nước hoặc một tình nhân nước).

Ông từng là một trong nhà lãnh đạo cách mạng cùng sản Việt Nam, là thủ tướng (1945-1955) và là tổng thống (1945-1969) của nước cùng hòa Dân chủ Việt Nam. Ông là một nhân vật cơ bản trong nền tảng của nước cộng hòa Dân chủ việt nam năm 1945, tương tự như Quân nhóm Nhân dân vn và Việt cùng trong chiến tranh Việt Nam.

Ông chỉ đạo phong trào hòa bình Việt Minh từ năm 1941 trở đi, thành lập Cộng hòa Dân nhà Cộng sản nước ta năm 1945 và vượt mặt Liên bang Pháp năm 1954 trên trận Điện Biên Phủ. Ông xác nhận từ chức vào năm 1965 do các vấn đề mức độ khỏe, cơ mà vẫn là 1 trong những nhân vật rất có thể nhìn thấy và xúc cảm cho đa số người nước ta chiến đấu vì mục tiêu của ông – một người việt nam cộng sản, thống độc nhất vô nhị – cho tới khi ông qua đời. Sau chiến tranh, sài Gòn, cựu tp. Hà nội của nước cùng hòa Việt Nam, được đổi tên thành hồ nước Chí Minh.

Mặc dù cho là thủ tướng mạo kiêm tổng thống của nước cộng hòa Dân công ty Việt Nam, ông sinh sống một cuộc sống đời thường tiết kiệm cùng khiêm nhường. Anh không chọn sống vào Dinh Tổng thống mà là một trong ngôi bên sàn ở phía sau cung điện, ngày nay được call là Di tích lịch sử hào hùng Tổng thống. Sở trường của anh bao gồm đọc sách, làm cho vườn, mang lại cá ăn uống (nhiều trong số đó vẫn còn sống) và đến thăm trường học và nhà trẻ em. Anh ấy là một người mẫu chân dài tốt mang đến tôi học tập hỏi.