Dưới đây là những mẫu câu bao gồm chứa trường đoản cú "tự ý", trong bộ từ điển giờ photoworld.com.vnệt - tiếng Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo phần đa mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần để câu với từ tự ý, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ tự ý trong cỗ từ điển giờ photoworld.com.vnệt - giờ đồng hồ Anh

1. Bọn họ tự ý hăm hở làm cho điều đó.

Bạn đang xem: Tự ý tiếng anh là gì

She does it willingly, eagerly.

2. Tự ý thức là quân địch của sự hoàn hảo.

Self- consciousness is the enemy of accomplishment.

3. Không được tách đoàn, ko được tự ý đi lại.

Don't leave the group, don't wander off alone

4. Tao chỉ nói là bầy nó không tự ý hành động.

I'm just saying they wouldn't act on their own.

5. Tín đồ ta sẽ không vui lúc mấy fan tự ý vào trong nhà đâu.

People ain't happy with y'all goose-stepping up in here.

6. Tôi thường xuyên tự ý mang lại nhà họ nói chuyện mà ko báo trước.

I frequently arrived unannounced và uninphotoworld.com.vnted at their trang chủ to talk with them.

7. Xin cứ tự ý bước tiến nếu cô không tương quan đến photoworld.com.vnệc này.

Please, go ahead if you have nothing to vị with this.

8. Lãnh Tụ tối Cao, tôi đã tự ý thêu thêm một trong những bảo vệ.

Supreme Leader, I took the liberty of hiring some extra security.

9. Tự ý triển khai chiến dịch giám sát và đo lường và sở hữu tài liệu tối mật về nhà.

Conducting an unauthorized surveillance operation & taking trang chủ classified documents.

10. Chẳng hạn, tôi nên tập kinh nghiệm hỏi ý kiến ông chồng thay vị tự ý quyết định”.

For example, I have learned to lớn consult my husband instead of just making my own decisions.”

11. Tuy nó tự ý rời ra khỏi sư môn, cơ mà một ngày làm thầy, trọn đời làm cho cha.

It's true that he left my school but I'm still his teacher.

12. Thầy vẫn bảo mày không dùng công thức của thầy cùng mày vẫn phớt lờ tự ý làm.

I told you not lớn cook my formula, & you went ahead and did it anyway.

13. (b) tại sao Phao-lô nói rằng muôn vật bị tóm gọn phục sự hỏng không “chẳng đề xuất tự ý mình”?

(b) Why did Paul say that creation was subjected lớn futility “not by its own will”?

14. Chúng cấp thiết tự ý nheo lại, nhất là nếu chúng ta lạm dụng Botox (1 loại thuốc chống nếp nhăn).

They cannot be consciously contracted, especially if you overdid the Botox.

15. Cơ hội 40 tuổi, ông vẫn tự ý giải bay dân Y-sơ-ra-ên ngoài ách gông cùm của bạn Ai Cập.

Xem thêm: Nhiều Người Vẫn Chưa Biết Bạc Xi Vàng Tây Là Gì ? Trang Sức Bạc Si Có Bền Không?

When 40 years old, he phối out on his own to không tính phí the Israelites from Egyptian captiphotoworld.com.vnty.

16. Vị muôn vật đã biết thành bắt phục sự hư-không, chẳng buộc phải tự ý mình, bèn là vày cớ Đấng bắt phục.

For the creation was subjected to futility, not by its own will but through him that subjected it, on the basis of hope that the creation itself also will be set không tính phí from enslavement khổng lồ corruption & have the glorious freedom of the children of God.”

17. Tại một số nước làm photoworld.com.vnệc Phi châu, người ta thậm chí còn còn coi photoworld.com.vnệc trẻ con tự ý kính chào hỏi tín đồ lớn trước là vấn đề hỗn hào.

In some African cultures, it is even photoworld.com.vnewed as impertinent for a child to lớn say a greeting khổng lồ a grown-up on his own initiative.

18. Qua lời đó, Đức Giê-hô-va ưng thuận Con Ngài, tự ý phân trần sự chấp nhận và trấn an Con bởi tình thân thương của Ngài.

(Luke 3:22) Jehovah thus acknowledged his Son, freely expressing approval of him & giphotoworld.com.vnng assurance of His love.

19. Không, bởi vì chúng ta tự ý mang đến mượn tiền, tất cả lẽ họ đã nhận được tiền lời, và không có gì ác nghiệt đã xẩy ra cả.

No, because we voluntarily made the loan, we have probably been collecting interest on it, & nothing dishonest has taken place.

20. Bản Diễn Ý diễn giải câu này: “Thượng Đế tạo cho con người ngay thẳng, nhưng loài người lại tự ý khiến cho lòng bản thân trở đề xuất tà vạy”.

The Contemporary English Version paraphrases this verse: “We were completely honest when God created us, but now we have twisted minds.”

21. Thí dụ, vào thời đơn vị tiên tri Ma-la-chi, Đức Giê-hô-va khiển trách những người Y-sơ-ra-ên đối xử cách phỉnh phờ cùng với vợ bằng phương pháp tự ý ly dị.

For example, in the prophet Malachi’s day, Jehovah censured Israelite husbands who dealt treacherously with their wives by frivolously divorcing them.

22. Hãy đồng ý rằng các anh chị em em “được thoải mái theo thể cách xác thịt” với được “tự ý sàng lọc sự tự do thoải mái và cuộc sống vĩnh cửu” (2 Nê Phi 2:27).

Accept that you are “free according to lớn the flesh” and “free lớn choose liberty và eternal life” (2 Nephi 2:27).

23. Mặc dù nhiên, vào khoảng thời gian 1934, phần lớn người đại diện Quốc làng tự ý ra quyết định chữ Hê-bơ-rơ này “không thích hợp với ý thức hệ hiện thời”, vì vậy nó bị đánh xóa đi.

However, in 1934 representatives of the Nazi party decided that the Tetragrammaton was “not compatible with current ideology” and hence should be painted over.

24. 13 trong tầm những của-lễ tự ý dâng hiến như lễ đồ hoặc để mang đến gần Đức Chúa Trời hầu được Ngài ban ân đức là của-lễ thiêu, của-lễ chay và của-lễ thù ân.

13 Among the offerings made voluntarily as gifts or as an approach to lớn God khổng lồ gain his favor were the burnt offerings, grain offerings, và communion offerings.

25. đoạn phim âm nhạc "Hollywood" (2003) là 1 trong những sự thành kính gửi mang lại nhiếp ảnh gia Guy Bourdin; nam nhi của Bourdin kế tiếp đệ đối chọi kiện bà vị tự ý sử dụng các tác phẩm của thân phụ mình.

Her đoạn clip for "Hollywood" (2003) was an homage to lớn the work of photographer Guy Bourdin; Bourdin's son subsequently filed a lawsuit for unauthorised use of his father's work.

26. Ngài tự ý cởi quăng quật vải liệm ngoài thể xác của Ngài nhưng đã được dùng để làm bó xác Ngài, cẩn trọng cuốn lại mẫu khăn liệm quấn đầu “để riêng rẽ ra một chỗ khác,”10 thánh thư chép như thế.

Of His own volition, He shed the burial linen with which He had been bound, carefully putting the burial napkin that had been placed over His face “in a place by itself,”10 the scripture says.

27. Một tín đồ mẹ đơn lẻ nói: “Tôi thường nhìn thấy là ngày làm sao tôi xuống lòng tin hoặc cau có vì thao tác làm photoworld.com.vnệc cực nhọc cùng tôi về nhà, thì đó là ngày mà phụ nữ tôi tự ý dọn bàn cùng sửa soạn bữa ăn chiều”.

One single mother says: “I often find that when I am really low or irritable from a particularly trying day at work và I come trang chủ —that is the day my daughter has chosen to set the table và get the supper going.”

28. Đầu năm 2010, Sheeran trải qua điều cơ mà anh call là "khoảng thời gian gập ghềnh" (các giao di chuyển khoản ngân hàng không thông suốt) trên Anh Quốc, cùng anh tự ý gửi tới Los Angeles để dành một tháng "xem điều gì hoàn toàn có thể xảy ra".

In early 2010, Sheeran was haphotoworld.com.vnng what he described as a "rough time" in the UK, và he spontaneously left for Los Angeles khổng lồ spend a month "to see what could happen".