mẹ ngồi ru con đong đưa võng bi lụy đong chuyển võng bi quan Mẹ ngồi ru con mây qua đầu ghềnh lạy trời mưa tuôn Lạy trời mưa tuôn mang đến đất sợi mềm hạt mầm vun lên bà mẹ ngồi ru nhỏ nước đôi mắt nhọc nhằn xót xa đời mình bà mẹ ngồi ru nhỏ đong gửi võng bi hùng năm qua tuổi mòn người mẹ nhìn quê hương nghe bé mình bi đát giọt lệ ân hận Giọt lệ ân hận đưa bé về nai lưng tủi nhục bình thường thân Một chiếc sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận bạn Điệp khúc:Mẹ ngồi ru bé tiếng hát lênh đênh bà bầu ngồi ru con ru mây vào hồn người mẹ dạy cho con tiếng nói quê nhà Mẹ nhìn con đi time bàng hoàng người mẹ ngồi ru bé đong chuyển võng bi tráng đong đưa phận mình người mẹ ngồi ru bé nghe đất call thầm trọn nợ giữ vong bà bầu ngồi trăm năm như thân tượng bi thảm để lại quê hương Tuổi còn bơ vơ nhân loại hằn thù chiến tranh ngục tù nhân

Bạn đang xem: Trịnh công sơn ca dao mẹ


Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Khánh Linh Cô Tấm Ngày Nay

Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.