*

... D) tỉnh nghệ an 58 Đảng cùng sản Việt phái nam thay tên thành Đảng cùng sản Đông Dương vào lúc nào? a) mon 10/1930 b) tháng 11/1930 c) tháng 12/1930 d) mon 3/1935 59 Đại hội Đảng cộng sản Đông Dương ... Trào lưu yêu nước Việt Nam? a Đông dương cộng sản Đảng b Hội Việt nam giới cách mạng niên c mặt trận Việt minh Trang 110 d 110 An phái mạnh cùng sản Đảng tác giả Cương lónh biện pháp mạng Đảng ta ai? a b Nguyễn ... Thư bỏ ra cùng sản Việt nam giới (thành lập trong thời điểm tháng 3/1929 Hà Nội) ai? Ngô Gia từ bỏ Nguyễn Đức Cảnh è cổ Văn Cung Trònh Đình Cửu 57 Hội nghò hợp tổ chức cộng sản để thành lập Đảng cộng sản Việt phái nam (02/1930)...

Bạn đang xem: Trắc nghiệm môn lịch sử đảng có đáp an


*

... Dương cùng sản Đảng, An phái mạnh cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cùng sản Đảng An nam cùng sản Đảng áp án c) An phái nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng ... 21: tổ chức triển khai cùng sản đời Việt Nam? a Hội Việt nam giới cách mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng câu trả lời c An phái mạnh cùng sản Đảng d Đông Dương cùng sản liên đoàn Câu 22: chi cùng sản Việt phái nam thành lập và hoạt động ... è cổ Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cùng sản Đảng An nam giới cộng sản Đảng đời từ tổ chức triển khai tiền thân nào? a Tân Việt cách mạng Đảng b Hội Việt nam bí quyết mạng Thanh niênđáp án c Việt nam giới giải pháp mạng đồng...
*

... Tố dân tộc bản địa đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa Việt phái nam (luận cưng cửng trị); thay tên Đảng cộng sản Việt phái mạnh thành Đảng cùng sản Đông Dương… yếu tố hoàn cảnh xã hội Việt nam giới lúc cho thấy quan điểm biểu hiện nhiều ... Trước Đảng cộng sản Việt nam giới đời, nước ta xuất nhiều tổ chức triển khai trị tranh đấu chống thực dân Pháp, thất bại, tiêu giảm định kỳ sử không đề con đường lối giải pháp mạng đắn + ngày tháng năm 1930, Đảng cộng sản Việt ... Trị Đảng - Về phương châm chiến lược phương pháp mạng Việt Nam: cưng cửng lĩnh rõ : “Chủ trương làm bốn sản dân quyền phương pháp mạng thổ địa bí quyết mạng để tới thôn hội cùng sản (Đảng cùng sản Việt Nam: Văn khiếu nại Đảng...
*

... Tổ chức cộng sản Việt phái nam - Đông - An Dưong cộng sản Đảng; phái nam cùng sản Đảng; - Đông Dương cùng sản Liên đoàn  Sự đời tổ chức triển khai cộng sản nước ta vòng tháng minh chứng xu thành lập Đảng cộng sản đã^trở ... áp vô sản giới, vô sản Pháp đường hành vi Ý nghĩa đời Đảng cộng sản Việt nam giới cương cứng lĩnh trị Đảng - Đảng cùng sản Việt nam cách ngoặt đẩy đà kế hoạch sử cách mạng Việt Nam; phản ảnh thống tư tưởng, ... Viết tên Đảng Đảng cộng sản Việt phái nam ? Cưong lĩnh trị Đảng cùng sản Việt phái nam cưng cửng lĩnh xác định ví dụ đắn phương hướng chiên lược cua cách mạng Việt Nam: - về tính chất: biện pháp mạng Việt nam cách...
*

... phái nam thông qua? A cương lĩnh Đảng Lao đụng Việt C.Chính cương cứng Đảng Lao cồn Việt nam giới nam giới B cương cứng lĩnh biện pháp mạng Việt nam D Luận cương cách mạng Việt nam Câu 59: Việt nam bắt đầu quan hệ ngoại giao ... Minh D Lê Hồng Phong Câu 12: Đảng cùng sản Việt phái nam đổi tên thành Đảng Công sản Đông Dương vào năm nào? A 1930 B 1931 C 1932 D 1929 Câu 13: Chương trình hành động Đảng cùng sản Đông Dương công ... Mạng Việt nam giới là? A nhỏ mặt đường cách mạng vô sản B con con đường biện pháp mạng dân tộc, dân chủ, quần chúng C nhỏ con đường biện pháp mạng bốn sản dân quyền thổ địa giải pháp mạng D bé mặt đường cách mạng bốn sản dân quyền Câu...

Xem thêm: Trào Lưu Ppap Hay Pen Pineapple Apple Pen Là Gì, ​Vì Sao Bài Hát Ppap Bút Dứa


... Dương cộng sản Đảng, An phái nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cùng sản Đảng An nam giới cộng sản Đảng áp án c) An nam giới cộng sản Đảng Đông Dương cùng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng ... Bộ? a đảng viên - túng thư Trịnh Đình Cửu b đảng viên - túng thư Ngô Gia tự c đảng viên - túng bấn thư Trịnh Đình Cửu d đảng viên - túng thư è cổ Văn Cungđáp án Câu 24: Đông Dương cộng sản Đảng An phái mạnh cộng ... An nam giới cùng sản Đảng d Đông Dương cùng sản liên đoàn Câu 22: bỏ ra cùng sản việt nam thành lập nào? a cuối tháng 3/1929đáp án b Đầu tháng 3/1929 c 4/1929 d 5/1929 Câu 23: chi cộng sản bao gồm đảng viên?...
... Triển 19 30 -19 51, Đảng cùng sản cả nước đề cương cứng lĩnh trị vào thời khắc nào: →3 cương cứng lĩnh vào 19 30 ,19 51( năm 19 30 đời cương cứng lĩnh) Câu 17 2: Trong cương cứng lĩnh thứ hai /19 51, Đảng ta xác minh nhận thức đường ... Là: →Nhân dân Câu 17 5: Đại hội Của Đảng định bóc tách Đảng Đảng cộng sản nước VN, Lào Campochia: →Đại hội II Câu 17 6: Thực nghị trị quân ta mở chiến dịch tây bắc 10 /19 52 Câu 17 7: 20 /11 /19 53, Nava vội ... II Đảng (1/ 1959) Câu 212 : Đường lối bí quyết mạng thôn hội chủ nghĩa miền bắc thông qua đại hội nào: →Đại hội III Câu 213 : mặt trận dân tộc giải phóng miền nam bộ Việt phái mạnh đời nào: →20 /12 /19 60 Câu 214 :...
... Cách nhìn Câu 10: Phân tích lý thuyết Đảng tăng nhanh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn? contact thực tiễn? - trình bày sơ qua sứ mệnh nông nghiệp, nông xóm nông dân - Về công nghiệp ... Công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn: văn bản - Về qui hoạch cải cách và phát triển nông thôn: nội dung - Về giải vấn đề làm, lao đụng nông thôn: văn bản - tương tác thực tiễn Câu 11: Nêu có mang ... Nghĩa Câu6 : Phân tích ngôn từ đường lối đao binh chống thực dân Pháp năm đầu tao loạn (1946-1947)? - nguyên nhân kháng chiến trình có mặt mặt đường lối - ngôn từ con đường lối: + mục đích kháng...
... Soát sổ môn địa lớp 11 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH quan MÔN ĐỊA LÍ LỚP 11 Câu ĐL 1114 ncb Braxin nước có diện tích lớn A lắp thêm Mỹ la tinh B vật dụng ba châu mĩ C thứ tư giới D Ý A B PA: D Câu ĐL 1114 ncb ... PA: C Câu 187 ĐL 1111 ngân hàng ncb Số tp Hoa Kỳ bao gồm số dân triệu A B C D PA: D Câu 188 ĐL 1111 NCB tp đông dân Hoa Kỳ A Niu Iooc B Bôxtơn C dấu Angiơlét D Xan phanxcô PA: A Câu 189 ĐL 1111 ngân hàng quốc dân ncb ... Trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) PA: A Câu 62 ĐL 1116 CBH thời khắc coi năm đời câu kết Châu Âu A năm 1951 B năm 1957 C năm 1958 D năm 1967 PA: B Câu 63 ĐL 1116 CBB xã hội châu Âu (EU) thành lập...
... A Câu 14: tổ chức cùng sản đời Việt Nam? a Hội Việt nam phương pháp mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng c An phái mạnh cùng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 15: chi cùng sản bao gồm đảng ... án: c Câu 19: Đại biểu tổ chức triển khai cộng sản tham dự lễ hội nghị ra đời Đảng đầu năm mới 1930? a) Đông Dương cộng sản Đảng, An nam giới cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b) Đông Dương cùng sản Đảng ... Đảng An nam giới cùng sản Đảng c) An nam cùng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn Đáp án: b Câu 20: câu chữ sau nằm cưng cửng lĩnh Đảng? a...
trường đoản cú khóa: câu hỏi về lịch sử đảng cộng sản nước ta có đáp ántrắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảng cộng sản việt nam276 câu hỏi trắc nghiệm con đường lối đẳng cộng sản vn dap anxcâu hỏi trắc nghiệm đường lối đảng cộng sản việt namcau hoi on tap lich su dang cong san viet namcau hoi trac nghiem duong loi dang cong san viet phái nam chuong duong loi dau tranh gianh chinh quyencâu hỏi trắc nghiệm về đảng cộng sản nước ta có đáp ántrắc nghiệm đường lối biện pháp mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp ántrắc nghiệm môn con đường lối đảng cộng sản nước ta có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm về lịch sử vẻ vang đảng cộng sản việt namcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang đảngcác dạng câu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảngcâu hỏi trắc nghiệm lịch sử dân tộc đảng haycâu hỏi trắc nghiệm lịch sử đảng bao gồm đáp ánđáp án thắc mắc trắc nghiệm lịch sử đảngNghiên cứu giúp sự chuyển đổi một số cytokin ở người mắc bệnh xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu giúp vật liệu đổi khác (metamaterials) dung nạp sóng năng lượng điện tử sinh hoạt vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức triển khai chạy tàu hàng thắt chặt và cố định theo thời hạn trên đường tàu việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành phát hiện nay diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý vận động học tập của học viên theo hướng phát triển khả năng học tập hợp tác và ký kết tại những trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong bảo đảm an toàn mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học tập sâu và ứng dụng trong dìm dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu vớt tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra khảo sát hoạt tính quang đãng xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình trở nên tần (inverter) mang đến máy ổn định không khíTổ chức và buổi giao lưu của Phòng tứ pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng thanh toán hộ sản xuất nông nghiệp trồng trọt tại ngân hàng Nông nghiệp và cải cách và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 15: tiêu hóa ở rượu cồn vậtGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành thực tế phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động đối với lao động người vợ theo quy định lao động nước ta từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược kinh doanh tại ngân hàng Agribank chi nhánh sài thành từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập đồ gia dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ yêu cầu giuộc soạn bài bác cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngây ngô van lop 8 phân tích bài bác thơ từ bỏ tình 2