thử thách trong giờ Anh là gì, định nghĩa, chân thành và ý nghĩa và bí quyết sử dụng. Dịch từ thách thức sang giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Thử thách tiếng anh là gì


Từ điển Việt Anh

thử thách

to give a trial; khổng lồ put to lớn the proof/test; lớn test

thử thách lòng kiên nhẫn của một ứng viên khổng lồ put a candidate"s patience to the test; to chạy thử a candidate"s patience

người này từng được tập luyện và thách thức trong đao binh this person has been trained và tested in the resistance war

ordeal; hardship; trial

tương lai vẫn còn đấy nhiều thử thách further hardship is in store

kinh qua nhiều thách thức gay go lớn go through the mill; to lớn suffer/experience great hardship; khổng lồ suffer/experience hardships


Từ điển Việt Anh - hồ nước Ngọc Đức

thử thách

* noun

trial; challenge

* verb

to try, to challenge


Từ điển Việt Anh - VNE.

thử thách

to try; test, trial, ordeal


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hòa hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh với Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Cách Để Nhận Biết Đồng Tính Nữ Là Gì Và Có Được Xã Hội Ủng Hộ Hay Không?


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để mang con trỏ vào ô search kiếm và để né khỏi.Nhập từ buộc phải tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem các từ được gợi nhắc hiện ra mặt dưới.Khi nhỏ trỏ đang nằm trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dìm (một lần nữa) nhằm xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp loài chuột ô tìm kiếm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô tra cứu kiếm với xem các từ được gợi ý hiện ra mặt dưới.Nhấp loài chuột vào từ muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa thừa ngắn các bạn sẽ không nhìn thấy từ bạn muốn tìm trong danh sách gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo để chỉ ra từ chủ yếu xác.Khi tra từ tiếng Việt, chúng ta có thể nhập từ bỏ khóa có dấu hoặc ko dấu,tuy nhiên nếu sẽ nhập chữ gồm dấu thì các chữ tiếp theo sau cũng phải bao gồm dấu và ngược lại,không được nhập cả chữ gồm dấu với không dấu lẫn lộn.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*