Đặt kế hoạch sửa chữaĐặt mua links kiện (Mua linh kiện về tự sửa)

Giá đã có công thợ, không phát sinh thêm


Thành Trung mobile được nhận xét là nơi cung cấp dịch vụ thay thế phần cứng điện thoại, thay nút home iPhone 5, 5S uy tín. Cùng với sự phổ cập của điện thoại hiện nay, thiệt khó tìm được một người khi đi ra đường lại ko mang điện thoại theo.


✅ thời hạn thay

Bài viết liên quan