l xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" __expr-val-dir="ltr" lang="en-us" dir="ltr">Giới thiệu
*

I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA điều tra BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI1. Vị trí, chức năng:a) Thanh tra bộ GTVT là ban ngành của Bộ giao thông vận tải, gồm con vệt và tài khoản riêng. Thanh tra bộ Giao thông vận tải đường bộ chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của bộ trưởng liên nghành và chịu sự lãnh đạo về công tác, giải đáp về tổ chức, nhiệm vụ của Thanh tra thiết yếu phủb) Chức năng:- Tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, kháng tham nhũng;- điều tra hành chủ yếu và thanh tra siêng ngành ở trong phạm vi, thẩm quyền cai quản của cỗ Giao thông vận tải theo hình thức của pháp luật.

Bạn đang xem: Thanh tra giao thông là gì

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:2.1. Trong cai quản nhà nước về thanh tra trực thuộc phạm vi thống trị nhà nước của bộ, thanh tra bộ có nhiệm vụ, quyền lợi sau đây:a) xuất bản kế hoạch điều tra trình bộ trưởng liên nghành phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch điều tra thuộc trọng trách của thanh tra bộ; phía dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch điều tra thuộc nhiệm vụ của ban ngành được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ở trong bộ;b) hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra siêng ngành đối với cơ quan được giao thực hiện tính năng thanh tra chăm ngành nằm trong bộ, điều tra sở; hướng dẫn, đánh giá cơ quan, đơn vị thuộc bộ thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;c) Yêu ước Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra siêng ngành ở trong bộ báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết trái về công tác làm việc thanh tra nằm trong phạm vi làm chủ nhà nước của bộ;d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát việc triển khai kết luận, con kiến nghị, đưa ra quyết định xử lý về thanh tra của bộ trưởng, điều tra bộ.2.2. Trong vận động thanh tra, Thanh tra bộ Giao thông vận tải đường bộ có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:a) Về thanh tra hành chính: thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của bộ; thanh tra so với doanh nghiệp nhà nước do bộ trưởng ra quyết định thành lập;b) Về thanh tra siêng ngành: Thanh tra vấn đề chấp hành pháp luật chuyên ngành, cách thức về trình độ chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc làm chủ ngành, nghành của cơ quan, tổ chức, cá thể thuộc phạm vi làm chủ nhà nước của ngành, nghành do bộ phụ trách;c) kiểm soát tính chủ yếu xác, hòa hợp pháp của tóm lại thanh tra và ra quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện công dụng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực thống trị nhà nước của bộ khi nên thiết.d) thanh tra vụ việc khác thuộc thẩm quyền do bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đường bộ giao.2.3. Về giai quyết năng khiếu nại, xử lý tố cáo; phòng, phòng tham nhũng:a) Giúp cỗ trưởng thống trị nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo;b) Giúp bộ trưởng quản lý nhà nước về công tác phòng, phòng tham nhũng;c) thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo pháp luật của điều khoản về phòng, kháng tham nhũng.d) tiến hành nhiệm vụ xử lý khiếu nại, tố cáo theo vẻ ngoài của pháp luật về năng khiếu nại, tố cáo2.4. Một số nhiệm vụ, quyền lợi cụ thể:a) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc bài toán xây dựng và tiến hành chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện công dụng thanh tra chuyên ngành ở trong Bộ.Xây dựng và trình bộ trưởng liên nghành Bộ giao thông vận tải phát hành Hướng dẫn planer thanh tra ngành giao thông vận tải vận tải; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai chương trình, planer thanh tra của phòng ban thực hiện tính năng thanh tra ngành giao thông vận tải vận tải.b) tổ chức triển khai tập huấn nghiệp vụ thanh tra chăm ngành cho Thanh tra viên, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành với công chức làm công tác thanh tra ngành giao thông vận tải vận tải, bao hàm Thanh tra Bộ, phòng ban được giao thực hiện công dụng thanh tra chuyên ngành cùng Thanh tra những Sở giao thông vận tải vận tải.c) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền thống trị của Bộ thực hiện các quy định điều khoản về thanh tra.d) Tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề về công tác thanh tra vào phạm vi cai quản nhà nước của Bộ.e) phía dẫn, kiểm tra, đôn đốc những cơ quan được giao thực hiện công dụng thanh tra chăm ngành triển khai các mức sử dụng của quy định về thanh tra.f) công ty trì Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia những Đoàn thanh tra liên ngành vày bộ, ngành, địa phương thành lập.3. Tổ chức của thanh tra ngành giao thông vận tải (Xem sơ đồ)

*


II. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ CỦA điều tra CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

III. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TÊN GIAO DỊCH QUỐC TẾ CỦA điều tra CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

1. Vị trí, chức năng và tên thanh toán giao dịch Quốc tế của Thanh tra viên Hàng hải1.1. Thanh tra viên Hàng hải là phòng ban của cục Hàng hải Việt Nam, giúp viên trưởng cục Hàng hải việt nam (sau đây gọi là cục trưởng) thực hiện tính năng thanh tra chăm ngành sản phẩm hải theo phương tiện của quy định Việt Nam cùng điều ước quốc tế về sản phẩm hải mà nước ta là thành viên.Thanh tra cục Hàng hải chịu đựng sự lãnh đạo, lãnh đạo trực tiếp của cục trưởng và chịu sự chỉ đạo, chỉ dẫn về nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra bộ Giao thông vận tải đường bộ (sau đây call là thanh tra Bộ).Thanh tra cục Hàng hải mang tên giao dịch thế giới viết bởi tiếng Anh là Vietnam Maritime Inspectorate, viết tắt là VMI.1. 2. Thanh tra viên Hàng hải có con vệt riêng, được mở thông tin tài khoản tại Kho bạc tình Nhà nước; được áp dụng con dấu của cục Hàng hải vn theo lao lý của luật pháp về áp dụng con dấu.1.3. Thanh tra viên Hàng hải được sắp xếp cơ sở thứ chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện để phục vụ chuyển động thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính.2. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Thanh tra cục Hàng hải2.1. Giúp viên trưởng tạo ra kế hoạch thanh tra hàng năm trình bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê chăm sóc và tổ chức thực hiện sau khoản thời gian được phê duyệt; hướng dẫn xây dựng, tổng hợp cùng trình viên trưởng phê duyệt kế hoạch thanh tra của các Cảng vụ hàng hải.2.2. Thanh tra so với tổ chức, cá thể trong việc chấp hành lao lý chuyên ngành hàng hải, công cụ về trình độ kỹ thuật, quy tắc cai quản ngành theo công cụ của luật pháp Việt Nam và điều ước nước ngoài về hàng hải mà nước ta là thành viên, vào các nghành sau đây:a) Bảo đảm an toàn hàng hải cùng phòng ngừa ô nhiễm và độc hại môi ngôi trường trong xây đắp cảng biển; cai quản lý, khai thác cảng biển;b) an ninh hàng hải, bình yên hàng hải, điều kiện lao động hàng hải với phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu biển việt nam và tàu biển nước ngoài khi hoạt động tại vùng nước cảng biển, thủy trong nước và hải phận Việt Nam;c) quản ngại lý, khai thác luồng hàng hải, khối hệ thống trợ giúp hàng hải; thông báo hàng hải;d) chuyển động thông tin bảo đảm an toàn hàng hải, bình an hàng hải;đ) chuyển động kinh doanh vận tải biển và dịch vụ thương mại hàng hải;e) hoạt động ứng phó sự thay tràn dầu, làm chủ tiếp thừa nhận và cách xử trí chất thải lỏng có dầu tự tàu biển tại cảng biển;g) buổi giao lưu của hoa tiêu hàng hải;h) Đào tạo, huấn luyện, thi, gần kề hạch, cấp chứng từ chuyên môn so với thuyền viên cùng hoa tiêu mặt hàng hải;i) chuyển động đăng ký kết tàu biển và sắp xếp thuyền viên;k) hoạt động tìm kiếm cứu giúp nạn, cứu hộ hàng hải;l) chuyển động trục vớt gia sản chìm đắm ở biển lớn và trong vùng nước cảng biển.2.3. Vạc hiện, lập biên bản, áp dụng các biện pháp chống chặn, đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành thiết yếu theo thẩm quyền hoặc ý kiến đề xuất cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định xử phạt phạm luật hành chủ yếu theo quy định.2.4. Theo dõi, đôn đốc, bình chọn việc tiến hành kết luận, con kiến nghị, ra quyết định xử lý về thanh tra, xử phạt phạm luật hành chính.2.5. ý kiến đề xuất hoặc trình cấp gồm thẩm quyền hoàn thiện chính sách, pháp luật về thống trị chuyên ngành sản phẩm hải; ý kiến đề nghị cơ quan gồm thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những dụng cụ trái quy định được phát hiện qua hoạt động thanh tra; đề nghị áp dụng những biện pháp xử lý và khắc phục và hạn chế những vi phạm luật trong chuyển động hàng hải.2.6. Giúp cục trưởng tổ chức tiếp công dân; xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định.2.7. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về: công tác thanh tra; xử phạt phạm luật hành chính; tiếp công dân; xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng, kháng tham nhũng.2.8. Giúp Chánh Thanh tra bộ tập huấn, hướng dẫn nhiệm vụ thanh tra, xử phạt phạm luật hành chính; nhiệm vụ kiểm tra công ty nước cảng biển (Port State Control) mang lại công chức, viên chức được giao trọng trách thanh tra siêng ngành, xử phạt phạm luật hành bao gồm tại viên Hàng hải vn và những Cảng vụ sản phẩm hải.2.9. Tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ hiệu quả về: công tác làm việc thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác làm việc kiểm tra công ty nước cảng biển; giải quyết và xử lý khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trực thuộc phạm vi trách nhiệm của viên Hàng hải Việt Nam.2.10. Thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác vì chưng Cục trưởng, Chánh Thanh tra bộ giao theo pháp luật của pháp luật.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra viên Hàng hải3.1. Tổ chức, quản lí lý, điều hành hoạt động vui chơi của Thanh tra cục Hàng hải thực hiện theo chính sách của Thông tư này và các quy định không giống của pháp luật có liên quan.3.2. Giúp viên trưởng chỉ đạo, kiểm tra so với Cảng vụ hàng hải về thực hiện nhiệm vụ thanh tra chăm ngành; xử lý vấn đề chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời hạn thanh tra của những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc viên Hàng hải Việt Nam.3.3. Quyết định thành lập và hoạt động đoàn thanh tra theo chương trình, kế hoạch thanh tra đã có phê trông nom hoặc phân công điều tra viên, công chức trực thuộc Thanh tra cục Hàng hải tiến hành nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành sản phẩm hải theo thẩm quyền.3.4. Trình viên trưởng điều tra lại đối với vụ câu hỏi đã được chủ tịch Cảng vụ sản phẩm hải kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phi pháp luật; thanh tra thốt nhiên xuất khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có tín hiệu vi bất hợp pháp luật về sản phẩm hải hoặc theo yêu cầu của Chánh thanh tra Bộ.3.5. ý kiến đề xuất Cục trưởng lâm thời đình chỉ việc thi hành quyết định sai trái về điều tra của Cảng vụ hàng hải.3.6. Ra quyết định đình chỉ hoặc đề xuất người có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái điều khoản chuyên ngành so với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tất cả đủ căn cứ khẳng định hành vi đó gây thiệt sợ đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc tạo trở mắc cỡ cho quá trình thanh tra.3.7. đề xuất với viên trưởng hoặc yêu ước tổ chức, cá thể liên quan đưa ra những biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn các điều kiện bình yên hàng hải, bình yên hàng hải, đk lao cồn hàng hải và bảo đảm môi ngôi trường theo quy định.3.8. Xử phạt phạm luật hành chính theo thẩm quyền hoặc trình cấp gồm thẩm quyền đưa ra quyết định xử phạt vi phạm luật hành bao gồm theo cơ chế của điều khoản về xử lý vi phạm luật hành chính.3.9. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác vì Cục trưởng hoặc Chánh Thanh tra cỗ giao theo qui định của pháp luật.

IV. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA thanh tra SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI1. Vị trí: thanh tra sở là cơ sở của Sở giao thông vận tải vận tải, bao gồm đội điều tra trực thuộc; gồm trụ sở, bé dấu và tài khoản.Thanh tra Sở Giao thông vận tải đường bộ chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của người đứng đầu Sở giao thông vận tải vận tải; chịu sự lãnh đạo về công tác làm việc thanh tra và lí giải về nghiệp vụ thanh tra hành chủ yếu của thanh tra tỉnh, về nhiệm vụ thanh tra siêng ngành của thanh tra Bộ giao thông vận tải.2. Chức năng:2.1. Giúp chủ tịch Sở giao thông vận tải triển khai thanh tra hành bao gồm và thanh tra chuyên ngành;2.2. Giúp người có quyền lực cao Sở giao thông vận tải xử lý khiếu nại, tố cáo, phòng, kháng tham nhũng theo nguyên lý của pháp luật.3. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của điều tra SởThanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi được luật pháp tại Điều 24 lý lẽ thanh tra, Điều 13 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP và những nhiệm vụ, quyền hạn sau:3.1. Kiến thiết kế hoạch thanh tra trình người đứng đầu Sở phê coi xét và tổ chức triển khai thực hiện.3.2. Thanh tra việc tiến hành chính sách, điều khoản và nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở giao thông vận tải.3.3. Thanh tra bài toán chấp hành lao lý chuyên ngành, vẻ ngoài về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc cai quản ngành, nghành nghề dịch vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể thuộc phạm vi thống trị của Sở giao thông vận tải, gồm:a) Điều kiện, tiêu chuẩn chỉnh và các biện pháp đảm bảo bình yên giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường đi bộ (bao gồm cả đường đi bộ trong đô thị), con đường thủy nội địa, đường tàu chuyên sử dụng không nối ray với đường tàu quốc gia, đường tàu đô thị (nếu có) vì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp làm chủ hoặc được ủy quyền quản ngại lý;b) Điều khiếu nại bảo đảm bình yên của phương tiện giao thông vận tải đường bộ, mặt đường thủy trong nước (trừ tàu biển), đường sắt chuyên dùng không nối ray với con đường sắt đất nước và đường sắt đô thị;c) vận tải đường bộ và dịch vụ cung cấp vận tải;d) Đào tạo, tiếp giáp hạch, cấp cho bằng, giấy phép, chứng từ chuyên môn, nghiệp vụ cho những người điều khiển phương tiện giao thông vận tải và người quản lý và vận hành phương tiện, lắp thêm chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp;đ) vấn đề kiểm định chuyên môn phương tiện, thứ giao thông vận tải đường bộ theo phân cấp;e) Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa với xử lý những vi phạm nhằm đảm bảo trật tự bình an giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi trách nhiệm của Sở giao thông vận tải vận tải;g) phối hợp và cung ứng Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp cho xã, tổ chức triển khai thanh tra siêng ngành Giao thông vận tải đường bộ của Trung ương để ở địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt phạm luật hành chính câu hỏi chấp hành các quy định về bảo vệ, chống xâm chiếm hành lang an ninh giao thông con đường bộ, mặt đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy trong nước do bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản ngại lý.3.4. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, cáo giác và phòng, chống tham nhũng.3.5. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia những Đoàn thanh tra liên ngành do những sở, ngành làm việc địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải, Chánh Thanh tra bộ thành lập.3.6. Tổng kết, rút kinh nghiệm tay nghề về công tác làm việc thanh tra vào phạm vi làm chủ của Sở giao thông vận tải.3.7. Những nhiệm vụ, quyền lợi khác theo hiện tượng của pháp luật.

Xem thêm: Các Kiểu Chữ Ký Đẹp Nhất 2022 Ý Nghĩa Phong Thủy, Top 100 Những Mẫu Chữ Ký Đẹp Nhất

4. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Chánh thanh tra Sở4.1. Báo cáo Giám đốc Sở giao thông vận tải vận tải, Chánh thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra cỗ về công tác thanh tra trong phạm vi nhiệm vụ của mình.4.2. Quyết định thành lập và hoạt động Đoàn thanh tra theo kế hoạch; ra quyết định việc thanh tra tự dưng xuất theo pháp luật của pháp luật; trình chủ tịch Sở ra quyết định ra đời Đoàn điều tra liên ngành theo kế hoạch thanh tra được phê thông qua hoặc theo yêu thương cầu thốt nhiên xuất.4.3. Trưng tập công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia hoạt động thanh tra; mời chuyên viên tham gia Đoàn điều tra khi đề xuất thiết.4.4. Xây cất kế hoạch công tác; lãnh đạo đội thanh tra triển khai nhiệm vụ thanh tra, xử phạt phạm luật hành chính.4.5. Kết hợp thực hiện vấn đề cưỡng chế khi có ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chủ yếu của Chánh điều tra Bộ, Tổng viên trưởng, viên trưởng trên địa bàn.4.6. Những nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VỀ thanh tra CHUYÊN NGÀNH CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM, CỤC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA VIỆT NAM, CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM, CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM, CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAMNghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định về phòng ban được giao thực hiện tính năng thanh tra siêng ngành và vận động thanh tra chuyên ngành và Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định về tổ chức và chuyển động thanh tra ngành giao thông vận tải.1. Chức năng:Tổng viên Đường cỗ Việt Nam, viên Đường sắt việt nam và viên Đường thủy nội địa Việt Nam, cục Hàng hải Việt Nam, cục Hàng không việt nam có chức năng thanh tra siêng ngành vào phạm vi thống trị nhà nước theo phân cấp.2. Tổ chức:2.1. Tổng viên Đường cỗ Việt Nam, cục Đường sắt nước ta và cục Đường thủy nội địa Việt Nam, viên Hàng hải việt nam và cục Hàng không việt nam có phần tử tham mưu về công tác thanh tra siêng ngành, gồm:- Cục quản lý đường bộ khu vực I, II, III, IV thuộc Tổng cục Đường cỗ Việt Nam;- Cảng vụ mặt hàng không miền Bắc, miền Trung, miền nam bộ thuộc viên Hàng ko Việt Nam;- 25 Cảng vụ mặt hàng hải thuộc viên Hàng hải Việt Nam- Cảng vụ Đường thủy nội địa I, II, III thuộc cục Đường thủy trong nước Việt Nam;- đưa ra cục Đường thủy nội địa phía Bắc, phía phái nam thuộc viên Đường thủy trong nước Việt Nam.2.2. Các cơ quan lại được giao thực hiện tính năng thanh tra chăm ngành trực ở trong Tổng cục, Cục, gồm:2.2.1. Thành phần tham mưu về công tác làm việc thanh tra chăm ngành con đường sắt:a) chống Pháp chế - điều tra thuộc viên Đường fe Việt Nam;b) chống Thanh tra - an toàn I đặt tại quanh vùng miền Bắc;c) chống Thanh tra - bình an II đặt tại khu vực miền Trung;d) chống Thanh tra - an ninh III để tại quanh vùng miền Nam;đ) những Đội thanh tra - bình an số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 với số 10 thuộc cục Đường fe Việt Nam.2.2.2. Phần tử tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành con đường thủy nội địa:a) phòng Pháp chế - điều tra thuộc cục Đường thủy trong nước Việt Nam;b) phòng Thanh tra - an toàn thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa;c) Đội điều tra - an ninh thuộc chi cục Đường thủy nội địa.2.2.3. Phần tử tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành sản phẩm không dân dụng:a) cục Hàng không nước ta giao Thanh tra viên Hàng không vn thực hiện trách nhiệm tham mưu về công tác làm việc thanh tra chăm ngành;b) chống Pháp chế - Thanh tra ở trong Cảng vụ mặt hàng không.2.2.4. Thành phần tham mưu về công tác làm việc thanh tra chuyên ngành mặt hàng hải:a) cục Hàng hải việt nam giao Thanh tra viên Hàng hải nước ta thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác thanh tra siêng ngành;b) phòng Thanh tra - an ninh thuộc Cảng vụ mặt hàng hải.2.2.5. Phần tử tham mưu về công tác làm việc thanh tra siêng ngành đường bộ:a) Vụ Pháp chế - Thanh tra trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;b) Đội điều tra - an ninh thuộc Cục cai quản đường cỗ I;c) Đội thanh tra - bình an thuộc Cục làm chủ đường cỗ II;d) Đội thanh tra - an toàn thuộc Cục quản lý đường cỗ III;đ) Đội điều tra - bình yên thuộc Cục làm chủ đường cỗ IV.2.2.6. Những Cục cai quản đường bộ I, II, III và IV bố trí công chức thanh tra siêng ngành thao tác làm việc tại bỏ ra cục làm chủ đường cỗ trực nằm trong để triển khai công tác thanh tra siêng ngành vào phạm vi được phân cấp cho quản lý.2. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi về điều tra của Tổng viên Đường cỗ Việt Nam, cục Đường sắt nước ta và cục Đường thủy nội địa Việt Nam, cục Hàng hải việt nam và cục Hàng ko Việt Nam.2.1. Xây cất kế hoạch thanh tra gửi Thanh tra cỗ tổng hợp, trình bộ trưởng liên nghành và tổ chức triển khai thực hiện sau thời điểm được phê duyệt; phía dẫn thi công và phê duyệt chiến lược thanh tra của ban ngành thực hiện chức năng thanh tra chăm ngành cung cấp dưới trực tiếp.2.2. Thanh tra câu hỏi chấp hành điều khoản chuyên ngành, cơ chế về trình độ chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc cai quản thuộc phạm vi cai quản của Tổng cục, viên theo phân cấp.2.3. Thanh tra theo kế hoạch, thanh tra số đông vụ câu hỏi có tín hiệu vi bất hợp pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng cục, viên hoặc thanh tra theo yêu mong của Chánh thanh tra Bộ.2.4. Theo dõi, đôn đốc, chất vấn việc thực hiện kết luận, loài kiến nghị, đưa ra quyết định xử lý về điều tra của mình; theo dõi và quan sát việc triển khai kết luận, con kiến nghị, đưa ra quyết định xử lý về điều tra của phòng ban được giao thực hiện công dụng thanh tra siêng ngành cấp dưới.2.5. Giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác và phòng, phòng tham nhũng theo công cụ của pháp luật.2.6. Tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ hiệu quả công tác thanh tra chăm ngành; xử lý khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng nằm trong phạm vi thống trị của Tổng cục, Cục.2.7. Những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo chính sách của pháp luật.3. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ về điều tra của Cục, đưa ra cục, Cảng vụ nằm trong Tổng viên Đường cỗ Việt Nam, viên Đường sắt nước ta và viên Đường thủy nội địa Việt Nam, cục Hàng hải nước ta và cục Hàng ko Việt Nam.3.1. Sản xuất kế hoạch thanh tra trình Tổng viên Đường cỗ Việt Nam, viên Đường sắt vn và cục Đường thủy trong nước Việt Nam, viên Hàng hải việt nam và viên Hàng không vn phê duyệt.3.2. Thanh tra việc chấp hành lao lý chuyên ngành, qui định về trình độ chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc cai quản thuộc phạm vi thống trị theo phân cấp.3.3. Thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đầy đủ vụ việc có tín hiệu vi phạm pháp luật nằm trong thẩm quyền được giao.3.4. Theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện kết luận, con kiến nghị, đưa ra quyết định xử lý về điều tra của mình.3.5. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác làm việc thanh tra chăm ngành theo quy định.3.6. Triển khai nhiệm vụ, quyền hạn khác theo chế độ của cấp tất cả thẩm quyền:Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ, bộ trưởng liên nghành Bộ Giao thông vận tải đường bộ quy định, Tổng cục Đường cỗ Việt Nam, viên Đường sắt vn và viên Đường thủy nội địa Việt Nam, viên Hàng hải việt nam và viên Hàng không việt nam quy định núm thể, phân cấp ví dụ để tổ chức thực hiện.4. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra.Tất cả những cơ quan thanh tra siêng ngành giao thông vận tải đường bộ phải thực hiện các mức sử dụng về chuyển động thanh tra theo điều khoản Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 thời điểm năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định về phòng ban được giao thực hiện công dụng thanh tra chăm ngành và vận động thanh tra chuyên ngành với Nghị định số 57/2013/NĐ-CP ngày 31 mon 5 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định về tổ chức và vận động thanh tra ngành Giao thông vận tải và những văn bạn dạng hướng dẫn thực hành của Thanh tra bao gồm phủ, bộ trưởng Bộ giao thông vận tải vận tải.