GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
English term or phrase:high-achieving
Vietnamese translation:thành tích cao/xuất sắc
Entered by: hadiethelm

Đang xem: thành tích tiếng anh là gì

17:15 May 6, 2013
English lớn Vietnamese translationsMarketing – Education / Pedagogy
English term or phrase: high-achieving
Context: IELTS offers proof of the English skills that education institutions & employers seek for high-achieving study và work situations.

Bạn đang xem: Thành tích tiếng anh là gì

Thanks!
hadiethelm
*
*
*

5một phương pháp hiệu quảThis person is a photoworld.com.vn Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a photoworld.com.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Nguyen Dieu
Theo tôi, có thể bạn đã hiểu nhầm nghĩa câu này:IELTS offers proof of the English skills that education institutions and employers seek for high-achieving study & work situations.Rõ ràng cụm “for high-achieving study và work situations” là cụm riêng.

Xem thêm: Hướng Nhà Tuổi Ất Sửu Xây Nhà Năm Nào Tốt Nhất? Tuổi 1985 Ất Sửu Xây Nhà Năm Nào Tốt

Ý của câu này tức là Chứng chỉ này nhằm để phục vụ việc học tập và làm việc yêu thương cầu thành tích cao về tiếng Anh. Từ seek ở phía trên có nghĩa là “require”. Explanation:Chứng chỉ IELTS hỗ trợ bằng hội chứng về các khả năng tiếng Anh mà những cơ sở giáo dục đào tạo và bên tuyển dụng nhắm tới môi trường tiếp thu kiến thức và có tác dụng việc tác dụng cao. My suggestion!Huong LaiLocal time: 10:17Specializes in fieldNative speaker of: VietnamesePRO pts in category: 8

agree
This person is a photoworld.com.vn Certified PRO in Vietnamese lớn English, English lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a photoworld.com.vn Certified PRO. “, this, event, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> thuy bởi 7 hrs
->Big fat thanks!