Cuối cùng rồi, bạn cũng có thể tìm thấy một cô có thể làm chúng ta ” say nắng ” mang lại xem .

Bạn đang xem: Say nắng tiếng anh là gì

Eventually, you may find someone who makes you feel giddy inside .

EVBNews

Nó là của con cháu trai cô, Luisa Obregòn chết vì chưng say nắng khi băng qua sa mạc Arizona nhằm tìm tìm một sau này sáng lạng ta hơn.

It belonged lớn her grand-nephew Luisa Obregòn died of a sunstroke crossing the desert of Arizona looking for a better future.

OpenSubtitles2018. V3

Điều gì xẩy ra nếu anh ấy gọi lại vào đó với tớ trả lời kế tiếp chúng tớ bắt đầu nói chuyện cùng ” say nắng ” nhau?

What if he calls his own cell phone and I answer… and we start talking and we fell in love?

OpenSubtitles2018. V3

Trong trận Monmouth vào vào cuối tháng 6 năm 1778, nhiệt độ vượt quá 37,8°C và bệnh say nắng được biết đã giật đi những sinh mạng rộng là cuộc chiến.

During the Battle of Monmouth in late June 1778, the temperature exceeded 100°F (37.8°C) và is said lớn have claimed more lives through heat stroke than through actual combat.

WikiMatrix

Và lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc tôi leo phát xuất ray cũ kĩ đó, tôi đã say nắng y hệt như cách bạn say nắng một con người, quả như vậy.

And when I saw it the first time, honestly, when I went up on that old viaduct, I fell in love the way you fall in love with a person, honestly.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Giấy In Chuyển Nhiệt Là Gì ? Nhiệt Độ Và Thời Gian In Chuyển Nhiệt

ted2019

Sự si mê, “say nắng”, không nên nhầm lẫn với tình thương từ ánh nhìn đầu tiên, là tâm trạng bị cuốn đi vì một niềm ham xốc nổi hoặc ảo tưởng tình yêu.

Infatuation, not to lớn be confused with love at first sight, is the state of being carried away by an unreasoned passion or assumed love .

WikiMatrix

Họ cực kỳ sớm đến khi Gryphon một, ở ngủ say vào ánh nắng khía cạnh trời.

They very soon came upon a Gryphon, lying fast asleep in the sun .

QED

Rượu tác động đến óc phán đoán, sự bình tâm và phối hợp, với phơi mình dưới sức nóng và ánh nắng khi vẫn say lại càng ảnh hưởng xấu hơn .

Alcohol affects judgement, balance and coordination, & being in the heat and sun while under the influence affects them even more .

EVBNews

Smurfette, I know lately you may not realize, cùng ta quan yếu nói sao để cho vừa rằng cháu là… and I may not say it enough, but you are… tia nắng nóng áp.

Smurfette, I know lately you may not realize, và I may not say it enough, but you are…