Rất nhiều phụ nữ cho rằng ra huyết trắng nhiều là sắp tất cả kinh. Mặc dù nhiên, dấu hiệu này không 1-1 thuần là yếu tố sinh lý mà nó còn do các bệnh lý nguy nan gây ra. Chị em cần phải thận trọng tránh ảnh hưởng đến mức độ khỏe tương tự như vấn đề chế tạo sau này.

*
*
*
*
*
*
*
*
*