*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Phụ lục hợp đồng dịch vụ


*
Sơ thiết bị WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ……………… 

- địa thế căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… mon ……... Năm ……………………..

- Căn cứ nhu cầu thực tế phía hai bên …………………………………………………………………………….

 

Hôm nay, ngày …………. Mon ………. Năm …………….., tại ………………………………………….

Chúng tôi bao gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

BÊN cho THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cài Office 2003 Và Office 2013 Cùng Trên Một Máy, Cài Song Song Office 2003 Và 2013

Do ông (bà):……………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ:……………………….làm đại diện.

Sau khi xem xét, thỏa thuân nhì bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục phù hợp đồng số ............................... Về ………..…..……. So với hợp đồng đã ký kết số …………………...., ngày ……, mon …… năm ………

,cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi mặt được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục đúng theo đồng được lập thành …….. Bản, tất cả nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. Bản.

5.3. Phụ lục này là một trong những phần không thể bóc rời của hòa hợp đồng ……………… số ………………….…. Và có mức giá trị kể từ ngày ký.