*

Ca sĩ tiến hành chương trình tiếp thị cho hai album sắp thiết kế với lượng khán giả 600 người tại thủ đô hà nội vào thời điểm đầu tháng 1/2019.


Bài viết liên quan