Đây là một câu hỏi đơn giản cho những người dùng PHP. Vì sao tôi không thể đã có được sự khác biệt chính xác thân mysql_fetch_array() cùng mysql_fetch_row() vào PHP là do tôi đã thao tác nhiều cùng với Java.Bạn đã xem: Mysql_fetch_assoc là gì

Trước khi tôi đăng câu hỏi này lên đây, tôi đã nhận được một vài câu vấn đáp từ Google nhưng tôi thấy chúng hơi khó khăn hiểu. Một trong những liên kết tôi tra cứu thấy trên mạng internet như sau.

Bạn đang xem: Phân biệt mysqli_fetch_array và mysqli_fetch_assoc trong php

Trả lời 1

Trả lời 2

Trả lời 3

Trả lời 4

Tôi ko thể đạt được ý tưởng đúng đắn từ các câu vấn đáp ở trên. Bởi vì vậy, thực thụ sự biệt lập chính xác giữa chúng là gì?

phpmysql 13 1 thg 12, 2011Liontài liệ khá ví dụ về điều này, các bạn đã coi nó chưa?

mysql_fetch_row () tra cứu nạp một hàng tài liệu từ hiệu quả được links với mã định danh hiệu quả được chỉ định. mặt hàng được trả về dưới dạng một mảng. Từng cột công dụng được tàng trữ trong một mảng bù, ban đầu từ offset 0.

Tóm tắt

mysql_fetch_array( $result, MYSQL_ASSOC ) = mysql_fetch_assoc( $result )mysql_fetch_array( $result, MYSQL_NUM ) = mysql_fetch_row( $result )

mysql_fetch_array ( $result ) = mysql_fetch_assoc( $result ) + mysql_fetch_row( $result )

31 đa số người mới lập trình sẵn php bị lầm lẫn về các hàm mysql_fetch_array (), mysql_fetch_row (), mysql_fetch_assoc () và mysql_fetch_object (), nhưng tất cả các hàm này đều tiến hành một các bước tương tự.

Xem thêm: Cách Share Máy In Qua Wifi Trong Vòng 2 Phút Đơn Giản Dễ Hiểu

Hãy để chúng tôi tạo một bảng nạp năng lượng tbv Ví dụ cụ thể với tía trường

Bảng: tb

Chèn một hàng bắt đầu vào bảng với các giá trị 1 mang đến id, tobby mang đến tên người dùng và tobby78 $ 2 mang lại mật khẩu


*

db.php

mysql_fetch_row ()

Lấy một hàng kết quả dưới dạng một mảng số

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_object ()

Lấy một hàng tác dụng dưới dạng một đối tượng

id;echo $row->username;echo $row->password;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_assoc ()

Lấy một hàng hiệu quả dưới dạng một mảng kết hợp

Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

mysql_fetch_array ()

Lấy một hàng hiệu quả dưới dạng một mảng kết hợp, một mảng số và nó cũng tìm nạp theo cả mảng phối hợp và mảng số.

/* here both associative array & numeric array will work. */echo $row;echo $row;echo $row;?>Kết quả

1 tobby tobby78 $ 2

Hàm { 

con.php  


*

index.php

Làm nỗ lực nào mỗi giá trị sẽ nhìn vào việc bán mảng trong trình duyệt

mysql_fetch_array

$row=mysql_fetch_array($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) "id" => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_row

$row=mysql_fetch_row($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array 0 => string "1" (length=1) 1 => string "1" (length=1) 2 => string "APTITUDE" (length=8) 3 => string "APTITUDE" (length=8) 4 => string "1" (length=1) mysql_fetch_assoc

$row=mysql_fetch_assoc($query);var_dump($row); Đầu ra:  

array "id" => string "1" (length=1) "createdBy" => string "1" (length=1) "catName" => string "APTITUDE" (length=8) "description" => string "APTITUDE" (length=8) "status" => string "1" (length=1) mysql_fetch_object

$row=mysql_fetch_object($query);var_dump($row); Đầu ra:  

object(stdClass) public "id" => string "1" (length=1) public "createdBy" => string "1" (length=1) public "catName" => string "APTITUDE" (length=8) public "description" => string "APTITUDE" (length=8) public "status" => string "1" (length=1)Phần sót lại Gaurang đã hỗ trợ cách áp dụng mã cho các vận động khác của bạn.