giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( vận dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
bioisland lysine starter for kid 1 R7848
*
bioisland lysine starter for kid 6 N5060
*
bioisland lysine starter for kid B0450
*
bioisland lysine starter for kid 1 G2274
*
bioisland lysine starter for kid 7 E1658