MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 01/2011/QH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011

LUẬT

LƯU TRỮ

Căn cứ Hiến pháp nướcCộng hoà xóm hội nhà nghĩa việt nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điềutheo nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hànhLuật giữ trữ,

Chương 1.

Bạn đang xem: Lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Công cụ này quy địnhvề hoạt động lưu trữ; quyền và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể trong hoạtđộng lưu trữ; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ giữ trữ; hoạt động dịch vụ lưu giữ trữvà làm chủ về lưu lại trữ.

2. Chế độ này vận dụng đốivới cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - xóm hội, tổ chứcchính trị buôn bản hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổchức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (sau phía trên gọi chung làcơ quan, tổ chức) với cá nhân.

Điều2. Lý giải từ ngữ

Trong vẻ ngoài này, những từngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Chuyển động lưutrữ là chuyển động thu thập, chỉnh lý, xác minh giá trị, bảo quản, thống kê,sử dụng tài liệu lưu giữ trữ.

2. Tài liệu làvật có tin được hiện ra trong thừa trình hoạt động của cơ quan, tổ chức, cánhân.

Tài liệu bao gồm vănbản, dự án, bạn dạng vẽ thiết kế, bản đồ, công trình nghiên cứu, sổ sách, biểu thốngkê; âm bản, dương bản phim, ảnh, vi phim; băng, đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệuđiện tử; bạn dạng thảo thành công văn học, nghệ thuật; sổ công tác, nhật ký, hồi ký,bút tích, tư liệu viết tay; tranh vẽ hoặc in; ấn phẩm và các vật sở hữu tinkhác.

3. Tài liệu lưu lại trữlà tài liệu có giá trị phục vụ chuyển động thực tiễn, phân tích khoa học, kế hoạch sửđược sàng lọc để lưu lại trữ.

Tài liệu tàng trữ baogồm bạn dạng gốc, bản chính; trong trường phù hợp không còn bạn dạng gốc, phiên bản chính thì đượcthay cố kỉnh bằng bản sao hợp pháp.

4. Lưu trữ cơ quanlà tổ chức thực hiện chuyển động lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổchức.

5. Tàng trữ lịch sửlà cơ quan thực hiện hoạt động lưu trữ so với tài liệu lưu giữ trữ có giá trị bảoquản vĩnh viễn được mừng đón từ lưu trữ cơ quan và từ các nguồn khác.

6. Font lưu trữlà toàn thể tài liệu lưu trữ được hiện ra trong thừa trình buổi giao lưu của cơquan, tổ chức hoặc của cá nhân.

7. Font lưu trữquốc gia việt nam là toàn thể tài liệu lưu trữ của nước Việt Nam, ko phụthuộc vào thời hạn hình thành, nơi bảo quản, chế độ chính trị - xóm hội, kỹ thuậtghi tin và vật sở hữu tin.

Phông lưu trữ quốcgia Việt Nam bao hàm Phông lưu trữ Đảng cộng sản việt nam và Phông tàng trữ Nhànước Việt Nam.

8. Phông tàng trữ ĐảngCộng sản vn là toàn cục tài liệu tàng trữ được hình thành trong quátrình hoạt động của các tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân củaĐảng, các tổ chức bao gồm trị - làng hội; các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng,tổ chức chi phí thân của Đảng với của tổ chức chính trị - thôn hội.

9. Phông lưu trữNhà nước nước ta là toàn bộ tài liệu tàng trữ được hình thành trong quátrình hoạt động của các ban ngành nhà nước, tổ chức triển khai chính trị xóm hội - nghề nghiệp,tổ chức thôn hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị chức năng sự nghiệp,đơn vị khí giới nhân dân, nhân vật lịch sử, tiêu biểu vượt trội và tài liệu không giống đượchình thành qua các thời kỳ lịch sử hào hùng của đất nước.

Phông tàng trữ Nhà nướcViệt nam giới gồm các phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoảnnày.

10. Làm hồ sơ là mộttập tài liệu có tương quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụthể hoặc có đặc điểm chung, ra đời trong quy trình theo dõi, giải quyếtcông vấn đề thuộc phạm vi chức năng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

11. Lập hồ sơlà việc tập hợp, sắp xếp tài liệu ra đời trong quá trình theo dõi, giải quyếtcông vấn đề của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những hiệ tượng vàphương pháp độc nhất định.

12. Tích lũy tàiliệu là quá trình khẳng định nguồn tài liệu, lựa chọn, giao dìm tài liệu cógiá trị để gửi vào tàng trữ cơ quan, tàng trữ lịch sử.

13. Chỉnh lý tàiliệu là bài toán phân loại, xác minh giá trị, chuẩn bị xếp, thống kê, lập công cụtra cứu giúp tài liệu ra đời trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

14. Xác định giátrị tư liệu là việc review giá trị tài liệu theo đa số nguyên tắc,phương pháp, tiêu chuẩn chỉnh theo biện pháp của cơ quan gồm thẩm quyền để xác minh nhữngtài liệu có giá trị lưu lại trữ, thời hạn bảo vệ và tài liệu hết giá trị.

15. Bản sao bảo hiểmtài liệu lưu trữ là phiên bản sao từ bỏ tài liệu lưu trữ theo phương pháp, tiêu chuẩnnhất định nhằm mục tiêu lưu giữ bản sao đó dự phòng khi có rủi ro xảy ra đối với tài liệulưu trữ.

Điều3. Nguyên tắc làm chủ lưu trữ

1. đơn vị nước thống nhấtquản lý tài liệu phông lưu trữ non sông Việt Nam.

2. Chuyển động lưu trữđược triển khai thống độc nhất vô nhị theo qui định của pháp luật.

3. Tài liệu fonts lưutrữ non sông Việt phái mạnh được đơn vị nước thống kê.

Điều4. Cơ chế của công ty nước về lưu trữ

1. Bảo đảm kinh phí,nguồn lực lượng lao động trong bài toán bảo vệ, bảo quản an toàn, tổ chức sử dụng tất cả hiệu quảtài liệu font lưu trữ nước nhà Việt Nam.

2. Triệu tập hiện đạihóa các đại lý vật chất, nghệ thuật và áp dụng khoa học, công nghệ trong hoạt độnglưu trữ.

3. Xác định quyền sởhữu đối với tài liệu lưu trữ; khuyến khích tổ chức, cá thể hiến tặng, cam kết gửi,bán tài liệu giữ trữ của chính mình cho nhà nước, đóng góp, tài trợ cho hoạt động lưutrữ với thực hiện chuyển động dịch vụ lưu giữ trữ.

4. Tăng cường mở rộnghợp tác thế giới trong vận động lưu trữ.

Điều5. Làm chủ tài liệu của cá nhân, gia đình, dòng họ

1. Mọi tài liệu sauđây của cá nhân, gia đình, dòng họ (sau phía trên gọi chung là cá nhân) có giá trị phụcvụ hoạt động thực tiễn, nghiên cứu khoa học, định kỳ sử đối với quốc gia, làng hộiđược đăng ký thuộc fonts lưu trữ quốc gia Việt Nam:

a) Gia phả, tộc phả,bằng, sắc phong, tư liệu về tiểu sử;

b) bản thảo viết tay,bản in có bút tích, công trình nghiên cứu khoa học, sáng tác, thư tự trao đổi;

c) Phim, ảnh; băng,đĩa ghi âm, ghi hình; tài liệu năng lượng điện tử;

d) Công trình, bài xích viếtvề cá nhân;

đ) Ấn phẩm, tài liệudo cá nhân sưu khoảng được.

2. Lưu trữ lịch sửnơi đăng ký có trách nhiệm xác minh giá trị tài liệu của cá thể thuộc Phônglưu trữ giang sơn Việt Nam lý lẽ tại khoản 1 Điều này.

3. Cá thể có tài liệucó những quyền sau đây:

a) Được đk tàiliệu tại lưu giữ trữ lịch sử dân tộc và phía dẫn, trợ giúp về kỹ thuật bảo vệ và chế tạo điềukiện nhằm phát huy giá trị tài liệu phương tiện tại khoản 1 Điều này;

b) đưa ra quyết định việc hiếntặng, cam kết gửi tư liệu cho lưu trữ lịch sử;

c) thỏa thuận hợp tác việcmua cung cấp tài liệu;

d) Được ưu tiên sử dụngtài liệu đã hiến tặng;

đ) được cho phép ngườikhác thực hiện tài liệu cam kết gửi tại lưu trữ lịch sử, nhưng không được xâm sợ hãi anninh quốc gia, lợi ích của đơn vị nước, quyền và tác dụng hợp pháp của cơ quan, tổchức, cá nhân;

e) Được bên nước khenthưởng theo phương pháp của pháp luật.

4. Cá nhân có tài liệucó các nghĩa vụ sau đây:

a) Chỉ được hiến tặnghoặc bán ra cho Lưu trữ lịch sử dân tộc các tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia;

b) Trả tổn phí bảo quảntheo cơ chế của pháp luật đối cùng với tài liệu ký gửi tại lưu trữ lịch sử, trừtài liệu đã làm được đăng ký.

Điều6. Trọng trách của tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức

Người cầm đầu cơquan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lývề lưu giữ trữ, áp dụng những biện pháp nhằm nâng cấp hiệu quả trong vấn đề thu thập,quản lý, bảo quản và thực hiện tài liệu lưu lại trữ; ban hành quy chế về công tác lưutrữ của cơ quan, tổ chức triển khai mình.

Điều7. Bạn làm giữ trữ

1. Bạn làm tàng trữ ởcơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũtrang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập phải có đủ các tiêu chuẩn chỉnh theo quy địnhcủa pháp luật; được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tàng trữ và kiếnthức cần thiết khác tương xứng với công việc; thừa hưởng chế độ, quyền lợi tương ứngtrong cơ quan, tổ chức và thừa kế phụ cung cấp ngành nghề đặc thù, chính sách ưuđãi khác theo chế độ của pháp luật.

2. Tín đồ làm lưu trữkhông thuộc các trường hợp phương tiện tại khoản 1 Điều này cần được đào tạo, bồidưỡng về chăm môn, nghiệp vụ tàng trữ và con kiến thức quan trọng khác cân xứng vớicông việc; được hưởng chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi của bạn lao động thao tác trong tổ chứcđó.

3. Tín đồ được giaokiêm nhiệm làm tàng trữ phải được bồi dưỡng về chăm môn, nghiệp vụ tàng trữ vànhững loài kiến thức cần thiết khác phù hợp với công việc.

Điều8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Chiếm đoạt, làm cho hỏng,làm mất tài liệu giữ trữ.

2. Làm giả, sửa chữa,làm sai lệch nội dung tài liệu giữ trữ.

3. Download bán, chuyểngiao, hủy phạm pháp tài liệu giữ trữ.

4. áp dụng tài liệulưu trữ vào mục tiêu xâm phạm lợi ích của bên nước, quyền và công dụng hợp pháp củacơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Mang tài liệu lưutrữ ra nước ngoài trái phép.

Chương 2.

THU THẬP TÀI LIỆULƯU TRỮ

MỤC1. LẬP HỒ SƠ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ, TÀI LIỆU TẠI LƯU TRỮ CƠ QUAN

Điều9. Trách nhiệm lập hồ nước sơ cùng nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan

1.Người được giao giải quyết, theo dõi công việc của cơ quan, tổ chức triển khai có tráchnhiệm lập hồ sơ về các bước được giao cùng nộp lưu giữ hồ sơ, tài liệu vào lưu giữ trữcơ quan; trước khi nghỉ hưu, thôi bài toán hoặc chuyển công tác khác thì đề nghị bàngiao không thiếu thốn hồ sơ, tài liệu cho người có nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức.

2.Người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai có trách nhiệm làm chủ tài liệu lưu trữ của cơquan, tổ chức; chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn bài toán lập hồ sơ cùng nộp lưu giữ hồ sơ,tài liệu vào tàng trữ cơ quan.

Người đứng đầu đối kháng vịcủa cơ quan, tổ chức có trọng trách tổ chức triển khai việc lập hồ nước sơ, bảo quảnvà nộp lưu lại hồ sơ, tài liệu của đơn vị chức năng vào tàng trữ cơ quan.

Điều10. Nhiệm vụ của lưu trữ cơ quan

1. Giúp bạn đứng đầucơ quan, tổ chức hướng dẫn câu hỏi lập hồ nước sơ cùng nộp lưu hồ sơ, tài liệu.

2. Thu thập, chỉnhlý, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo vệ và tổ chức triển khai sử dụng tài liệulưu trữ.

3. Giao nộp tài liệulưu trữ có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưutrữ kế hoạch sử; tổ chức huỷ tư liệu hết quý giá theo quyết định của người đứng đầucơ quan, tổ chức.

Điều11. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan

1. Thời hạn nộp lưu lại hồsơ, tư liệu vào lưu trữ cơ quan được khí cụ như sau:

a) vào thời hạn 01năm, kể từ ngày các bước kết thúc, trừ trường hợp phương tiện tại điểm b khoảnnày;

b) trong thời hạn 03tháng, tính từ lúc ngày dự án công trình được quyết toán so với hồ sơ, tư liệu xây dựngcơ bản.

2.Trường hợp đối chọi vị, cá nhân có nhu yếu giữ lại hồ sơ, tài liệu đang đi tới hạn nộplưu chế độ tại khoản 1 Điều này để phục vụ công việc thì phải được bạn đứngđầu cơ quan, tổ chức chấp nhận và phải tạo lập Danh mục hồ sơ, tài liệu cất giữ gửicho lưu trữ cơ quan.

Thời gian cất giữ hồsơ, tư liệu của 1-1 vị, cá thể không quá 02 năm, tính từ lúc ngày mang lại hạn nộp lưu.

Điều12. Trách nhiệm giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào tàng trữ cơ quan

1. Đơn vị, cá nhângiao hồ sơ, tài liệu có nhiệm vụ hoàn thiện làm hồ sơ của quá trình đã kết thúc,thống kê Mục lục hồ nước sơ, tài liệu nộp lưu và giao nộp vào tàng trữ cơ quan.

2. Tàng trữ cơ quan lại cótrách nhiệm đón nhận hồ sơ, tài liệu với lập Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu.

3. Mục lục hồ sơ, tàiliệu nộp lưu với Biên bản giao dấn hồ sơ, tư liệu được lập thành 02 bản; 1-1 vị,cá nhân giao hồ nước sơ, tài liệu duy trì 01 bản, lưu trữ cơ quan giữ lại 01 bản.

Điều13. Làm chủ tài liệu tàng trữ điện tử

1. Tài liệu lưu giữ trữđiện tử là tài liệu được tạo lập sống dạng thông điệp tài liệu hình thành trong quátrình buổi giao lưu của cơ quan, tổ chức, cá nhân được chọn lọc để lưu trữ hoặc đượcsố hóa tự tài liệu tàng trữ trên những vật mang tin khác.

2. Tài liệu lưu trữđiện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu tin tức đầu vào, đảm bảo tính kếthừa, tính thống nhất, độ xác thực, an toàn và kỹ năng truy cập; được bảo quảnvà thực hiện theo cách thức chuyên môn, nghiệp vụ riêng biệt.

3. Tài liệu được sốhóa tự tài liệu lưu trữ trên những vật với tin khác không có giá trị vắt thếtài liệu đã có được số hóa.

4. Cơ quan chính phủ quy địnhchi tiết việc thống trị tài liệu tàng trữ điện tử.

Điều14. Thống trị tài liệu lưu trữ của xã, phường, thị trấn

1. Tư liệu hìnhthành trong thừa trình hoạt động vui chơi của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, những tổchức làng hội, tổ chức triển khai xã hội - công việc và nghề nghiệp của xã, phường, thị trấn được lựa chọnvà tàng trữ tại văn phòng và công sở Ủy ban quần chúng xã, phường, thị trấn.

Người làm tàng trữ tạiVăn phòng Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn phải có đầy đủ các tiêu chuẩn chuyênmôn, nghiệp vụ tàng trữ và thừa hưởng chế độ, quyền lợi theo phép tắc của phápluật.

2. Fan làm lưu giữ trữtại văn phòng và công sở Ủy ban dân chúng xã, phường, thị xã có trọng trách hướng dẫn bài toán lậphồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, chỉnh lý, thống kê, bảo vệ và giao hàng sử dụngtài liệu tàng trữ theo mức sử dụng của luật pháp về lưu trữ.

MỤC2. CHỈNH LÝ, XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU

Điều15. Chỉnh lý tài liệu

1. Bạn đứng đầu cơquan, tổ chức có trọng trách chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chỉnh lý tài liệu thuộc phạmvi quản lí lý.

2. Tài liệu sau khichỉnh lý phải đảm bảo các yêu cầu cơ bạn dạng sau đây:

a) Được phân loạitheo nguyên tắc nghiệp vụ lưu trữ;

b) Được khẳng định thờihạn bảo quản;

c) làm hồ sơ được hoànthiện và hệ thống hoá;

d) tất cả Mục lục hồ nước sơ,cơ sở tài liệu tra cứu vớt và hạng mục tài liệu hết giá bán trị.

Điều16. Khẳng định giá trị tài liệu

1. Xác minh giá trịtài liệu phải bảo đảm an toàn nguyên tắc thiết yếu trị, lịch sử, toàn vẹn và tổng hợp.

2. Xác định giá trịtài liệu được thực hiện theo phương pháp hệ thống, đối chiếu chức năng, thôngtin với sử liệu học.

3. Xác định giá trịtài liệu phải căn cứ vào các tiêu chuẩn cơ bạn dạng sau đây:

a) nội dung của tàiliệu;

b) địa chỉ của cơquan, tổ chức, cá nhân hình thành tài liệu;

c) Ý nghĩa của sự việc kiện,thời gian và địa điểm hình thành tài liệu;

d) nút độ toàn diện củaphông lưu trữ;

đ) bề ngoài của tàiliệu;

e) chứng trạng vật lýcủa tài liệu.

Điều17. Thời hạn bảo vệ tài liệu

1. Tài liệu bảo quảnvĩnh viễn là tài liệu có ý nghĩa sâu sắc và cực hiếm không phụ thuộc vào vào thời gian.

Tài liệu bảo quảnvĩnh viễn bao gồm tài liệu về con đường lối, công ty trương, bao gồm sách, cương cứng lĩnh,chiến lược; đề án, dự án, chương trình mục tiêu, trọng yếu quốc gia; về đơn vị đấtvà những tài liệu khác theo phép tắc của cơ quan bao gồm thẩm quyền.

2. Tư liệu bảo quảncó thời hạn là tài liệu không thuộc ngôi trường hợp luật pháp tại khoản 1 Điều này vàđược xác minh thời hạn bảo vệ dưới 70 năm.

3. Tài liệu không còn giátrị nên loại ra để hủy là tài liệu có tin tức trùng lặp hoặc đã hết thời hạnbảo quản theo nguyên lý và không còn cần thiết cho vận động thực tiễn, nghiên cứukhoa học, lịch sử.

4. Bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụquy định cụ thể khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều18. Hội đồng xác định giá trị tài liệu

1. Hội đồng xác địnhgiá trị tài liệu được thành lập và hoạt động để tham mưu cho những người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứctrong việc khẳng định thời hạn bảo quản, chọn lựa tài liệu nhằm giao nộp vào lưu giữ trữcơ quan, chọn lựa tài liệu tàng trữ của lưu trữ cơ quan để giao nộp vào giữ trữlịch sử và một số loại tài liệu hết giá bán trị.

2. Hội đồng xác địnhgiá trị tư liệu do tín đồ đứng đầu cơ quan, tổ chức đưa ra quyết định thành lập. Thànhphần của Hội đồng bao gồm:

a) chủ tịch Hội đồng;

b) tín đồ làm tàng trữ ởcơ quan, tổ chức triển khai là Thư cam kết Hội đồng;

c) Đại diện lãnh đạođơn vị tài năng liệu là ủy viên;

d) Người thông đạt vềlĩnh vực tài năng liệu cần xác định giá trị là ủy viên.

3. Hội đồng xác địnhgiá trị tài liệu bàn luận tập thể, kết luận theo nhiều số; các ý kiến không giống nhauphải được ghi vào biên bản cuộc họp nhằm trình bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức.

4. Trên cơ sở đề nghịcủa Hội đồng khẳng định giá trị tài liệu, bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai quyết địnhthời hạn bảo quản tài liệu, sàng lọc tài liệu để giao nộp vào tàng trữ cơ quan,lựa chọn tài liệu tàng trữ của tàng trữ cơ quan để giao nộp vào lưu trữ lịch sử,hủy tư liệu hết cực hiếm theo nguyên lý tại Điều 28 của chế độ này.

MỤC3. THU THẬP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ

Điều19. Tàng trữ lịch sử

1. Giữ trữ lịch sử dân tộc đượctổ chức ở trung ương và cấp cho tỉnh để tàng trữ tài liệu có mức giá trị bảo vệ vĩnhviễn thuộc hạng mục tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử.

2. Lưu lại trữ lịch sử hào hùng cótrách nhiệm sau đây:

a) Trình ban ngành cóthẩm quyền về tàng trữ cùng cấp phát hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộplưu tài liệu cùng phê duyệt danh mục tài liệu nộp lưu lại vào tàng trữ lịch sử;

b) hướng dẫn các cơquan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu lại tài liệu chuẩn bị tài liệu nộp lưu;

c) Thu thập, chỉnhlý, xác minh giá trị, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu giữ trữ.

Điều20. Thu thập, chào đón tài liệu vào lưu trữ lịch sử

1. Lưu giữ trữ lịch sử hào hùng củaĐảng cộng sản nước ta thu thập tài liệu nằm trong Phông lưu trữ Đảng cùng sản ViệtNam theo công cụ của hình thức này và dụng cụ của cơ quan gồm thẩm quyền của Đảng Cộngsản Việt Nam.

2. Lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang củaNhà nước tích lũy tài liệu ở trong Phông tàng trữ Nhà nước việt nam theo quy địnhsau đây:

a) lưu giữ trữ lịch sử dân tộc ởtrung ương thu thập, mừng đón tài liệu lưu trữ hình thành trong quy trình hoạtđộng của cơ quan, tổ chức trung ương ở trong phòng nước nước ta dân chủ cộng hòa vàCộng hòa làng mạc hội nhà nghĩa Việt Nam; cơ quan, tổ chức cấp bộ, liên khu, khu, đặckhu ở trong phòng nước nước ta dân chủ cộng hòa; các cơ quan, tổ chức trung ương củaChính phủ giải pháp mạng lâm thời cùng hòa khu vực miền nam Việt phái nam và những tổ chức trungương khác thuộc tổ chức chính quyền cách mạng từ thời điểm năm 1975 về trước; những doanh nghiệpnhà nước vì Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyết định thành lập và hoạt động và những tổ chức kinh tếkhác theo điều khoản của pháp luật; những cơ quan, tổ chức của các chế độ xã hội tồntại trên lãnh thổ vn từ năm 1975 về trước;

b)Lưu trữ lịch sử hào hùng ở cấp tỉnh thu thập, mừng đón tài liệu lưu trữ hình thànhtrong thừa trình buổi giao lưu của các cơ quan, tổ chức triển khai ở cung cấp tỉnh, cung cấp huyện cùng đơnvị hành chủ yếu - tởm tế đặc biệt không thuộc những cơ quan, tổ chức triển khai quy định tạiđiểm a khoản này.

Xem thêm: Bật Mí 7 Kem Dưỡng Da Tay Của Nga Cấp Ẩm, Làm Sáng Hiệu Quả 2022

3. Lưu trữ lịch sửsưu khoảng tài liệu tàng trữ của cá thể trên cơ sở thỏa thuận.

Điều21. Thời hạn nộp lưu giữ tài liệu vào tàng trữ lịch sử

1. Vào thời hạn 10năm, tính từ lúc năm các bước kết thúc, cơ quan, tổ chức thuộc danh mục cơ quan, tổchức ở trong nguồn nộp giữ tài liệu có nhiệm vụ nộp lưu giữ tài liệu có mức giá trị bảoquản dài lâu vào lưu trữ lịch sử;

2.Thời hạn nộp lưu tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử vẻ vang của ngành công an, quốc phòng,ngoại giao với của ngành khác được tiến hành theo nguyên tắc của thiết yếu phủ.

Điều22. Nhiệm vụ giao, nhận tài liệu vào tàng trữ lịch sử

1.Cơ quan, tổ chức triển khai thuộc hạng mục cơ quan, tổ chức triển khai thuộc mối cung cấp nộp lưu lại tài liệucó trách nhiệm sau đây:

a) Chỉnh lý tài liệutrước lúc giao nộp với lập Mục lục hồ sơ, tư liệu nộp lưu;

b) Lập hạng mục tàiliệu tất cả đóng dấu chỉ các mức độ mật;

c) Giao nộp tài liệuvà qui định tra cứu vãn vào lưu trữ lịch sử.

2.Lưu trữ lịch sử hào hùng có trách nhiệm tổ chức đón nhận hồ sơ, tài liệu với lập Biên bảngiao dấn hồ sơ, tài liệu.

3. Mục lục hồ nước sơ, tàiliệu nộp lưu với Biên phiên bản giao dấn hồ sơ, tài liệu được lập thành 03 bản; cơquan, tổ chức triển khai giao nộp hồ sơ, tài liệu giữ lại 01 bản, lưu lại trữ lịch sử giữ 02 bảnvà được tàng trữ vĩnh viễn tại cơ quan, tổ chức, tàng trữ lịch sử.

Điều23. Cai quản tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục cơ quan,tổ chức thuộc nguồn nộp lưu lại tài liệu hoặc tài liệu không thuộc hạng mục tài liệunộp lưu giữ vào tàng trữ lịch sử

Tài liệu lưu trữ đượchình thành trong vượt trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức triển khai không trực thuộc Danh mụccơ quan, tổ chức triển khai thuộc nguồn nộp lưu giữ tài liệu hoặc tài liệu ko thuộc Danh mụctài liệu nộp lưu lại vào lưu trữ lịch sử được làm chủ tại lưu trữ cơ quan.

Điều24. Thống trị tài liệu lưu trữ trong trường hòa hợp cơ quan, tổ chức triển khai chia, tách, sápnhập, giải thể; tổ chức tài chính là doanh nghiệp nhà nước chia, tách, sáp nhập,giải thể, đưa đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản

Cơ quan, tổ chứcchia, tách, sáp nhập, giải thể; tổ chức kinh tế tài chính là doanh nghiệp nhà nước chia,tách, sáp nhập, giải thể, chuyển đổi hiệ tượng sở hữu hoặc vỡ nợ thì người đứngđầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị tổ chức cai quản và giao nộp tài liệutheo nguyên lý sau đây:

1. Tài liệu hìnhthành trong quá trình hoạt động vui chơi của cơ quan, tổ chức nào đề nghị được chỉnh lý, thốngkê và bảo quản theo phông lưu trữ của cơ quan, tổ chức triển khai đó;

2. Lúc cơ quan, tổ chứccó quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể; doanh nghiệp có ra quyết định chia,tách, sáp nhập, giải thể, gửi đổi hình thức sở hữu hoặc phá sản thì vớ cảcác hồ nước sơ, tài liệu đang giải quyết chấm dứt của những đơn vị, cá nhân trong cơ quan, tổchức, doanh nghiệp yêu cầu được giao nộp vào tàng trữ cơ quan để thực hiện chỉnh lýtài liệu theo quy định.

3. Tài liệu lưu lại trữsau lúc được chỉnh lý được làm chủ như sau:

a) Tài liệu lưu trữ củacơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc mối cung cấp nộp lưu giữ tài liệu vào tàng trữ lịch sửđược giao nộp vào giữ trữ lịch sử dân tộc có thẩm quyền;

b) Tài liệu lưu trữ củacơ quan, tổ chức, công ty không ở trong nguồn nộp lưu vào giữ trữ lịch sử dân tộc đượcquản lý tại tàng trữ cơ quan liêu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lớn mới đón nhận trụsở cũ; trường vừa lòng cơ quan, tổ chức giải thể, công ty giải thể, vỡ nợ hoặckhông bao gồm cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận trụ sở cũ hoặc có tương đối nhiều cơquan, tổ chức, doanh nghiệp new cùng mừng đón trụ sở cũ thì tài liệu lưu trữ củacơ quan, tổ chức, công ty được giao nộp vào tàng trữ cơ quan tiền theo quyết địnhcủa cơ quan, tổ chức triển khai cấp bên trên trực tiếp hoặc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chương 3.

BẢO QUẢN, THỐNGKÊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ, HỦY TÀI LIỆU HẾT GIÁ TRỊ

Điều25. Trách nhiệm bảo vệ tài liệu lưu lại trữ

1. Người đứng đầu cơquan, tổ chức có trọng trách xây dựng, sắp xếp kho giữ trữ, thiết bị, phương tiệncần thiết và tiến hành các phương án kỹ thuật nhiệm vụ để bảo vệ, bảo quản antoàn tài liệu tàng trữ và bảo đảm việc sử dụng tài liệu lưu giữ trữ.

2. Trường đúng theo tổ chứckhông sử dụng chi tiêu nhà nước chưa có đủ điều kiện bảo vệ, bảo vệ tài liệutheo biện pháp tại khoản 1 Điều này được ký kết gửi tư liệu vào lưu giữ trữ lịch sử hào hùng vàphải trả tầm giá theo lý lẽ của pháp luật.

Điều26. Thống trị tài liệu lưu trữ quý, hiếm

1. Tài liệu lưu trữquý, hi hữu là tài liệu nằm trong diện tàng trữ vĩnh viễn và có một trong các đặc điểmsau đây:

a) có mức giá trị quánh biệtvề bốn tưởng, bao gồm trị, kinh tế tài chính - làng hội, khoa học, lịch sử và tất cả tầm quan tiền trọngđặc biệt so với quốc gia, buôn bản hội;

b) Được hình thànhtrong hoàn cảnh lịch sử quan trọng đặc biệt về thời gian, ko gian, địa điểm, tác giả;

c) Được biểu hiện trênvật mang tin độc đáo, vượt trội của thời kỳ lịch sử.

2. Tài liệu giữ trữquý, hi hữu không phân biệt bề ngoài sở hữu được đk với cơ quan thống trị nhànước về lưu trữ ở trung ương và cung cấp tỉnh, được chọn lựa để đk vào chươngtrình, danh hiệu của quanh vùng và gắng giới.

3. Tài liệu lưu giữ trữquý, hiếm bắt buộc được kiểm kê, bảo quản, lập bạn dạng sao bảo hiểm và sử dụng theo chếđộ sệt biệt.

Điều27. Thống kê đơn vị nước về lưu giữ trữ

1. Tài liệu fonts lưutrữ giang sơn Việt Nam đề xuất được thống kê tập trung trong khối hệ thống sổ sách, cơ sởdữ liệu, làm hồ sơ quản lý.

2. Cơ quan, tổ chứccó tài liệu tàng trữ phải định kỳ thực hiện chính sách thống kê lưu giữ trữ. Số liệu báocáo thống kê từng năm được tính từ thời điểm ngày 01 tháng 01 cho đến khi kết thúc ngày 31 mon 12.

3. Thống kê lưu lại trữđược tiến hành theo giải pháp sau đây:

a) Cơ quan, tổ chức ởtrung ương tổng thích hợp số liệu của những đơn vị trực ở trong và report cơ quan quảnlý nhà nước về lưu trữ ở trung ương;

b) Cơ quan, tổ chức triển khai ởcấp tỉnh tổng đúng theo số liệu của những đơn vị trực thuộc và report cơ quan quản lýnhà nước về lưu trữ cấp tỉnh.

Cơ quan cai quản nhànước về lưu trữ cấp thức giấc tổng hòa hợp số liệu của những cơ quan, tổ chức triển khai cấp tỉnh, cơquan quản lý nhà nước về tàng trữ cấp thị xã và báo cáo cơ quan quản lý nhà nướcvề lưu trữ ở trung ương;

c) Cơ quan, tổ chức triển khai ởcấp huyện, cung cấp xã tổng đúng theo số liệu của những đơn vị trực nằm trong và báo cáo cơ quanquản lý công ty nước về tàng trữ cấp huyện.

Cơ quan làm chủ nhànước về lưu trữ cấp thị xã tổng hòa hợp số liệu của những cơ quan, tổ chức cấp huyện,cấp làng mạc và report cơ quan cai quản nhà nước về tàng trữ cấp tỉnh.

Điều28. Huỷ tài liệu hết giá chỉ trị

1. Thẩm quyền quyết địnhhuỷ tài liệu hết giá trị được chế độ như sau:

a) fan đứng đầu cơquan, tổ chức quyết định huỷ tư liệu hết quý giá tại lưu trữ cơ quan.

b) bạn đứng đầu cơquan tất cả thẩm quyền về giữ trữ những cấp đưa ra quyết định huỷ tài liệu hết giá trị tạiLưu trữ lịch sử hào hùng cùng cấp.

2. Giấy tờ thủ tục quyết địnhhủy tư liệu hết giá trị được phép tắc như sau:

a) Theo đề xuất của Hộiđồng khẳng định giá trị tài liệu, người đứng đầu tư mạnh quan, tổ chức triển khai thuộc Danh mụccơ quan, tổ chức triển khai nguồn nộp giữ tài liệu vào lưu giữ trữ lịch sử đề nghị ban ngành thựchiện nhiệm vụ thống trị nhà nước về lưu trữ cùng cấp thẩm định tài liệu không còn giátrị phải hủy; người đứng đầu cơ quan, tổ chức triển khai không thuộc danh mục cơ quan, tổchức thuộc nguồn nộp giữ tài liệu vào lưu lại trữ lịch sử dân tộc đề nghị tàng trữ cơ quan lại củacơ quan, tổ chức cấp bên trên trực tiếp tất cả ý kiến so với tài liệu hết quý hiếm cầnhủy;

Căn cứ vào chủ kiến thẩmđịnh của Hội đồng xác minh giá trị tư liệu hoặc chủ kiến của cơ quan cung cấp trên trựctiếp, người dân có thẩm quyền biện pháp tại khoản 1 Điều này đưa ra quyết định việc hủy tàiliệu hết giá chỉ trị;

b) Theo đề xuất của Hộiđồng thẩm tra xác minh giá trị tài liệu, tín đồ đứng đầu cơ quan tiến hành nhiệmvụ quản lý nhà nước về lưu giữ trữ ra quyết định hủy tư liệu có thông tin trùng lặp tạiLưu trữ định kỳ sử.

Hội đồng thẩm tra xácđịnh giá trị tài liệu do bạn đứng đầu cơ quan thực hiện nhiệm vụ thống trị nhànước về tàng trữ quyết định thành lập và hoạt động để thẩm tra tư liệu hết quý hiếm tại Lưutrữ kế hoạch sử;

3. Câu hỏi hủy tài liệuhết giá trị phải bảo đảm hủy hết tin tức trong tư liệu và đề nghị được lậpthành biên bản.

4. Làm hồ sơ huỷ tài liệuhết giá bán trị bao gồm có:

a) ra quyết định thành lậpHội đồng;

b) hạng mục tài liệuhết giá chỉ trị; tờ trình và phiên bản thuyết minh tư liệu hết giá bán trị;

c) Biên bạn dạng họp Hội đồngxác định quý giá tài liệu; Biên bạn dạng họp Hội đồng thẩm tra xác định giá trị tàiliệu;

d) Văn phiên bản đề nghị thẩmđịnh, xin ý kiến của cơ quan, tổ chức có tài năng liệu hết giá bán trị;

đ) Văn bản thẩm định,cho ý kiến của cơ quan bao gồm thẩm quyền;

e) ra quyết định huỷ tàiliệu hết giá bán trị;

g) Biên phiên bản bàn giaotài liệu hủy;

h) Biên phiên bản huỷ tàiliệu hết giá bán trị.

5. Hồ sơ huỷ tài liệuhết giá chỉ trị yêu cầu được bảo quản tại cơ quan, tổ chức tài giỏi liệu bị huỷ không nhiều nhất20 năm, kể từ ngày hủy tài liệu.

Chương 4.

SỬ DỤNG TÀI LIỆULƯU TRỮ

Điều29. Quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể trong việc thực hiện tài liệulưu trữ

1. Cơ quan, tổ chức,cá nhân gồm quyền sử dụng tài liệu tàng trữ để phục vụ công tác, nghiên cứu và phân tích khoahọc, lịch sử vẻ vang và những nhu cầu quang minh chính đại khác.

2. Cơ quan, tổ chức,cá nhân khi thực hiện tài liệu tàng trữ có những nghĩa vụ sau đây:

a) hướng dẫn số lưu giữ trữ,độ cội của tài liệu lưu trữ và cơ quan, tổ chức làm chủ tài liệu lưu giữ trữ; tôntrọng tính nguyên bạn dạng tài liệu lúc công bố, giới thiệu, trích dẫn tư liệu lưutrữ;

b) không xâm phạm lợiích trong phòng nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Nộp giá tiền sử dụngtài liệu tàng trữ theo chính sách của pháp luật;

d) triển khai các quyđịnh của hiện tượng này, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức làm chủ tài liệu lưutrữ và các quy định không giống của luật pháp có liên quan.

3. Cơ quan, tổ chứccó tài liệu lưu trữ có nhiệm vụ sau đây:

a) dữ thế chủ động giới thiệutài liệu tàng trữ và tạo thành điều kiện dễ dàng cho việc sử dụng tài liệu lưu trữđang trực tiếp quản lý;

b) từng năm rà soát,thông báo tài liệu lưu trữ thuộc danh mục tài liệu bao gồm đóng vết chỉ các mức độ mậtđã được giải mật.

Điều30. Sử dụng tài liệu lưu trữ tại tàng trữ lịch sử

1. Tài liệu lưu trữ tạiLưu trữ lịch sử vẻ vang được sử dụng rộng rãi, trừ tài liệu thuộc danh mục tài liệu hạnchế thực hiện và danh mục tài liệu gồm đóng vết chỉ các mức độ mật.

2. Tài liệu giảm bớt sửdụng có 1 trong các các điểm sáng sau đây:

a) Tài liệu lưu giữ trữkhông thuộc danh mục tài liệu tất cả đóng vệt chỉ những mức độ mật nhưng tất cả nội dungthông tin nếu sử dụng rộng thoải mái có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ích lợi củaNhà nước, quyền, ích lợi hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b) Tài liệu tàng trữ bịhư lỗi nặng hoặc có nguy cơ tiềm ẩn bị hỏng hỏng chưa được tu bổ, phục chế;

c) Tài liệu lưu trữđang trong quy trình xử lý về nghiệp vụ lưu trữ.

Bộ Nội vụ ban hànhDanh mục tài liệu tinh giảm sử dụng tương xứng với điều kiện kinh tế tài chính - xóm hội từngthời kỳ.

Người đứng đầu Lưu trữlịch sử đưa ra quyết định việc áp dụng tài liệu lưu trữ thuộc hạng mục tài liệu hạn chếsử dụng.

3. Việc áp dụng tàiliệu lưu trữ thuộc danh mục tài liệu gồm đóng vệt chỉ những mức độ mật được thựchiện theo biện pháp của lao lý về đảm bảo bí mật bên nước.

4. Tài liệu lưu lại trữthuộc danh mục tài liệu bao gồm đóng vết chỉ những mức độ mật được thực hiện rộng rãitrong những trường phù hợp sau đây:

a) Được giải mật theoquy định của luật pháp về đảm bảo bí mật đơn vị nước;

b) Sau 40 năm, nói từnăm các bước kết thúc đối với tài liệu có đóng dấu mật nhưng chưa được giải mật;

c) Sau 60 năm, nhắc từnăm công việc kết thúc so với tài liệu gồm đóng dấu buổi tối mật, tốt mật nhưngchưa được giải mật.

5. Tài liệuliên quan tiền đến cá thể được sử dụng rộng thoải mái sau 40 năm, tính từ lúc năm cá nhân qua đời,trừ một số trong những trường hợp quan trọng theo nguyên tắc của bao gồm phủ.

6. Tài liệu đến thờihạn được sử dụng rộng rãi quy định trên điểm c khoản 4 cùng khoản 5 Điều này còn có thểchưa được sử dụng thoáng rộng theo quyết định của cơ quan, tổ chức triển khai có thẩm quyền.

7. Người sử dụng tàiliệu tàng trữ tại lưu trữ lịch sử dân tộc phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;trường hợp thực hiện để phục vụ công tác thì phải tất cả giấy reviews hoặc văn bảnđề nghị của cơ quan, tổ chức nơi công tác.

Điều31. Sử dụng tài liệu tàng trữ tại tàng trữ cơ quan

Người cầm đầu cơquan, tổ chức căn cứ mức sử dụng của giải pháp này và các quy định không giống của pháp luậtcó tương quan quy định việc áp dụng tài liệu lưu trữ tại tàng trữ cơ quan của cơquan, tổ chức triển khai mình.

Điều32. Các hình thức sử dụng tài liệu giữ trữ

1. áp dụng tài liệu tạiphòng hiểu của tàng trữ cơ quan, tàng trữ lịch sử.

2. Xuất phiên bản ấn phẩmlưu trữ.

3. Ra mắt tài liệulưu trữ trên phương tiện tin tức đại chúng, trang tin tức điện tử.

4. Triển lãm, trưngbày tài liệu lưu giữ trữ.

5. Trích dẫn tài liệulưu trữ trong dự án công trình nghiên cứu.

6. Cấp bản sao tài liệulưu trữ, bản chứng thực lưu lại trữ.

Điều33. Sao tài liệu giữ trữ, xác nhận lưu trữ

1. Câu hỏi sao tài liệulưu trữ và xác thực lưu trữ do tàng trữ cơ quan tiền hoặc lưu lại trữ lịch sử hào hùng thực hiện.

Người gồm thẩm quyềncho phép thực hiện tài liệu lưu giữ trữ chất nhận được sao tài liệu giữ trữ.

2. Xác thực lưu trữlà xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc lưu giữ trữ lịch sử vẻ vang về nội dung thông tin hoặcbản sao tài liệu lưu trữ do tàng trữ cơ quan lại hoặc lưu giữ trữ lịch sử hào hùng đang quản lý.

Cơ quan, tổ chức, Lưutrữ lịch sử vẻ vang sao tài liệu giữ trữ, chứng thực lưu trữ phải chịu trách nhiệm pháplý về bạn dạng sao tài liệu lưu giữ trữ, bạn dạng chứng thực lưu lại trữ.

3. Fan được cấp cho bảnsao tài liệu giữ trữ, bản chứng thực tàng trữ phải nộp lệ phí.

4. Bản sao tài liệulưu trữ, bản chứng thực lưu giữ trữ có mức giá trị như tài liệu lưu trữ gốc trong cácquan hệ, giao dịch.

Điều34. Có tài liệu lưu giữ trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử

1. Cơ quan, tổ chức,cá nhân được có tài liệu lưu giữ trữ ra khỏi Lưu trữ cơ quan, giữ trữ lịch sử dân tộc đểphục vụ công tác, phân tích khoa học tập và những nhu cầu đường đường chính chính khác sau khoản thời gian đượccơ quan đơn vị nước có thẩm quyền được cho phép và phải hoàn lại nguyên vẹn tài liệulưu trữ đó.

2. Bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ,cơ quan có thẩm quyền của Đảng ra quyết định việc có tài liệu tàng trữ tại lưu trữlịch sử ra nước ngoài; quy định câu hỏi mang tài liệu lưu giữ trữ thoát khỏi Lưu trữ lịchsử để áp dụng trong nước.

Người đi đầu cơquan, tổ chức đưa ra quyết định việc có tài liệu tàng trữ tại lưu trữ cơ quan ra nướcngoài; quy định việc mang tài liệu lưu trữ thoát khỏi Lưu trữ phòng ban để sử dụngtrong nước.

3. Tổ chức, cá nhântrước khi có tài liệu lưu trữ đã được đăng ký ra quốc tế phải thông báocho lưu lại trữ lịch sử nơi đăng ký biết.

4. Tài liệu lưu trữ tạiLưu trữ kế hoạch sử, tư liệu của cá nhân đã được đăng ký tại lưu lại trữ lịch sử trướckhi gửi ra quốc tế phải lập bản sao bảo hiểm tài liệu giữ trữ.

Chương 5.

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNGNGHIỆP VỤ LƯU TRỮ, HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRỮ

Điều35. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu giữ trữ

1. Tổ chức có đầy đủ cácđiều kiện theo dụng cụ của quy định được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu giữ trữ.

2. Bộ Nội vụ quy địnhchương trình, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ lưu lại trữ; phối hợp với Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào tạo biện pháp chương trình khung giảng dạy nghiệp vụ giữ trữ.

Điều36. Hoạt động dịch vụ lưu lại trữ

1. Tổ chức triển khai được hoạtđộng dịch vụ lưu trữ khi có đủ những điều khiếu nại sau đây:

a)Có đăng ký vận động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan triển khai nhiệm vụ làm chủ nhànước về tàng trữ cấp tỉnh;

b) tất cả cơ sở vật chất,nhân lực tương xứng để thực hiện chuyển động dịch vụ giữ trữ;

c) cá nhân thực hiệnhoạt động thương mại & dịch vụ lưu trữ của tổ chức phải có chứng từ hành nghề lưu lại trữ.

2. Cá nhân được hànhnghề hòa bình về dịch vụ thương mại lưu trữ khi bao gồm đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Có chứng chỉ hành nghềlưu trữ;

b) gồm cơ sở đồ chấtphù hợp để thực hiện hoạt động dịch vụ giữ trữ;

c)Có đăng ký hoạt động dịch vụ tàng trữ tại cơ quan thực hiện nhiệm vụ làm chủ nhànước về lưu trữ cấp tỉnh.

3. Các hoạt động dịchvụ tàng trữ bao gồm:

a) Bảo quản, chỉnhlý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử mộc nhĩ mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộcdanh mục bí mật nhà nước;

b) Nghiên cứu, tư vấn,ứng dụng kỹ thuật và chuyển giao technology lưu trữ.

Điều37. Chứng chỉ hành nghề giữ trữ

1. Cá nhân được cấpChứng chỉ hành nghề lưu trữ khi bao gồm đủ các điều khiếu nại sau đây:

a) Là công dân ViệtNam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) tất cả lý kế hoạch rõràng;

c) bao gồm bằng tốt nghiệpchuyên ngành về tàng trữ phù hợp;

d) Đã trực tiếp làmlưu trữ hoặc tương quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên;

đ) Đã đạt yêu ước tạikỳ kiểm tra nghiệp vụ do cơ quan tất cả thẩm quyền tổ chức.

2. Phần nhiều trường hợpkhông được cấp chứng từ hành nghề tàng trữ bao gồm:

a) Người đang bị truycứu trách nhiệm hình sự;

b) tín đồ đang chấphành hình phạt phạm nhân hoặc sẽ bị vận dụng biện pháp giải pháp xử lý hành thiết yếu đưa vào cơ sởchữa bệnh, cơ sở giáo dục;

c) Người đã trở nên kết ánvề một trong các tội phạm liên quan đến bình an quốc gia; tội rứa ý làm lộ túng bấn mậtcông tác; tội chỉ chiếm đoạt, giao thương hoặc hủy tài liệu bí mật công tác.

3. Fan đã được cấpChứng chỉ hành nghề lưu trữ nếu ở trong một trong các trường hợp cách thức tại khoản2 Điều này thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu lại trữ.

4.Chính phủ biện pháp thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu giữ trữ.

Chương 6.

QUẢN LÝ VỀ LƯUTRỮ

Điều38. Trách nhiệm thống trị về lưu trữ

1. Chính phủ thống nhấtquản lý bên nước về lưu giữ trữ.

2. Bộ Nội vụ chịutrách nhiệm trước chính phủ nước nhà thực hiện thống trị nhà nước về tàng trữ và cai quản lýtài liệu Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam.

3. Cơ quan có thẩmquyền của Đảng cộng sản việt nam thực hiện làm chủ tài liệu Phông lưu trữ ĐảngCộng sản Việt Nam.

4. Bộ, ban ngành ngangBộ, cơ sở thuộc chính phủ, cơ quan tw của tổ chức chính trị - xã hộitrong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện cai quản về lưu trữ.

5. Ủy ban nhân dâncác cấp cho trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình thực hiện cai quản nhà nước vềlưu trữ làm việc địa phương.

Điều39. Ngân sách đầu tư cho công tác lưu trữ

1. Kinh phí đầu tư cho côngtác tàng trữ của phòng ban nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị - thôn hộiđược sắp xếp trong dự toán túi tiền nhà nước hằng năm cùng được thực hiện vào cáccông việc sau đây:

a) Xây dựng, cải tạokho lưu lại trữ;

b) buôn bán thiết bị,phương tiện bảo quản và giao hàng việc thực hiện tài liệu lưu lại trữ;

c) Sưu tầm, cài đặt tàiliệu tàng trữ quý, hiếm;

d) Chỉnh lý tài liệu;

đ) thực hiện các biệnpháp kỹ thuật bảo quản tài liệu giữ trữ;

e) Tu bổ, lập bạn dạng saobảo hiểm tài liệu lưu lại trữ;

g) Công bố, giới thiệu,trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ;

h) Nghiên cứu, ứng dụngkhoa học tập và chuyển giao technology lưu trữ;

i) đông đảo hoạt độngkhác giao hàng hiện đại hóa công tác làm việc lưu trữ.

2. đơn vị nước khuyếnkhích tổ chức, cá thể trong nước cùng tổ chức, cá nhân ngoài nước đóng góp góp, tàitrợ đến việc đảm bảo và phân phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Điều40. Phù hợp tác thế giới về lưu giữ trữ

1. Hợp tác quốc tế vềlưu trữ được tiến hành trên cửa hàng tôn trọng độc lập, nhà quyền, bình đẳng, cácbên cùng có lợi.

2. Ngôn từ hợp tácquốc tế về lưu trữ bao gồm:

a) ký kết, gia nhậpvà tổ chức thực hiện điều ước quốc tế về giữ trữ; gia nhập tổ chức triển khai quốc tế vềlưu trữ;

b) thực hiện chươngtrình, dự án hợp tác quốc tế;

c) trao đổi chuyêngia, đào tạo, tu dưỡng cán bộ nhớ với nước ngoài, tổ chức quốc tế;

d) tổ chức hội nghị,hội thảo khoa học, triển lãm quốc tế; tham khảo tài liệu lưu trữ; biên soạn, xuấtbản ấn phẩm lưu giữ trữ;

đ) Tu bổ, phục chếtài liệu lưu trữ;

e) Nghiên cứu, ứng dụngkhoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ;

g) thương lượng Danh mụctài liệu lưu lại trữ, bản sao tài liệu tàng trữ và bốn liệu nghiệp vụ lưu trữ.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều41. Hiệu lực thực thi thi hành

Luật này có hiệu lựcthi hành từ ngày 01 mon 7 năm 2012.

Pháp lệnh tàng trữ quốcgia số 34/2001/PL-UBTVQH10 không còn hiệu lực kể từ ngày Luật này còn có hiệu lực.

Điều42. Nguyên tắc chi tiết

Chính bao phủ và cơ quancó thẩm quyền quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.

Luật này đã đượcQuốc hội nước cộng hoà buôn bản hội chủ nghĩa vn khoá XIII, kỳ họp thứ hai thôngqua ngày 11 tháng 11 năm 2011.