*

*

*

*

Tóm tắt lịch sử vẻ vang Việt Nam, 10 phút học lịch sử hào hùng Việt Nam

- Thời đại lịch sử từ trước > Thời kỳ đồ dùng đá cũ > Thời kỳ vật dụng đá mới > Thời kỳ thứ đồng >Thời kỳ thiết bị sắt

- Sự hình thành Nước Văn Lang và Nước Âu Lạc

+ các Vua Hùng vương đã cố kỉnh nhau trị bởi nước Vãn Lang+ Đến cố gắng kỷ thứ 3 trước công nguyên, An Dương vương lập yêu cầu nước âu Lạc với vết tích Thành Cổ Loa vẫn tồn tại tồn tại mang lại ngày nay.

Bạn đang xem: Lịch sử việt nam chia làm mấy giai đoạn

- quy trình Bắc thuộc: từ thời điểm năm 207 trước công nguyên đến nắm kỷ sản phẩm công nghệ 10 sau công nguyên:

Vào nãm 207 trước công nguyên, nước Âu Lạc bị lấn chiếm bởi Triệu Đà là Vua nước phái nam Việt bên. Kế tiếp vào nãm 111 trước công nguyên, Nước Âu Lạc bị công ty Hán đô hộ. Âu Lạc bị phân phân thành hai Quận: Giao Chỉ cùng Cửu Chân. Việt Nam liên tục bị trung quốc đô hộ nhìn trong suốt 11 cố kỷ. Trong quy trình tiến độ nầy nhiều anh hùng dân tộc sẽ dấy binh khởi nghĩa đương đầu giành chủ quyền như : ➞ Khởi nghĩa 2 bà trưng của hai bỏ ra em Trưng Trắc Trưng Nhị năm 40 - 43➞ Khởi nghĩa Bà Triệu của bà Triệu Thị Trinh năm 248➞ Khởi nghĩa của Lý nam Đế hay còn được gọi Lý Bôn tuyệt lý túng thiếu năm 542 - 602 lấy tên nước là Vạn Xuân kinh kì tại long biên (Long Biên thủ đô ngày nay)➞ Khởi nghĩa Mai Thúc Loan còn gọi Mai Hắc Đế năm 722➞ Khởi nghĩa Phùng Hưng năm 766 - 791Và Ngô Quyền với trận đại win vang dội quân nam giới Hán trên Sông Bạch đằng Năm 938, đã ngừng 1000 nãm đô hộ với giành lại độc lập cho Việt Nam. Ngô - Ngô Quyền > Đinh - Đinh Tiên Hoàng > chi phí Lê - Lê trả > Lý - Lý Công Uẩn > è - nai lưng Thái Tông > đơn vị Hồ - hồ nước Quí Ly > Hậu è cổ - trằn Trùng quang đãng > Lê Sơ (Lê lợi) > công ty Mạc - Mạc Thái Tổ > Lê Trung Hưng - Lê Chiêu Thống > Triều đại Tây đánh - Nguyễn Huệ > bên Nguyễn từ Nguyễn Ánh đến Bảo Đại 1945. Trịnh Nguyễn phân tranh từ giữa thời Lê Sơ khéo dẻo gần 200 năm đến khi hết Lê Trung Hưng. đơn vị nguyễn tồn tại cho 1945 với Bảo Đại là vị vua cuối cùng.

Lịch sử những Triều đại phong kiến Việt Nam:

Trang sử mới của lịch sử hào hùng Việt phái mạnh được lộ diện vào đầu thế kỷ thứ 10 lúc mà những triều đại Ngô, đinh, tiền Lê sẽ vững chắc, đoàn kết và bao gồm đủ sức khỏe để bảo đảm an toàn nền tự do tự chủ của đất nướcTriều đại Ngô: ( 939 - 965 ) 26 năm cùng với 5 vị Vua tên nước Vạn Xuân kinh độ trên Cổ Loa1. Chi phí Ngô vương - Ngô Quyền ( 939-944):2. Dương Bình vương - Dương Tam Kha (Là em vk cướp ngôi) (944-950)3. Phái nam Tấn vương vãi - Ngô Xương Căn (con trang bị hai của Ngô Quyền) (950-965)4. Thiên Sách vương vãi - Ngô Xương Ngập (Cháu Ngô Quyền) 951-959)Trong quá trình 951 - 959 việt nam có 2 Vua5. Ngô Sứ Quân - Ngô Xương Xí (965)Kể từ khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô năm 944, các nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cat cứ một vùng với đem quân xâm chiếm lẫn nhau. Loạn 12 sứ quân kéo dài ra hơn nữa 20 năm (944-968) và xong khi Đinh cỗ Lĩnh thống nhất đất nước, lập ra đơn vị nước Đại Cồ Việt - đơn vị nước phong kiến giảng quyền thứ nhất trong kế hoạch sử.Triều Đinh: ( 968 - 980) 12 năm cùng với 2 đời vua mang tên Quốc hiệu là Đại Cồ Việt kinh đô tại Hoa Lư 1. Đinh Tiên Hoàng - Đinh cỗ Lĩnh (968-979)2. Đinh truất phế Đế - Đinh Toàn (979-980)

Đinh Toàn bắt đầu lên 6 tuổi, được triều thần gửi lên ngôi vua. Nhân thời cơ đó bên Tống cho quân quý phái xâm lược nước ta. Vì công dụng của dân tộc, Thái hậu Dương Vân Nga (vợ của Đinh Tiên Hoàng, chị em đẻ của Đinh Toàn), thể theo nguyện vọng các tướng sĩ, đang trao áo "Long Cổn" (biểu tượng của ngôi vua) mang lại Thập đạo tướng tá quân Lê Hoàn, có nghĩa là Lê Đại Hành.

Xem thêm:

Tiền Lê: (980 - 1009) 29 năm cùng với 3 đời Vua Quốc hiệu là Đại Cồ Việt kinh thành tại Hoa Lư1. Lê Đại Hành - Lê trả (980-1005)2. Lê Trung Tông - Lê Long Việt (1005)3. Lê Ngoạ Triều - Lê Long Đĩnh (1005 - 1009)Lê Long Đĩnh đã thao tác làm việc càn cởi giết Vua chiếm ngôi, đam mê dâm đãng, tàn bạo, róc mía bên trên đầu bên sư... Bởi chơi bời trác táng thừa Lê Ngoạ Triều làm cho vua được 4 năm (1005 - 1009) thì mất, lâu 24 tuổi. Long Đĩnh mất, bé tên là Sạ còn bé, đằng sau sự đạo diễn của quan đưa ra Hậu Đào Cam Mộc, triều thần đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi Hoàng đếThời Lý: (1009 – 1225 ) 9 đời Vua trong 216 năm 1. Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn (1010 – 1028) năm 1010 dời đô về Thăng Long 2. Lý Thái Tông - Lý Phật Mã (1028 – 1054) năm 1054 thay tên Quốc hiệu là Đại Việt đế đô tại Thăng Long 3. Lý Thánh Tông - Lý Nhật Tôn (1054 – 1072) 4. Lý Nhân Tông - Lý Càn Đức (1072 – 1128) - Quốc tử giám đầu tiên được lập vào thời điểm năm 1076 tại gớm thành Thăng Long 5. Lý Thần Tông - Lý Dương Hoán (1128 - 1138)6. Lý Anh Tông - Lý Thiên Tộ (1138 - 1175)7. Lý Cao Tông - Lý Long Trát (1176 - 1210)8. Lý Huệ Tông - Lý Sảm (1211 - 1224)9. Lý Chiêu Hoàng - Lý Phật Kim (1224 - 1225)

Dưới sự đạo diễn của trằn Thủ Độ, Lý Huệ Tông bị ép đi tu, nhường nhịn ngôi vua cho đàn bà là công chúa Chiêu Thánh (lúc đó bắt đầu 7 tuổi) niên hiệu là Lý Chiêu Hoàng. Cũng bên dưới sự đạo diễn của è cổ Thủ Độ, nai lưng Cảnh (8 tuổi) là con ông nai lưng Thừa được chuyển vào hầu cận Lý Chiêu Hoàng cùng Trần Thủ Độ tung tin là Lý Chiêu Hoàng đang lấy chồng là è Cảnh.

Ngày 21 mon 10 năm Ất Dậu (1225), Lý Chiêu Hoàng mở hội phệ ở điện Thiên An, trước bá quan lại văn võ, Chiêu Hoàng túa hoàng bào mời trần Cảnh lên ngôi nhà vua đổi niên hiệu là kiến Trung năm đồ vật nhất, dựng lên triều đại đơn vị Trần tự đấy.

Để khôi phục lại triều Lê, mon 7/1788 Hoàng thái hậu công ty Lê sang mong viện công ty Mãn Thanh. Nhờ vào thế quân Mãn Thanh, Lê Chiêu Thống trở về kinh đô Thăng Long vẫn trả thù tàn bạo những fan theo Tây Sơn.

Mồng 5 đầu năm mới năm Kỷ Dậu (1789), quân đội Tây đánh do nhà vua Quang Trung trực tiếp chỉ huy kéo ra Bắc đang đánh rã 29 vạn quân thôn tính Mãn Thanh ở đụn Đống Đa giành hòa bình cho giang san ta. Lê Chiêu Thống, vua phân phối nước, đã chạy theo tàn quân bên Thanh quý phái Trung Quốc.

Triều đại Tây sơn (1789 - 1802) - Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ đế kinh tại Qui Nhơn và Phú Xuân (Huế)Khi vua quang quẻ Trung đã định chuẩn bị đem quân vào Nam tấn công Gia Định thì bất ngờ qua đời (1792). Bé là Nguyễn quang đãng Toản còn nhỏ dại tuổi lên nối ngôi không tồn tại người chỉ huy đủ năng lực, bên Tây Sơn nhanh lẹ suy yếu. Nội bộ xảy ra tranh chấp. Thân năm 1802 Nguyễn Ánh (Tàn dư của lối trong) tiến ra chiếm hữu được Thăng Long. Nguyễn Ánh đã trả thù những người theo Tây Sơn cực kỳ tàn bạo: mộ của vua Thái Đức và vua quang đãng Trung bị quật lên, hài cốt bị giã thành bột nhồi vào dung dịch súng và phun đi. Nàng tướng Bùi Thị Xuân và phụ nữ bị voi giày, trần Quang Diệu bị chém đầu.Triều Nguyễn (1802-1945) đổi tên nước là việt nam kinh đo tại HuếNguyễn Ánh đăng quang nãm 1802 và lập ra triều Nguyễn với 13 đời Vua trong 143 năm1. Nguyễn Phúc Ánh (1802-1820) sáng sủa lập công ty Nguyễn2. Nguyễn Phúc Đảm - Minh Mạng (1820 - 1841) quốc hiệu được biến đổi Đại Nam3. Nguyễn Phúc Miên Tông - Thiệu Trị (1841 - 1847)4. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm - từ bỏ Đức (1847-1883)5. Nguyễn Phúc Ưng Chân - Dục Đức (1883) 6. Nguyễn Phúc Hồng Dật - Hiệp Hòa (1883)7. Nguyễn Phúc Ưng Đăng - kiến Phúc (1883-1884)8. Nguyễn Phúc Ưng kế hoạch - Hàm Nghi (1884-1885)9. Nguyễn Phúc Ưng Kỷ - Đồng Khánh (1885-1889)10. Nguyễn Phúc Bửu lân - Thành Thái (1889-1907) 11. Nguyễn Phúc Vĩnh San - Duy Tân (1907 - 1916)12. Nguyễn Phúc Bửu Đảo - Khải Định (1916 - 1925)13. Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy - Bảo Đại (1925 - 1945)

Lịch sử nước ta Nam vào thời kỳ Pháp thuộc

Lịch sử việt nam trong loạn lạc chống Mỹ

Chiến tranh biên cương 1975 — 1979