*
*

*

Trình bày các đại lý hình thành, các thời kì cải tiến và phát triển và thành tựu của các nền văn minh: Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Arập, Ấn Độ cổ trung đại, trung quốc cổ trung đại, Đông phái nam Á cổ trung đại, những nền lộng lẫy tiền Côlômbô sống châu Mỹ, Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại, Tây Âu trung đại, đương đại công nghiệp với văn minh trái đất thế kỷ XX.