TIỂU LUẬN tâm lý học điểm lưu ý của tư tưởng học HY lạp cổ xưa và VAI TRÒ của HY lạp đối với sự PHÁT TRIỂN LỊCH sử tư tưởng học

Bạn đang xem: Lịch sử tâm lý học nguyễn ngọc phú pdf

TIỂU LUẬN tâm lý học điểm lưu ý của tư tưởng học HY lạp cổ truyền và VAI TRÒ của HY lạp đối với sự PHÁT TRIỂN LỊCH sử tâm lý học trăng tròn 39 0

Xem thêm: Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Đô Thị, Just A Moment

Đánh giá công tác làm việc giám sát, reviews dự án đầu tư giai đoạn 2003-2006 của Vụ 123 20,000 5,000
gmail. Com - thông tin về những hớng nghiên cứu và phân tích chinh của giảng viên: tâm lý học. - tin tức về trợ giảng: ko - tin tức về 1-2 giảng viên có thể dạy đợc học phần này: + Họ cùng tên: Nguyễn Thị Hơng Chức danh, học tập hàm, học tập vị: giáo viên , thạc sỹ tâm lý học. Thời gian, vị trí làm việc:Từ thứ 2 thứ 6 trên văn phòng bộ mônTL -GD 2. Thông tin chung về học phần. - thương hiệu ngành/ khóa đào tạo: ĐH TLH(QTNS). Khóa 13 (2010-2014) - Tên học tập phần: lịch sử dân tộc Tâm lý học - Số tín chỉ học tập: 2 - học kỳ: 3 - học phần: Bắt buộc: từ chọn: - các học phần tiên quyết: TLH ĐC I, II - những học phần kế tiếp: những học phần chuyên ngành - các học phần tơng đơng ( hoặc nuốm thế): ko - tiếng tín chỉ đối với các hoạt động: + Nghe giảng lý thuyết: 18t + bài bác tập bên trên lớp: 6 + Thảo luận: 18t + Thực hành, thực tập : 0 + hoạt động theo nhóm: 0 + từ bỏ học: 90t - Địa chỉ bộ môn phụ trách học tập phần: bộ môn TLH. P.308. Nhà A5. Các đại lý 1. 3. Kim chỉ nam của học phần. + Về loài kiến thức: - Sinh viên biểu lộ đợc lịch sử phát triển của t tởng tư tưởng học từ thời cổ đại cho tới thời hiện tại đại. - đối chiếu đợc ngôn từ quan điểm của những trờng phái tư tưởng học khác biệt khi bàn về phiên bản chất, công dụng của đời sống tư tưởng ngời. - Qua học phần sinh viên gồm đợc quan điểm của nhà nghĩa duy trang bị biện bệnh khi tiếp cận nghiên cứu, gọi biết về đời sống tư tưởng ngời. - Sinh viên diễn đạt đợc xu thế cải tiến và phát triển của tâm lý học tân tiến trên nhân loại nói chung, ở việt nam nói riêng, trên cửa hàng đó có cách thức góp phần cải tiến và phát triển khoa học tư tưởng ở Việt Nam. + Về kỹ năng: - Hình thành tài năng tự học, trường đoản cú nghiên cứu, áp dụng kiến thức tư tưởng học vào phân tích và lý giải đợc các các hiện nay tợng tâm lý ngời trong chuyển động và trong tình dục ứng xử trên quan điểm của tâm lý học duy vật dụng biện chứng. - Hình thành tài năng phân tích, tổng thích hợp kiến thức tâm lý học mà loài ngời đã tích lũy đợc trên cách nhìn duy đồ gia dụng biện chứng, vận dụng chúng nó vào trong cuộc sống đời thường một phương pháp khoa học - bao gồm đợc năng lực vận dụng đọc biết về thực chất con ngời, đời sống tâm lý của nó mà thắng lợi loài ngời đang tích lũy đợc từ trớc đến thời điểm này vào hoạt động vui chơi của ngời làm công tác quản trị nhân sự. 2 X - Bớc đầu có mặt một số kỹ năng cơ bản của ngời làm công tác quản lý lao động: kĩ năng sử dụng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp, năng lực tóm tắt tài liệu học tập, năng lực làm việc hòa bình và theo nhóm làm cho tiền đề cho kĩ năng làm công tác làm việc quản lý, cũng nh các hoạt động sau này. + Về thái độ: Qua học phần, sv thấy đợc ý nghĩa, tầm quan lại trọng, chức năng của loài kiến thức tâm lý học vào đời sống, đặc biệt là trong tình dục ứng xử. Hiện ra thái độ đúng đắn đối với vấn đề học tập môn tâm lý học. Vắt đợc hứng thú tiếp thu kiến thức và tăng thêm lòng yêu thương nghề. 4. Tóm tắt câu chữ học phần. Học tập phần bao hàm các t tởng tâm lý học qua những thời kỳ không giống nhau từ thời kỳ cổ đại mang lại nửa vào đầu thế kỷ 19- trớc khi tâm lý học trở thành một ngành khoa học độc lập. Tâm lý học ra đời với t cách là một trong những ngành khoa học độc lập với mốc sự khiếu nại 1879 trong lịch sử hào hùng phát triển của tư tưởng học. Các trờng phái tư tưởng học khách quan: Phân trọng điểm học, tư tưởng học hành vi, tâm lý học Gestalt. Sự hình thành tâm lý học Mac xit. Sự hình thành trở nên tân tiến Tâm lý học tập VN. 5. Nội dung cụ thể học phần. Lịch sử vẻ vang Tâm lý học. Chơng 1. Các t tởng tư tưởng học thời kỳ Cổ đại. 1. Những t tởng tâm lý học phơng Đông cổ đại. 1.1. Những t tởng tư tưởng học nước trung hoa cổ đại. 1.1.1. Nho gia và các t tởng tâm lý học. 1.1.1.1. Khổng tử. ( 551-479 TCN). 1.1.1.2.Mạnh tử. ( 371-289 TCN) 1.1.1.3.Tuân tử.( 298-238 TCN) 1.1.2. Đạo gia và những t tởng tâm lý học. 1.1.2.1.Lão tử. ( 604-531 TCN). 1.1.2.2.Trang tử ( 369-286 TCN). 1.1.3. Mang gia cùng t tởng tâm lý học. 1.1.4. Pháp gia cùng t tởng tâm lý học. 1.2. Các t tởng tư tưởng học Ân Độ cổ đại. 2. Các t tởng tâm lý học Hy Lạp cổ đại. 2.1. Giáo lý về vai trung phong hồn của Democrit. 2.2. đạo giáo về trọng tâm hồn của Platon. 2.3. Học thuyết về trung tâm hồn của Aristot. Đánh giá bán chung. Chơng 2. Những t tởng tư tưởng học thời kỳ Trung cổ và Phực hng 2.1. T tởng tư tưởng học thời kỳ trung thế kỉ 2.1.1. T tởng tâm lý học của những nớc ả rập. 2.1.2. T tởng tâm lý học sống Châu âu. 2.2. T tởng tư tưởng học thời kỳ Phục hng. 2.2 1. T tởng tâm lý học nghỉ ngơi Italia. 2.2 2. T tởng tâm lý học sinh sống Tây Ban Nha. Đánh giá bán chung. Chơng 3. Các t tởng tư tưởng học nuốm kỷ 17, 18. 3.1. Các thành tựu t tởng tư tưởng học ráng kỷ 17. 3.1.1. Vấn đề bản chất của trọng điểm lý. 3.1.2. Học tập thuyết phản xạ của Descartes. 3.1.2. Thuyết nhấn cảm và thuyết liên tởng. 3.2. Các thành tựu t tởng tâm lý học rứa kỷ 18. 3.2.1 T tởng tâm lý học liên tởng nghỉ ngơi Anh. 3 3.2.2. T tởng tâm lý học duy đồ Pháp. 3.2.3. T tởng tư tưởng học sống Đức. Đánh giá bán chung. Chơng 4. Những t tởng tâm lý học nửa đầu thế kỷ 19. Sự thành lập của tư tưởng học cùng với t giải pháp là khoa học chủ quyền 4.1. T tởng tư tưởng học nửa vào đầu thế kỷ 19 4.1.1. Lý thuyết phản xạ. 4.1.2. Giáo lý về cơ sở cảm giác. 4.1.3. Lý thuyết về đại não. 4.1.4. Tư tưởng học liên tởng. 4.2. Sự thành lập và hoạt động của tâm lý học cùng với t phương pháp là khoa học chủ quyền 4.2.1. Chi phí đề cho sự thành lập của khoa học tâm lý. 4.2.1.1.Tâm sinh lý học giác quan. 4.2.1.2.Tâm đồ dùng lý học. 4.2.1.3.Nghiên cứu thời gian phản ứng. 4.2. 2. Tâm lý học ra đời với t bí quyết là công nghệ độc lập. 4.2.2.1. W. Wudt với phòng thực nghiệm tư tưởng học đầu tiên trên núm giới. 4.2.2.2. Năm 1879 trong tâm lý học. Đánh giá bán chung. Chơng 5. Tâm lý học rứa kỷ 20. 5.1. Sự tan dã của tư tưởng học duy tâm. 5.2. Những dòng tâm lý học rứa kỷ 20. 5.2.1. Tư tưởng học hành vi. 5.2.2. Tâm lý học Gestal . 5.2.3. Tâm lý học phân tâm. 5.3.Sự xuất hiện và phát triển của tâm lý học Macxit. Chơng 6. Sự xuất hiện và phát triển tâm lý học tập ở Việt Nam. 6.1. Sự lộ diện chuyên ngành tư tưởng học. 6.2. Những thành tựu đào tạo tâm lý học từ bỏ sau giải pháp mạng mon Tám mang đến nay. 6.3. Những thành tựu nghiên cứu và phân tích và ứng dụng tư tưởng học. 6.4. Xu hớng cải tiến và phát triển của tư tưởng học Việt Nam. 6. Học tập liệu : * học tập liệu bắt buộc. 1. Nguyễn Ngọc Phú. Lịch sử hào hùng tâm lý học. NXB ĐHQG Hà Nội. 2006. 2. Phạm Minh Hạc. Nhập môn tư tưởng học. NXBGD. 1980 * học tập liệu tham khảo. 3. Võ Thị Minh Trí. Lịch sử hào hùng tâm lý học. NXB GD. 2004. 4. Phạm Minh Hạc. Hành vi với hoạt động. Viện khoa học Giáo dục. 1985 5. Phạm Minh Hạc. Tuyển chọn tập tư tưởng học. NXB chủ yếu trị Quốc gia. Hn 2005. 6. Triết học. Tập 1. NXB CTQG ( cần sử dụng cho NCS với học viên cao học tập không thuộc chăm ngành triết học) 7. Bề ngoài tổ chức dạy học. 7.1. Lịch trình chung. Nội dung hiệ tượng tổ chức dạy học LT bài tập/ bàn luận Thực hành Khác( Điền dã, thực tế) từ bỏ học, từ NC T vấn của GV KT- ĐG Tổng 4 câu chữ 1: Chơng1: các t tởng TLH thời kỳ cổ đại. 1. T tởng TLH phơng Đông cổ truyền 1.1. T tởng TLH trung hoa cổ đại 3t 9t 12t ngôn từ 2: : Chơng1: các t tởng TLH thời kỳ cổ đại. 1.2. Những t tởng TLH ấn Độ cổ đại. KTĐG TX Lần 1. 0/3t 5t 8t câu chữ 3:: Chơng1: những t tởng TLH thời kỳ cổ đại. 2. Những t tởng TLH Hy lạp cổ đại. Đánh giá bán chung. 3t 9t 12t nội dung 4: Chơng 2. Những t tởng tư tưởng học thời kỳ Trung cổ với Phục hng 2.1. T tởng tâm lý học thời kỳ Trung cổ. KTĐG TX Lần 2. 0/3t 6t 9t câu chữ 5:Chơng 2 2.2. T tởng TLH thời kỳ Phục Hng * Ôn tập chơng 1, 2 chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ hoặc làm cho tiểu luận . 0/3t 4t 7t ngôn từ 6:Chơng 3. Những t tởng tư tưởng học nắm kỷ 17, 18. 3.1. Các thành tựu t tởng tâm lý học cố gắng kỷ 17. 3t 9t 12t nội dung 7: Chơng 3. Những t tởng tư tưởng học rứa kỷ 17, 18. 3.2. Những thành tựu t tởng tâm lý học nạm kỷ 18. Đánh giá bán chung. KTĐG thân kỳ. 0/3t 5t KT GK hoặc tè luận 8t 5 văn bản 8: Chơng 4. Những t tởng tư tưởng học nửa thời điểm đầu thế kỷ 19. Sự thành lập và hoạt động của tư tưởng học với t bí quyết là khoa học hòa bình 4.1. T tởng tư tưởng học nửa đầu thế kỷ 19 3t 9t 12t câu chữ 9: Chơng 4. Những t tởng tâm lý học nửa đầu thế kỷ 19. Sự thành lập và hoạt động của tư tưởng học với t biện pháp là khoa học chủ quyền 4.2. Sự thành lập của tâm lý học với t phương pháp là khoa học chủ quyền 4.2.1. Tiền đề đến sự thành lập và hoạt động của khoa học tâm lý. KTĐG TX Lần 3 3t/0 4t 7t văn bản 10: Chơng 4. Những t tởng tư tưởng học nửa đầu thế kỷ 19. Sự thành lập của tư tưởng học với t giải pháp là khoa học độc lập 4.2. 2. Tư tưởng học thành lập và hoạt động với t phương pháp là khoa học độc lập. Chơng 5. Tâm lý học cầm cố kỷ 20. 5.1. Sự tung dã của tư tưởng học duy tâm. 3t 9t 12t câu chữ 11: Chơng 5. Tư tưởng học rứa kỷ 20. 5.2. Những dòng tư tưởng học thay kỷ 20. KTĐG TX Lần 4. 3t/0 4t 7t văn bản 12:Chơng 5. Tâm lý học núm kỷ 20. 5.3. Sự có mặt và cải tiến và phát triển của tư tưởng học Macxit. 3t 5t 8t văn bản 13: Chơng 5. Tâm lý học gắng kỷ 20. 5.3. Sự ra đời và cải tiến và phát triển của tư tưởng học Macxit. (tiếp) Chơng 6. Sự có mặt và cải tiến và phát triển tâm lý học ở Việt Nam. 6.1. Sự xuất hiện chuyên ngành tư tưởng học. KT ĐG TX Lần 5. 0/3t 9t 12t 6 ngôn từ 14:Chơng 6. Sự có mặt và cách tân và phát triển tâm lý học ở Việt Nam. 6.2. Các thành tựu đào tạo tâm lý học từ sau giải pháp mạng mon Tám mang lại nay. 6.3. Các thành tựu nghiên cứu và phân tích và ứng dụng tâm lý học. 6.4. Xu hớng phát triển của tư tưởng học Việt Nam. * - bài bác tập chơng 5 - Ôn tập sẵn sàng thi không còn học phần 0/3t 4t 7t Tổng 18t 24t 90t 132t 7.2. Kế hoạch trình rõ ràng cho từng nội dung. Tuần 1. Bề ngoài tổ chức dạy dỗ học Thời gian, vị trí Nội dung bao gồm Mục tiêu rõ ràng Yêu mong sinh viên chuẩn bị Ghi chú định hướng 3t Chơng1: các t tởng TLH thời kỳ cổ đại. 1. T tởng TLH ph- ơng Đông cổ kính 1.1T tởng TLH trung quốc cổđại 1.1.1. Nho gia với T tởng TLH 1.1.2. Đạo gia với t t- ởng TLH - SV trình bày đợc câu chữ cơ bạn dạng về t tởng TLH china cổ đại - Chỉ ra gần như điểm tân tiến trong t tởng đó - trình bày đợc bài học cần thiết cho ng- ời làm công tác QTNS. - Rèn luyện tài năng vận dụng kiến thức và kỹ năng TLH vào cuộc sống. - Đọc tài liệu trớc khi lên lớp: Q1. Tr 15- tr 28 Q 6. Tr 82-tr 139 bài bác tập/Thảo 7 luận thực hành thực tế Khác từ học/Tự NC 9t 1.1.3. Khoác gia, pháp gia cùng t tởng TLH - SV trình bày đợc nội dung cơ bạn dạng về t tởng TLH phái Pháp gia va mang gia - phần đa yếu tố tiến bộ trong t tởng kia - trình diễn đợc bài xích học cần thiết cho ng- ời làm công tác QTNS. - Đọc và tóm tắt câu chữ cơ bạn dạng của trờng phái mặc gia. Q1. Tr 26-tr27 Q6. Tr 112-tr 117 - ghi chép vào vở học. T vấn của GV -Trên lớp - VPBM - các nội dung tiếp thu kiến thức tuần 1 - Các câu hỏi của sinh viên. Hớng dẫn SV triển khai các trọng trách HT tuần 1 và câu trả lời thắc- mắc. Sẵn sàng các sự việc hỏi GV. KT-ĐG - bên trên lớp - KT sự chuẩn bị của sv về những nhiệm vụ tiếp thu kiến thức tuần 1 - ĐG khả năng lĩnh hội học thức đã học - ĐG kỹ năng vận dụng tri thức đã học tập để phân tích và lý giải các hiện tợng tâm lý trong đời sống với làm bài tậpchơng1. - hoàn thành các kim chỉ nam học tập tuần một tuần lễ 2. Bề ngoài tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội dung bao gồm Mục tiêu rõ ràng Yêu ước sinh viên sẵn sàng Ghi chú định hướng Bài tập/Thảo luận 0/3t Chơng1: những t tởng TLH thời kỳ cổ đại. 1.2. Những t tởng TLH ấn Độ cổ xưa - SV trình diễn đợc ngôn từ cơ bạn dạng về t tởng TLH ấn Độ thượng cổ - đầy đủ yếu tố tiến bộ trong t tởng của nó - trình diễn đợc bài xích học quan trọng cho ngời làm công tác QTNS. - Rèn luyện tài năng vận dụng kiến thức TLH vào cuộc sống đời thường - Đọc và sẵn sàng bài trả lời câu hỏi trao đổi : Q1.tr 31- tr34 Q6. Tr 51-tr 57 - Đa ra thắc mắc có liên quan. Thực hành thực tế Khác từ bỏ học/Tự NC 5t ở nhà khối hệ thống triết học Vedanta, Yoga, Vaisesika, Locayato SV trình bày đợc số đông nét khái quát về t tởng TLH trong khối hệ thống triết học Vedanata, Yoga, Vaisesika,LocayatoVedanata, Yoga, Vaisesika, Locayato - phần đa yếu tố tiến bộ trong những t tởng ấy trên cách nhìn TLHMX - Đọc cùng tóm tắt quan tiền điểm của các tr- ờng phái : Q6. Tr 62- tr69 - ghi chép vào vở học. 8 T vấn của GV -Trên lớp - VPBM - những nội dung học hành tuần 3 - Các thắc mắc của sv Hớng dẫn SV thực hiện các nhiệm vụ HT tuần 3 và câu trả lời thắc- mắc. Sẵn sàng các sự việc hỏi GV. KT-ĐG KTĐGTX Lần 1 - bên trên lớp - KT kết quả đàm luận của sv về các nhiệm vụ học tập tuần 2 - lấy điểm TX lần 1. - ĐG tài năng lĩnh hội tri thức đã học tập - ĐG tinh thần, ý thức tham gia bàn thảo nhóm, kết quả bàn luận nhóm. -Hoàn thành các kim chỉ nam học tập tuần 2 -Hoàn thành bài chuẩn bị bàn thảo cá nhân tuần 2. Tuần 3. Vẻ ngoài tổ chức dạy học Thời gian, vị trí Nội dung chủ yếu Mục tiêu ví dụ Yêu ước sinh viên sẵn sàng Ghi chú triết lý 3t Chơng1: các t tởng TLH thời kỳ cổ đại. 2.Các t tởng TLH Hy lạp cổ đại. 2.1. đạo giáo về vai trung phong hồn của Democrit. 2.3.Học thuyết về chổ chính giữa hồn của Aristot. Đánh giá chỉ chung. - SV trình bày đợc câu chữ cơ bạn dạng của học thuyết trung khu hồn Democrit,Aristot. - SV khẳng định đợc cái tiến bộ và cái hạn chế của ông trên quan điểm của TLH MX. - Đọc tài liệu trớc khi lên lớp: Q1. Tr 37- tr 39 Q 1. Tr 41- tr 44 Q2. Tr 6- tr14 bài bác tập/Thảo luận thực hành thực tế Khác tự học/Tự NC 9t 2.2. Lý thuyết về chổ chính giữa hồn của Platon 2.4. Xôc-rat với t tởng TLH - SV trình diễn đợc văn bản cơ phiên bản về t tởng TLH của Platon - hồ hết yếu tố hiện đại trong t tởng của ông - trình diễn đợc bài xích học quan trọng cho ngời làm công tác QTNS. - Rèn luyện tài năng vận dụng kỹ năng TLH vào cuộc sống. - Đọc và tóm tắt câu chữ cơ bản của 2 bên t tởng này . Q1. Tr 39- tr 41 Q3. Tr 28- 34 Q2. Tr 14-tr 19 T vấn của GV -Trên lớp - VPBM - các nội dung tiếp thu kiến thức tuần 3 lý thuyết và tự học tập -Các câu hỏi của sinh viên. Hớng dẫn SV triển khai các nhiệm vụ HT tuần 3 và giải đáp thắc- mắc. Chuẩn bị các vấn đề hỏi GV. KT-ĐG - trên lớp - KT vở tự học tập của sv về văn bản tự học. - ĐG kĩ năng lĩnh hội trí thức đã học - ĐG kĩ năng vận - dứt các phương châm 9 dụng học thức đã học để giải thích các hiện tợng tư tưởng trong đời sống với làm bài xích tập chơng 1. Tiếp thu kiến thức tuần 3 - xong bài trường đoản cú học cá thể tuần 3. Tuần 4. Hình thức tổ chức dạy dỗ học Thời gian, địa điểm Nội dung thiết yếu Mục tiêu rõ ràng Yêu cầu sinh viên sẵn sàng Ghi chú định hướng Bài tập/Thảo luận 0/3t Chơng 2. Các t t- ởng tư tưởng học thời kỳ Trung cổ và Phục hng 2.1. T tởng tâm lý học thời kỳ trung thế kỉ 2.1.1. T tởng tâm lý học của những n- ớc ả rập. - SV vẽ đợc bức tranh thông thường về tư tưởng học thời kỳ Trung cổ và nêu đợc câu chữ cơ bản về t tởng TLH của những nhà TLH các nớc Arập. - số đông yếu tố văn minh trong những t tởng đó - trình diễn đợc bài bác học quan trọng cho ngời làm công tác làm việc QTNS. - Củng cố niềm tin vào chuyển động nhận thức của bé ng- ời. - Đọc và sẵn sàng làm bài bác tập trên lớp : trong thời kỳ trung cổ có đặc điểm cơ bạn dạng gì về t tởng TLH? trong những số đó t tởng TLH các nớc ả rập biểu hiện nh nỗ lực nào? Q1.tr 45- 61 Q3. Tr 48-54 thực hành Khác từ học/Tự NC 6t 2.1.2. T tởng tư tưởng học ở châu âu Trung cổ. - SV trình diễn đuợc văn bản cơ bạn dạng về t tởng TLH của các nhà TLH những nớc châu Âu thời trung cổ. - hồ hết yếu tố hiện đại trong những t tởng kia - trình bày đợc bài xích học quan trọng cho ngời làm công tác làm việc QTNS. - Rèn luyện kĩ năng vận dụng kỹ năng và kiến thức TLH bên trên vào cuộc sống thường ngày -Sinh viên phát âm tài liệu, tổng hợp và tóm tắt ngôn từ tự học vào vở học. Học tập liệu: Q1. Tr.54-tr 61 T vấn của GV Hớng dẫn SV chuẩn chỉnh bị bàn thảo tuần 5. - giải đáp những sự việc SV thắc mắc. - Đa ra những vụ việc thắc mắc. KT-ĐG KTĐG TX lần 2. - ngôn từ cơ bạn dạng của t tởng TLH phơng Đông và bài học kinh nghiệm cho ng- ời làm công tác làm việc QTNS. - ĐG SV lĩnh hội kiến thức và khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống thực tiễn . SV sơ kết chơng 1 về TLH thời cổ đại. đa số t tởng tân tiến của ngời xa về đời sống tâm lý Ngời. Tuần 5. Vẻ ngoài tổ chức dạy dỗ học Thời gian, địa điểm Nội dung chính Mục tiêu rõ ràng Yêu mong sinh viên sẵn sàng Ghi chú 10 <...>... Ra đời của tư tưởng học với t cách là khoa học chủ quyền 4.2 2 tâm lý học ra đời với t phương pháp là khoa học hòa bình * W Wudt và phòng thực nghiệm tư tưởng học trước tiên trên thế giới * Năm 1879 trong tâm lý học T vấn của GV VP BM, KT-ĐG KTĐG trên lớp Tuần 11 bề ngoài tổ chức dạy dỗ học kim chỉ nan Bài tập/Thảo luận 3t/0 Thời gian, địa điểm lớp: q.1 Tr 134tr141 Q3.tr.132tr135 q.2 tr43- tr48 Chơng 5 tư tưởng học cầm kỷ... Tự học vào vở học tập Học liệu: quận 1 tr.141tr146 quận 3 tr 168169 q2 48-tr52 - Hớng dẫn sv - giải đáp những chuẩn bị các tự học các nội dung sự việc SV thắc mắc vấn đề hỏi GV tuần 10 - tiền đề của sự thành lập Đánh giá đọc biết sẵn sàng BT khoa học tâm lý của SV về quánh điểm cá thể nội cải cách và phát triển của khoa dung Đặc điểm tư tưởng học cuối học tâm lý thế kỷ 19 Nội dung chính Mục tiêu cụ thể Chơng 5 tâm lý học. .. Dòng tư tưởng học hành tư tưởng học nắm kỷ vi ;Tâm lý học trăng tròn Gestal 5.2.1 tâm lý học - đa số điểm hành vi hiện đại và sự hạn 5.2.2 tư tưởng học chế trong những t tGestal ởng đó 15 Yêu ước sinh viên chuẩn bị - Đọc và sẵn sàng cho làm bài bác tập bên trên lớp : trình bày ND cơ bạn dạng của TLH HV cổ điển và TLH gestal chỉ ra những đóng góp của nó với việc PT của TLH Q1.tr 146-tr179 Q3.tr 170-190 Ghi chú thực hành thực tế Khác từ học/ Tự... Ra đời của tâm lý học cùng với t giải pháp là khoa học độc lập 4.2.1 chi phí đề mang đến sự ra đời của khoa học tâm lý * trung ương sinh lý học tập giác quan lại * trung ương vật lý học thực hành Khác tự học/ từ NC 4t Nội dung bao gồm - SV trình diễn đợc ngôn từ cơ phiên bản về t tởng TLH của những trào lu TLH trớc lúc TLH ra SV sẵn sàng : tại sao sự ra đời của TLH lại đính bó với các phân tích trên? - mỗi SV có bài xích tập cá nhân trên lớp học tập liệu: Q1.tr123-130... Nạm kỷ đôi mươi 5.1 Sự rã dã của tư tưởng học duy tâm bài bác tập/Thảo luận thực hành Khác tự học/ tự NC 9t t tởng TLH của W Wudt và sự kiện đặc biệt quan trọng của khoa học tư tưởng - hầu hết điểm hiện đại và sự giảm bớt trong t tởng đó - Rút ra bài xích học quan trọng cho ngời nghiên cứu và phân tích TLH biểu hiện đợc điểm lưu ý của sự phát triển của tâm lý học nguyên nhân dẫn tới sự tan dã của TLH duy trọng tâm - Rút ra bài học kinh nghiệm cho ngời nghiên cứu TLH... Hành khác Tự học/ từ NC 9t T vấn của GV KT-ĐG Thời gian, vị trí học vào vở học Học liệu: quận 1 tr.103- tr 109 quận 3 tr 81-tr 85 q2 tr tr 27-tr 28 sẵn sàng các vấn đề hỏi GV Làm bài bác tập cá nhân KT reviews giữa kỳ Nội dung chính Mục tiêu cụ thể Yêu mong sinh viên sẵn sàng Chơng 4 các t tởng tâm lý học nửa đầu thế kỷ 19 Sự ra đời của tư tưởng học cùng với t phương pháp là khoa học tự do 4.1 T tởng tâm lý học nửa đầu thế... Tác tự học theo - Đánh giá thái độ, Vở tự học tập của 13 ghi chú hớng dẫn của SV - thành phầm tự học tập Tuần 9 hiệ tượng tổ chức dạy học triết lý Bài tập/Thảo luận 3t/0 Thời gian, vị trí ý thức, lòng tin sinh viên gồm học tập ngôn từ tự - hành động khắc học tập tuần 8 phục Mục tiêu rõ ràng Yêu cầu sinh viên sẵn sàng Chơng 4 những t tởng tâm lý học nửa thời điểm đầu thế kỷ 19 Sự thành lập của tư tưởng học cùng với t bí quyết là khoa học. .. - ĐG thái độ học tập, năng lực tổng hợp, tóm tắt tư liệu T vấn của GV KT-ĐG Tuần 7 bề ngoài tổ chức dạy dỗ học định hướng Bài tập/Thảo luận 0/3t Thời gian, vị trí -Sinh viên hiểu Sinh viên chuẩn bị nội dung tự học tuần 6 Nội dung chủ yếu Mục tiêu cụ thể Yêu mong sinh viên sẵn sàng Chơng 3 các t tởng tâm lý học núm kỷ 17, 18 3.2 những thành tựu t tởng tâm lý học cố gắng kỷ 18 3.2.1 T tởng tư tưởng học liên tởng.. .Lý thuyết bài tập/Thảo luận 0/3t Chơng 2 các t tởng tư tưởng học thời kỳ Trung cổ với Phục hng 2.2 T tởng tư tưởng học thời kỳ Phục hng 2.2.1 T tởng tư tưởng học sinh hoạt Italia 2.2.2 T tởng tâm lý học ở Tây Ban Nha Đánh giá chung * Ôn tập chơng 1, 2 sẵn sàng kiểm tra vào giữa kỳ hoặc có tác dụng tiểu luận thực hành thực tế -... Thức tổ chức triển khai dạy học kim chỉ nan 3t bài tập/Thảo luận thực hành thực tế Khác tự học/ từ NC 5t - Rút ra bài bác học q.2 tr51-tr72 cần thiết cho ngời quận 5 tr 190-253 phân tích TLH 5.2.3 tư tưởng học phân chổ chính giữa - miêu tả đợc văn bản cơ phiên bản về t tởng TLH của tư tưởng phân trọng điểm - đều điểm tiến bộ và sự giảm bớt trongt tởng kia - Rút ra bài xích học quan trọng cho ngời nghiên cứu TLH - Hớng dẫn SV trường đoản cú - Giải đáp phần nhiều VPBM học các nội dung . Học khách quan: Phân tâm học, tư tưởng học hành vi, tâm lý học Gestalt. Sự hình thành tâm lý học Mac xit. Sự hình thành phát triển Tâm lý học VN. 5. Nội dung chi tiết học phần. Lịch sử hào hùng Tâm lý học. Chơng. Chung. Chơng 5. Tâm lý học nuốm kỷ 20. 5.1. Sự rã dã của tư tưởng học duy tâm. 5.2. Các dòng tâm lý học chũm kỷ 20. 5.2.1. Tâm lý học hành vi. 5.2.2. Tư tưởng học Gestal . 5.2.3. Tư tưởng học phân tâm. 5.3.Sự. Hng 2.1. T tởng tư tưởng học thời kỳ trung cổ 2.1.1. T tởng tâm lý học của các nớc ả rập. 2.1.2. T tởng tâm lý học nghỉ ngơi Châu âu. 2.2. T tởng tâm lý học thời kỳ Phục hng. 2.2 1. T tởng tư tưởng học ngơi nghỉ Italia. 2.2