--- sung sướng chọn liên kết ---UBND thức giấc Kon TumHội Liên Hiệp phụ nữ TP. Hồ Chí MinhCổng thông tin Điện Tử cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nước CHXHCN Việt NamHội Liên Hiệp thiếu nữ Việt NamBáo thanh nữ Việt Nam
*
*
*

*
lúc này : 153
*
ngày qua : 780
*
tháng này : 1191
*
Năm này : 0
*
Tổng truy cập : 234314
*
Hits Today :
*
Total Hits : 1061534

Trong quá trình truyền bá đường lối giải pháp mạng theo chủ nghĩa Mác – Lênin, bạn hữu Nguyễn Ái Quốc không những đặt vấn đề giải phóng dân tộc bản địa mà con nêu cao slogan giải phóng phụ nữ. Fan chỉ rõ: “Phụ nữ ao ước giải phóng, đề nghị cùng dân tộc và thống trị đứng lên làm giải pháp mạng”.

Bạn đang xem: Lịch sử hội liên hiệp phụ nữ việt nam

*

Từ năm 1925-1929, toàn quốc có 5 nhóm phụ nữ tổ chức các vận động cách mạng. Ở miền Bắc, đội 3 mẹ bà Cả Khương (gồm Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Thị Minh Lãng với Nguyễn Thị Thủy sinh hoạt làng Phật Tích, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã tạo được tổ học nghề đăng ten bao gồm 30 chị vừa học nghề, vừa học tập chữ với tuyên truyền vận động cách mạng. Ở Vinh (Nghệ An), nhóm chị Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Xân, Nguyễn Thị Thủy cùng Nguyễn Thị Thuận thâm nhập tổ Sinh hội đỏ và thành lập và hoạt động tổ đàn bà Giải phóng. Trước 4/1930, chị Nguyễn Thị phố minh khai còn là thư ký kết Ban đàn bà tại thành phố Vinh. Ở Triệu Phong (Quảng Trị) team chị Hoàng Thị Ái, Lê Thị Quyết đã tổ chức cửa hàng Hưng Nghiệp Hội Xã để làm tài bao gồm cho Hội nước ta Cách mạng Thanh niên. đội chị Thái Thị Bôi, Lê Trung Lương, Huỳnh Thị Thuyên cùng Nguyễn Thị quang quẻ Thái sinh hoạt Huế thâm nhập Sinh hội đỏ sống trường bạn nữ học Đồng Khánh.

Hội nghị TW Đảng lần trước tiên có ý nghĩa sâu sắc lịch sử rất là quan trọng, đánh dấu sự hình thành tổ chức Hội thiếu nữ đầu tiên, bắt đầu cho trang sử mới của phong trào thiếu nữ và tổ chức triển khai Hội đằng sau sự lãnh đạo của Đảng cùng sản. Là mốc ghi nhận tổ chức triển khai Hội phụ nữ và phong trào xuất hiện sớm thuộc với những tổ chức phương pháp mạng khác bởi Đảng lãnh đạo.

Điều lệ đàn bà Liên hiệp Hội

Tên: Phân hội Đông dương thiếu phụ Liên hiệp hội

1. Mục đích: Liên hiệp quần chúng đàn bà với những lực lượng nông dân và người công nhân để ngăn chặn lại sự áp bức của chủ nghĩa đế quốc và công ty nghĩa phong kiến để giàng quyền thành công và giải phóng mang đến phụ nữ.

2. Hội viên: có thể dấn mình vào phân hội mọi phụ nữ và thanh niên đống ý mục đích với điều lệ của liên hiệp hội.

3. Tổ chức:

a) từng phân hội được ra đời ở mỗi miền. Đại hội mặt hàng năm các đại biểu Đông Dương là tổ chức tối đa của liên minh hội. Đại hội thai ra Ban chấp hành ủy viên bao gồm quyền tối đa trong thời hạn giữa các kỳ Đại hội các cấp bên dưới nghiêm chỉnh tuân theo các chỉ thị và trách nhiệm của cấp trên trực tiếp.

Xem thêm: Luyện Tập Để Có Nụ Cười Đẹp: Bí Quyết Có Nụ Cười Đẹp Rạng Ngời

b) tổ chức cơ cấu tổ chức của liên hiệp hội:

Phụ cô bé Liên hiệp hội Đông Dương gồm: một Ban Chấp hành ủy viên Đông Dương, 5 xứ thiếu phụ hiệp hội (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam Kỳ, Lào, Cao Miên). 5 ban xứ chấp ủy viên, từng tỉnh một phụ nữ hiệp hội cùng một tỉnh chấp ủy viên

Một phân hội phụ nữ và một Ban Chấp hành ủy viên trong những thành phố tuyệt mỗi phủ, huyện.

c) các cơ quan đàn bà Liên cộng đồng Đông Dương tất cả gồm:

Một bộ túng bấn thư chịu trách nhiệm về thư tín và tài chính.

Một tổ chức phụ trách về tổ chức triển khai giao thông liên lạc các loại về điều hành những nhiệm vụ của các cấp. Một bộ tuyên truyền phụ trách về công việc tuyên truyền.

4. Tài chính: số tiền hội mức giá và quyên góp được là mối cung cấp tài thiết yếu của liên kết hội.

5. Kỷ luật: mọi sự vi phạm luật Điều lệ của Liên hiệp hội cộng đồng đều bị trừng phạt, từ khiển trách mang đến khai trừ vĩnh viễn tùy thuộc vào lỗi nặng dịu khác nhau.

6. Điều phụ: Đại hội đại biểu của Liê hiệp hội cộng đồng có thể chuyển đổi Điều lệ này.

Biên niên lịch sử và lịch sử hào hùng Hội LHPN Việt Nam