Nhiều bạn thắc mắc tên giờ anh của những nước trên quả đât gọi như vậy nào. Liên quan đến chủ thể này, Vui cười lên sẽ giúp các bạn biết nước Hy Lạp tiếng anh là gì, phiên âm và cách đọc như thế nào. Đồng thời, photoworld.com.vn cũng trở thành đưa ra thương hiệu của một số giang sơn phổ trở thành khác để các bạn tham khảo khi mong mỏi gọi tên.

Bạn đang xem: Hy lạp tiếng anh là gì


*
Nước Hy Lạp giờ đồng hồ anh

Nước Hy Lạp giờ đồng hồ anh là gì


Greece /ɡriːs/

https://photoworld.com.vn/wp-content/uploads/2022/04/greece.mp3

Để phạt âm đúng tự Greece chúng ta chỉ đề nghị nghe phân phát âm chuẩn vài lần kế tiếp kết hợp với đọc phiên âm là rất có thể dễ dàng phát âm được đúng từ. Ví như bạn chưa biết đọc phiên âm của tự Greece thì rất có thể xem bài viết Hướng dẫn gọi phiên âm giờ anh để biết cách đọc nhé. Quanh đó ra, bao gồm một lưu ý nhỏ dại đó là Greece là tên giang sơn (tên riêng) nên lúc viết chúng ta hãy viết hoa chữ cái đầu tiên (G).

Xem thêm: Dùng Smartphone Android, Người Dùng Có Nên Root Máy Có Ảnh Hưởng Gì Không

*
Nước Hy Lạp giờ đồng hồ anh là gì

Phân biệt Greece cùng Greek

Nhiều chúng ta hay bị nhầm lẫn giữa Greece với Greek, nhì từ này sẽ không không như thể nhau về nghĩa. Greece là tên của nước Hy Lạp trong giờ đồng hồ anh, còn Greek để chỉ đông đảo thứ thuộc về nước Hy Lạp như là người Hy Lạp, văn hóa truyền thống Hy Lạp, tiếng Hy Lạp. Nếu bạn có nhu cầu nói về nước Hy Lạp thì bắt buộc dùng từ Greece chứ không hẳn Greek.

*
Nước Hy Lạp tiếng anh là gì

Tên của một số non sông khác trên chũm giới

Czech Republic /ˌtʃek rɪˈpʌblɪk/: nước cộng hòa SécSudan /suːˈdɑːn/: nước Xu-đăngBrunei /bruːˈnaɪ/: nước Bờ-ru-nâyEstonia /esˈtəʊ.ni.ə/: nước Et-tô-ni-aIndonesia /ˌɪn.dəˈniː.ʒə/: nước In-đô-nê-si-aGhana /ˈɡɑː.nə/: nước Ga-naBulgaria /bʌlˈɡeə.ri.ə/: nước Bun-ga-riPhillipines /ˈfɪl.ɪ.piːnz/: nước Phi-lip-pinEngland /ˈɪŋ.ɡlənd/: nước AnhSaudi Arabia /ˌsaʊ.di əˈreɪ.bi.ə/: nước Ả Rập Xê ÚtCyprus /ˈsaɪ.prəs/: nước Síp (Cộng hòa Síp)Kuwait /kuːˈweɪt/: nước Cô-étEast Timor (Timor Leste) /ˌiːst ˈtiː.mɔː/: nước Đông Ti-moNorth Korea /ˌnɔːθ kəˈriː.ə/: nước Triều TiênMalaysia /məˈleɪ.zi.ə/: nước Ma-lay-si-aChile /ˈtʃɪl.i/: nước bỏ ra LêScotland /ˈskɒt.lənd/: nước Sờ-cốt-lenKazakhstan /ˌkæz.ækˈstɑːn/: nước Ka-giắc-tanBelarus /ˌbel.əˈruːs/: nước Bê-la-rútArgentina /ˌɑː.dʒənˈtiː.nə/: nước Ác-hen-ti-naBrazil /brəˈzɪl/: nước Bờ-ra-xinYemen /ˈjem.ən/: nước Y-ê-menEgypt /ˈiː.dʒɪpt/: nước Ai CậpUganda /juːˈɡæn.də/: nước U-gan-đaNorthern Ireland /ˌnɔː.ðən ˈaɪə.lənd/: nước Bắc Ai-lenFinland /ˈfɪn.lənd/: nước Phần LanGeorgia /ˈdʒɔː.dʒə/: nước Gờ-ru-di-aIraq /ɪˈrɑːk/: nước I-rắcCanada /ˈkæn.ə.də/: nước Ca-na-đaSomalia /səˈmɑː.li.ə/: nước Sô-ma-liZimbabwe /zɪmˈbɑːb.weɪ/: nước Dim-ba-buêSwitzerland /ˈswɪt.sə.lənd/: nước Thụy SĩDemocratic Republic of the Congo /ˌdem.əkræt.ɪk rɪpʌb.lɪk əv ˈkɒŋ.ɡəʊ/: nước cộng hòa dân cốt yếu GôKenya /ˈken.jə/: nước Ken-ny-aGermany /ˈdʒɜː.mə.ni/: nước ĐứcUnited Kingdom /jʊˌnaɪ.tɪd ˈkɪŋ.dəm/: vương quốc Anh (bao tất cả nước Anh, Scotlen, xứ Wale cùng bắc Ireland)Netherlands /ˈneð.ə.ləndz/: nước Hà LanPakistan /ˌpɑː.kɪˈstɑːn/: nước Pa-kit-tanAngola /æŋˈɡəʊ.lə/: nước Ăng-gô-laCuba /ˈkjuː.bə/: nước CubaJapan /dʒəˈpæn/: nước Nhật BảnSlovenia /sləˈviː.ni.ə/: nước Sờ-lo-ven-ni-aColombia /kəˈlɒm.bi.ə/: nước Cô-lôm-bi-a

Như vậy, nếu khách hàng thắc mắc nước Hy Lạp giờ anh là gì thì câu trả lời là Greece, phiên âm phát âm là /ɡriːs/. Lúc viết trường đoản cú này bạn luôn phải viết hoa vần âm dầu tiên (G) vì đây là tên riêng. ở kề bên từ Greece còn có từ Greek chúng ta hay bị nhầm lẫn, Greek nghĩa là tín đồ Hy Lạp hoặc giờ đồng hồ Hy Lạp chứ chưa hẳn nước Hy Lạp.