*
*
*
*
*
*
*
*

*

Để đáp ứng nhu cầu tốt hơn yêu cầu nghiên cứu, đào tạo và tiếp thu kiến thức những vụ việc cơ bạn dạng về lịch sử các giáo lý kinh tế, bộ môn kinh tế chính trị tổ chức triển khai biên soạn lại cuốn giáo trình “Lịch sử những học thuyết ghê tế”. Giáo trình này soạn trên cơ sở kế thừa cuốn giáo trình xuất bạn dạng năm 2001 của trường Đại học Tài chủ yếu Kế toán Hà Nội, đồng thời bao gồm sự nỗ lực đỏi về kết cấu, chỉnh lý, bổ sung cập nhật them một số nội dung cho phù hợp với yêu ước đào tạo, phân tích trong điều kiện mới.

Giáo trình được soạn với sự nỗ lực cố gắng của bọn giảng viên cỗ môn tài chính chính trị - học viện Tài chính bởi TS.Hà Quý Tình với Ths.Trần Hậu Hùng đồng nhà biên.

Tham gia soạn giáo trình gồm:

TS.Hà Quý Tình, biên soạn chương 1, 5, 9 với 11;

Ths.Trần Hậu Hùng, biên soạn chương 4, 8;

Ths.Vũ Thị Vinh, soạn chương 6, 10;

Ths.Đoàn Thị Hải, biên soạn chương 3;

Ths.Lưu Thị Hồng Việt, soạn chương 2;

Ths.Trương Văn Quý, soạn chương 7;

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu

3

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn lịch sử dân tộc các học thuyết kinh tế

5

1.Đối tượng nghiên cứu và phân tích của lịch sử hào hùng các đạo giáo kinh tế

5

2.Phương pháp, mục đích và ý nghĩa sâu sắc của phân tích môn lịch sử vẻ vang các học thuyết kinh tế

9

Câu hỏi ôn tập

12

Chương 2:Những tứ tưởng kinh tế cơ phiên bản của thời kỳ quân lính và phong kiến

13

1.Những bốn tưởng kinh tế tài chính cơ bạn dạng của thời kỳ nô lệ

13

2.Những tứ tưởng tài chính cơ bản của thời kỳ hiện đại phong kiến

27

Câu hỏi ôn tập

33

Chương 3: những học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trong thương và công ty nghĩa trọng nông

35

1.Học thuyết kinh tế tài chính của nhà nghĩa trọng thương

35

2.Học thuyết kinh tế của công ty nghĩa trọng nông

45

Câu hỏi ôn tập

68

Chương 4:Các học thuyết tài chính tư sản cổ điển

69

1.Hoàn cảnh ra đời và điểm sáng của các học thuyết kinh tế tài chính tư sản cổ điển

69

2.Nội dung những học thuyết kinh tế tài chính tư sản cổ điển

71

Câu hỏi ôn tập

101

Chương 5:Học thuyết kinh tế tài chính của các đại biểu tài chính chính trị trung bình thường

103

1.Hoàn cảnh thành lập và hoạt động và điểm sáng của kinh tế tài chính chính trị tầm thường

103

2.Nội dung học thuyết kinh tế của những nhà tài chính chính trị tầm thường

106

Chương 6:Học thuyết kinh tế của công ty nghĩa làng hội ko tưởng

121

1.Hoàn cảnh ra đời và điểm sáng học thuyết kinh tế tài chính của công ty nghĩa xóm hội không tưởng

121

2.Nội dung học thuyết tài chính của công ty nghĩa thôn hội không tưởng

125

Câu hỏi ôn tập

135

Chương 7: học thuyết kinh tế tài chính của Karl Marx

137

1.Điều kiện lịch sử hình thành chủ nghĩa Marx

137

2.Quá trình xây dựng và vạc triển kinh tế chính trị Marx

140

3.Công lao của Marx góp sức cho Khoa kinh tế chính trị

150

4.V.I.Lênin bảo đảm và phân phát triển tài chính chính trị Marx

155

Chương 8:Các lý thuyết kinh tế truyền thống mới

161

1.Hoàn cảnh thành lập và đặc điểm của các học thuyết truyền thống mới

161

2.Nội dung những học thuyết cổ điển mới

164

Chương 9:Học thuyết tài chính của John Maynad Keynes

177

1.Hoàn cảnh ra đời và điểm sáng học thuyết kinh tế của J.Keynes

177

2.Những nội dung đa phần trong học tập thuyết kinh tế tài chính của J.Keynes

181

3.Sự cách tân và phát triển học thuyết kinh tế J.Keynes cùng những tiêu giảm trong triết lý J.Keynes

193

Câu hỏi ôn tập

197

Chương 10: học tập thuyết kinh tế của công ty nghĩa thoải mái mới và phe phái chính hiện nay đại

199

1.Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới

199

2.Học thuyết kinh tế của P.A.Samuelson

208

3.Lý thuyết về tăng trưởng và phát triển kinh tế tài chính ở những nước đã phát triển