*
Tìmkiếm
tìm kiếm nâng cấp
trang chủ
Duyệt theo
tủ đựng đồ
Ngày phát hành
tác giả
Tên tư liệu
chủ đề
Quản lý tài khoản
Đăng nhập
Trang cá nhân
Đăng ký tài khoản
hỗ trợ
Về DSpace

>LUẬN VĂN THẠC SỸ>NGÀNH VĂN HÓA HỌC>

Vui lòng dùng ký kết hiệu này nhằm trích dẫn hoặc dẫn nhập mang đến tài liệu này: http://hdl.handle.net/123456789/317
Tên tài liệu:Những giá trị lịch sử-văn hóa và định hướng bảo tồn di sản kiến trúc nhà gỗ trong khu phố cổ Hội An
Tác giả:Trần, Ánh
Người phía dẫn:Trương, Quốc Bình
Chủ đề:Di sản văn hóa - Bảo tồn;Kiến trúc xây dựng;Phố cổ Hội An
Ngày ban hành:2002
Cơ quan lại ban hành:Đại học Văn hóa Hà Nội
Trích yếu:Trình bày tổng quan về khu phố cổ Hội An và những giá trị lịch sử- văn hóa trong kiến trúc nhà gỗ trong khu phố cổ Hội An. đồng thời đề ra những định hướng và giải pháp nhằn bảo tồn di sản kiến trúc này
URI:http://hdl.handle.net/123456789/317
Bộ sưu tập: NGÀNH VĂN HÓA HỌC
TRẦN ÁNH.pdf

Các tập tin trong tư liệu này:

Tập tin tế bào tả form size Định dạng
16.16 MBAdobe PDFXem/Mở

Khi sử dụng các tài liệu vào DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

*

Bài viết liên quan