Dù chuyên dụng cho kêu gọi của các anh em là gì trong chức tư tế đi nữa, thì các đồng đội cũng song khi hoàn toàn có thể cảm thấy cha Thiên Thượng đang không biết mình.

Bạn đang xem: Em là gì trong anh


Whatever your calling in the priesthood, you may have at times felt Heavenly Father was unaware of you.
Bất cứ lúc nào anh ngơi nghỉ trong này cùng em nghe anh đã đánh sản phẩm hay em nghe anh làm bất cứ cái gì trong này thì tức là anh đang làm cho việc.
Whenever I"m in here and you hear me typing or whatever the fuck you hear me doing in here when I"m in here, that means I am working.
Đó hồ hết gì em sẽ nghe Azimoff nói trong ô tô, cùng sau đấy là gì đó kiểu " dưới tán cây anh đào ngu ".
That"s what I heard Azimoff say in the car, & then something that could be " at the wild cherry tree. "
Bất kể địa vị của anh chị em trong cộng đồng của mình hoặc trong Giáo Hội là gì đi nữa, Thượng Đế cũng biến thành sử dụng anh chị em giả dụ anh chị em sẵn lòng.
Để giúp các anh chị em trong quy trình này, tôi mời tất cả các tín hữu, bất kỳ chức vụ lôi kéo hiện tại của những anh chị em là gì hoặc là tầm độ tích cực và lành mạnh trong Giáo Hội của những anh chị em như thế nào, hãy đã đạt được một cuốn Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta.
To help you in this process, I invite all members, regardless of your current calling or level of activity in the Church, to lớn obtain a copy of Preach My Gospel.
Bất luận nhu yếu của gia đình các anh chị em hay những trách nhiệm của những anh chị em trong Giáo Hội là gì chăng nữa, thì sẽ không có điều được điện thoại tư vấn “hoàn tất” cả.

Xem thêm: Chụp Ảnh Tự Sướng Tiếng Anh Là Gì, Ảnh Tự Chụp


No matter what your family needs are or your responsibilities in the Church, there is no such thing as “done.”
Cuộc sống của những anh chị em sẽ tiện lợi hơn khi các anh chị em gật đầu những cơ mà Thượng Đế làm cho trong cuộc sống thường ngày của những anh chị em là cho lợi ích vĩnh cửu của những anh chị em.
Nếu kẻ không tin Chúa mong phân-rẽ, thì cho phân-rẽ: trong cơn đó, tín đồ anh em tuyệt bạn chị em chẳng nên cầm-buộc . Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn-ở trong sự bình-an.
But if the unbelieving one proceeds to depart, let him depart; a brother or a sister is not in servitude under such circumstances, but God has called you lớn peace.
Có lẽ anh chị em nhận định rằng mình không hữu dụng lợi hết; chắc rằng anh chị em nhận định rằng mình không một phước lành trong cuộc sống của người khác.
Perhaps you don’t consider yourself all that useful; perhaps you don’t consider yourself a blessing in somebody’s life.
Nhưng anh dấn ra, mặc dù nhiều khi trong anh có khá nhiều hơn 1 nhân cách. Anh đã chả là gì Nếu không có em.
Hãy coi xét rất nhiều lời chỉ dẫn của Phao-lô: “Nếu kẻ hoài nghi Chúa mong phân-rẽ, thì đến phân-rẽ: trong cơn đó, fan anh em tốt bạn chị em chẳng cần cầm-buộc . Đức Chúa Trời đã điện thoại tư vấn anh em ăn-ở trong sự bình-an”.
Consider Paul’s directions: “If the unbelieving one proceeds to lớn depart, let him depart; a brother or a sister is not in servitude under such circumstances, but God has called you to peace.”
Cuộc sống sẽ dễ dãi hơn khi các anh chị em đồng ý rằng rất nhiều mà Thượng Đế làm cho trong cuộc sống đời thường của các anh chị em là cho tiện ích vĩnh cửu của các anh chị em.”
Ask them khổng lồ listen for what that important thing is as you read the first paragraph under “Entertainment và Media” from For the Strength of Youth (see also “My Gospel Standards”).
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M