photoworld.com.vn chia sẻ mọi thứ về trò chơi / ứng dụng / Thủ Thuật giành riêng cho máy tính với phần lớn tin hay tuyệt nhất và phần đông thông tin kiến thức hỏi đáp.

chủ thể từ vựng tiếng Anh về thi cử có rất nhiều từ vựng liên quan, chúng ta có thể tham khảo bài viết dưới phía trên để nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bản thân mình nhé.

Đang xem: đề thi giờ đồng hồ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho bạn không ít mệt mỏi và căng thẳng phải không nào. Nhưng đây cũng là nhà đề rất gần gũi mà bạn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Từ chủ thể này chúng ta có thể học được rất nhiều từ new tiếng Anh đó. Cùng tìm hiểu từ vựng giờ Anh chủ đề thi cử nhé.

Bạn đang xem: Đề thi trong tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ Anh liên quan đến chủ đề thi cử, học tập

1. Tự vựng giờ đồng hồ Anh trước kỳ thi

– exam: kỳ thi

– revise = ôn thi

Ex: I have lớn revise for my French demo tomorrow. (Tôi nên ôn bài xích cho bài xích kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.)

– swot up = revise = (cách call thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc hẳn là mình đã ôn kĩ kiến thức cho kì đánh giá vào tuần tới.)

– cram = (cách điện thoại tư vấn thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish chạy thử on next Monday.

Xem thêm: Địa Chỉ Quảng Bá Là Gì ? Cách Kiểm Tra Địa Chỉ Broadcast Địa Chỉ Broadcast Là Gì

(John học dồn để thi giờ Tây Ban Nha vào trang bị Hai tới.)

– learn by heart / memorise = học tập thuộc lòng

Ex: We were told to lớn learn the speech by heart for homework.

(Bài tập về đơn vị là cửa hàng chúng tôi phải học thuộc lòng bài phát biểu này.)

*

Bạn mong nói “đạt kết quả cao vào thi cử” bởi tiếng Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh trong những lúc thi

– cheat / copy / use a crib sheet = con quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn tìm cách để gian lận trong số kì thi.)

– get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi vẫn đạt công dụng tốt trong kì thi tuyển sinh đại học.)

– get a bad / low mark = thi ko tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi hại mình thi không tốt.)

– pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện và đào tạo sĩ quan thật sự vất vả tuy nhiên anh ấy đang đậu với điểm số cao.)

– scrape a pass = chỉ trọn vẹn đậu

Ex: I just managed khổng lồ scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ trọn vẹn điểm để đậu thôi. Bài bác thi thiệt sự cạnh tranh quá.)

3. Những từ vựng giờ Anh liên quan đến chủ thể thi cử

– take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

– cheat /tʃit/: gian lận

– Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

– Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

– retake /,ri:’teik/ : thi lại

– demo taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, người thi

– examiner /ig´zæminə/: người chấm thi

*

Chủ đề thi cử trong giờ Anh có nhiều từ vựng hay

– mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

– pass /pæs /: điểm trung bình

– credit / ˈkredɪt/: điểm khá

– distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

– high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

– pass (an exam) /pæs/: đỗ

– materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

– term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

– kiểm tra /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

– poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : nhát (xếp loại hs)

– Graduation examination (n): kỳ thi giỏi nghiệp

– vày your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm thiết bị án

– work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài xích luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

– finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

– hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài xích tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

– study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài bác kiểm tra/bài thi

– take/do/sit a test/an exam: làm bài kiểm tra/bài thi

– straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

– plodder: chuyên cần bù thông minh

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều chủ đề từ vựng tiếng Anh bên trên trang photoworld.com.vn để bổ sung thêm vốn tự vựng của chính mình nhé.