Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề chất vấn Toán 9Học kì 1: Phần Đại SốHọc kì 1: Phần Hình HọcHọc kì 2: Phần Đại SốHọc kì 2: Phần Hình học
Đề khám nghiệm 1 tiết Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án (2 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Toán 9 Chương 3 Hình học gồm đáp án (2 đề)

Để học giỏi Toán lớp 9, phần sau đây liệt kê Đề đánh giá 1 máu Toán 9 Chương 3 Hình học có đáp án (2 đề), cực gần kề đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này để giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong số bài thi, bài xích thi Toán lớp 9.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết toán hình 9 chương 3


Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề số 1)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phútĐề bài bác

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: trong một đường tròn:

A. Những góc nội tiếp bằng nhau thì chắn một cung

B. Số đo của góc sinh hoạt tâm ngay số đo của góc nội tiếp cùng chắn một cung

C. Góc nội tiếp chắn nửa mặt đường tròn là góc vuông

D. Góc tất cả 2 cạnh cất 2 dây của đường tròn là góc nội tiếp.

Câu 2: Biết diện tích hình trụ là 64π (cm2) . Chu vi hình trụ này bằng:

A. 12π (cm) B. 16π (cm)C. 15π (cm) D. 20π (cm)

Câu 3: cho đường tròn O với góc nội tiếp ∠BAC = 50o. Số đo độ của cung bé dại BC bằng:

A. 50o B. 60oC. 70o D. 100o

Câu 4: đến tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). Những đường cao AD, BE, CF cắt nhau trên H. Những tứ giác nào tiếp sau đây nội tiếp được đường tròn.

A.AEHF B. BFEC C. AEDB D. Cả A, B, C.


Câu 5: cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Hai cạnh đối AB và CD cắt nhau tại một điểm M ở quanh đó (O), biết ∠BAD = 60o thì góc BMC bằng:

A. 120o B. 60o C. 90o D. 30o

Câu 6: Qũy tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB bên dưới một góc 120o là:

A. Một con đường tròn trải qua hai điểm A, B

B. Một con đường thẳng tuy nhiên song cùng với AB

C. Một cung đựng góc 120o dựng trên nhì điểm A, B

D. Nhì cung cất góc 120o (đối xứng nhau) dựng trên nhì điểm A, B.

Câu 7: mang đến hình vẽ, biết ∠(EQM) = 35o ; ∠(FNE) = 45o . Tính số đo ∠(NFQ)

A. 50o B. 80o

C. 100o D. Không xác định được

Câu 8: Độ lâu năm của cung 45o của đường tròn có nửa đường kính là 5 centimet

A. 3π/8 centimet B. 5π/8 cm C. π/2 cm D. π cm

Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Bài 1. (6 điểm) cho tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn nội tiếp con đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và giảm đường tròn (O) theo lần lượt tại M, N, P. Chứng tỏ rằng:

a) Tứ giác CEHD nội tiếp

b) tứ điểm B, C, E, F thuộc nằm bên trên một con đường tròn


c) AE.AC = AH.AD ; AD.BC = BE.AC

d) H với M đối xứng nhau qua BC

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.C 2.B 3.D 4.C
5.A 6.D 7.A 8.B

Câu 2: Chọn câu trả lời B

S = πR2 = 64π ⇒ R = 8

Chu vi hình tròn trụ là: C = 2πR = 2π.8 = 16π centimet

Câu 7: Chọn lời giải A

Xét tam giác NEF có: ∠F + ∠N + ∠E1 = 180o ⇒ ∠F + ∠E1 = 135o

Xét tam giác FQM có: ∠F + ∠Q + ∠M1 = 180o ⇒ ∠F + ∠M1 = 145o

Do FMPE là tứ giác nội tiếp đề nghị ∠E1 + ∠M1 = 180o

Do kia ta có: 2∠F + 180o = 280o ⇒ ∠F = 50o

Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1.


a) Xét tứ giác CEHD có:

∠(CED) = 90o (do BE là con đường cao)

∠(HDC) = 90o (do AD là mặt đường cao)

⇒ ∠(CED) + ∠(HDC) = 180o

Mà ∠(CED) với ∠(HDC) là 2 góc đối của tứ giác CEHD đề nghị CEHD là tứ giác nội tiếp

b) Xét tứ giác BFEC có:

∠(BFC) = 90o (Do CF là đường cao)

∠(BEC ) = 90o (Do BE là mặt đường cao)

⇒ E cùng F cùng chú ý BC bên dưới một góc cân nhau

⇒ Tứ giác BFEC nội tiếp được mặt đường tròn

⇒ bốn điểm B, E, F, C cùng nằm trên phố tròn

c) Xét ΔAEH và ΔADC có:

∠(AEH) = ∠(ADC) = 90o

∠(DAC) là góc thông thường

⇒ AE.AC = AD.AH

Xét Δ BEC và ΔADC có:

∠(BEC) = ∠(ADC) = 90o

∠(ACD) là góc tầm thường

⇒ ΔBEC ∼ ΔADC (g.g)

d) Tam giác ADB vuông tại D có: ∠(A1) + ∠(ABC) = 90o (1)

Tam giác BCF vuông trên F có: ∠(C1) + ∠(ABC) = 90o (2)

Từ (1)và (2) ⇒ ∠(A1) = ∠(C1)

Mặt khác, ta có: ∠(A1) = ∠(C2) ( 2 góc nội tiếp thuộc chắn cung BM)

⇒ ∠(C1) = ∠(C2)

⇒ CD là tia phân giác của góc tp hcm

Xét tam giác sài gòn có: CD vừa là tia phân giác vừa là mặt đường cao (CD⊥HD)

⇒ Δ sài gòn cân trên C

⇒ CD cũng là trung tuyến của của HM tuyệt H cùng M đối xứng với nhau qua D.

Xem thêm: Xem Tử Vi Tuổi Quý Hợi Năm 2018 Nữ Mạng Tuổi Quý Hợi Sinh Năm 1983

Đề kiểm soát Toán 9 Chương 3 Hình học (Đề số 2)

Thời gian có tác dụng bài: 45 phútĐề bài bác

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: vào một con đường tròn:

A. Các góc nội tiếp cân nhau thì chắn một cung

B. Số đo của góc nghỉ ngơi tâm bằng số đo của góc nội tiếp cùng chắn một cung

C. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

D. Góc gồm 2 cạnh đựng 2 dây của đường tròn là góc nội tiếp.

Câu 2: Biết diện tích hình trụ là 64π (cm2) . Chu vi hình tròn này bằng:

A. 12π (cm) B. 16π (cm)C. 15π (cm) D. 20π (cm)

Câu 3: đến đường tròn O với góc nội tiếp ∠BAC = 50o. Số đo độ của cung nhỏ BC bằng:

A. 50o B. 60oC. 70o D. 100o

Câu 4: cho tam giác ABC nhọn nội tiếp mặt đường tròn (O). Những đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Những tứ giác nào dưới đây nội tiếp được con đường tròn.

A.AEHF B. BFEC C. AEDB D. Cả A, B, C.

Câu 5: cho tứ giác ABCD nội tiếp con đường tròn (O). Hai cạnh đối AB cùng CD cắt nhau tại một điểm M ở kế bên (O), biết ∠BAD = 60o thì góc BMC bằng:

A. 120o B. 60o C. 90o D. 30o

Câu 6: Qũy tích những điểm M chú ý đoạn trực tiếp AB bên dưới một góc 120o là:

A. Một mặt đường tròn trải qua hai điểm A, B

B. Một mặt đường thẳng tuy vậy song với AB

C. Một cung cất góc 120o dựng trên nhì điểm A, B

D. Nhì cung đựng góc 120o (đối xứng nhau) dựng trên hai điểm A, B.

Câu 7: mang lại hình vẽ, biết ∠(EQM) = 35o ; ∠(FNE) = 45o . Tính số đo ∠(NFQ)

A. 50o B. 80o

C. 100o D. Không xác định được

Câu 8: Độ lâu năm của cung 45o của đường tròn có bán kính là 5 centimet

A. 3π/8 centimet B. 5π/8 cm C. π/2 cm D. π centimet

Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1. (6 điểm) đến tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF giảm nhau trên H và cắt đường tròn (O) thứu tự tại M, N, P. Chứng tỏ rằng:

a) Tứ giác CEHD nội tiếp

b) bốn điểm B, C, E, F cùng nằm bên trên một mặt đường tròn

c) AE.AC = AH.AD ; AD.BC = BE.AC

d) H và M đối xứng nhau qua BC

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (4 điểm)

1.C 2.B 3.D 4.C
5.A 6.D 7.A 8.B

Câu 2: Chọn câu trả lời B

S = πR2 = 64π ⇒ R = 8

Chu vi hình tròn trụ là: C = 2πR = 2π.8 = 16π centimet

Câu 7: Chọn đáp án A

Xét tam giác NEF có: ∠F + ∠N + ∠E1 = 180o ⇒ ∠F + ∠E1 = 135o

Xét tam giác FQM có: ∠F + ∠Q + ∠M1 = 180o ⇒ ∠F + ∠M1 = 145o

Do FMPE là tứ giác nội tiếp buộc phải ∠E1 + ∠M1 = 180o

Do đó ta có: 2∠F + 180o = 280o ⇒ ∠F = 50o

Phần từ luận (6 điểm)

Bài 1.

a) Xét tứ giác CEHD có:

∠(CED) = 90o (do BE là mặt đường cao)

∠(HDC) = 90o (do AD là con đường cao)

⇒ ∠(CED) + ∠(HDC) = 180o

Mà ∠(CED) cùng ∠(HDC) là 2 góc đối của tứ giác CEHD phải CEHD là tứ giác nội tiếp

b) Xét tứ giác BFEC có:

∠(BFC) = 90o (Do CF là con đường cao)

∠(BEC ) = 90o (Do BE là mặt đường cao)

⇒ E cùng F cùng chú ý BC dưới một góc đều bằng nhau

⇒ Tứ giác BFEC nội tiếp được đường tròn

⇒ tứ điểm B, E, F, C cùng nằm trên tuyến đường tròn

c) Xét ΔAEH với ΔADC có:

∠(AEH) = ∠(ADC) = 90o

∠(DAC) là góc chung

⇒ AE.AC = AD.AH

Xét Δ BEC và ΔADC có:

∠(BEC) = ∠(ADC) = 90o

∠(ACD) là góc thông thường

⇒ ΔBEC ∼ ΔADC (g.g)

d) Tam giác ADB vuông tại D có: ∠(A1) + ∠(ABC) = 90o (1)

Tam giác BCF vuông trên F có: ∠(C1) + ∠(ABC) = 90o (2)

Từ (1)và (2) ⇒ ∠(A1) = ∠(C1)

Mặt khác, ta có: ∠(A1) = ∠(C2) ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung BM)

⇒ ∠(C1) = ∠(C2)

⇒ CD là tia phân giác của góc sài gòn

Xét tam giác sài gòn có: CD vừa là tia phân giác vừa là đường cao (CD⊥HD)

⇒ Δ sài gòn cân trên C

⇒ CD cũng chính là trung đường của của HM tuyệt H cùng M đối xứng cùng nhau qua D.

Giới thiệu kênh Youtube photoworld.com.vn


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, photoworld.com.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 9 mang đến con, được tặng ngay miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Phụ huynh hãy đăng ký học test cho con và được support miễn phí. Đăng ký ngay!