Để xác định vị trí của bạn khi nhấn chỉ đường, thiết lập cấu hình cuộc hứa và những tính năng khác, Dịch vụ xác định sử dụng thông tin (khi bao gồm sẵn) từ các mạng lưới GPS, kết nối Bluetooth, mạng Wi-Fi toàn cục và mạng di động cầm tay của bạn. Lúc một ứng dụng đang sử dụng thương mại dịch vụ định vị, xuất hiện thêm trên thanh trạng thái.

Bạn đang xem: Cách kiểm tra lịch sử di chuyển của iphone

Khi bạn thiết lập iPhone, chúng ta được hỏi xem có muốn bật Dịch vụ xác định không. Sau đó, bạn cũng có thể bật hoặc tắt dịch vụ định vị ngẫu nhiên lúc nào.

Lần đầu tiên ứng dụng có tài liệu vị trí tự iPhone, các bạn nhận được một yêu cầu với giải mã thích. Một vài ứng dụng có thể yêu ước vị trí của chúng ta chỉ một lần duy nhất. Các ứng dụng khác rất có thể yêu ước bạn chia sẻ vị trí của mình hiện nay và vào tương lai. Dù các bạn cấp phép hoặc từ chối quyền truy cập đang diễn ra vào địa điểm của mình, chúng ta cũng có thể thay thay đổi quyền truy cập của ứng dụng sau này.

*

Nếu các bạn không bật Dịch vụ định vị khi tùy chỉnh cấu hình iPhone trước tiên tiên, hãy đi tới thiết đặt  >Quyền riêng rẽ tư và Bảo mật > dịch vụ định vị, tiếp nối bật dịch vụ định vị.


Đi tới thiết đặt  > Quyền riêng biệt tư & Bảo mật > thương mại dịch vụ định vị.

*

Để xem lại hoặc đổi khác cài để quyền truy vấn cho một áp dụng hoặc xem lời phân tích và lý giải cho bài toán yêu cầu thương mại & dịch vụ định vị, hãy chạm vào ứng dụng.

Để có thể chấp nhận được một ứng dụng sử dụng vị trí cụ thể của bạn, hãy để Vị trí đúng đắn ở tâm trạng bật. Để chỉ chia sẻ vị trí ngay gần đúng của người sử dụng – rất có thể đủ cho áp dụng không phải vị trí đúng chuẩn của chúng ta – hãy tắt Vị trí bao gồm xác.

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Lấy Điểm Chuẩn Đh Khoa Học Tự Nhiên (Đhqg Tp


Ghi chú: Nếu các bạn đặt quyền truy cập cho một ứng dụng thành Hỏi trong lần tiếp theo, chúng ta được yêu cầu bật lại Dịch vụ xác định trong lần tiếp theo ứng dụng nỗ lực sử dụng tính năng.


Để tìm hiểu cách áp dụng thứ ba thực hiện thông tin đang yêu cầu, hãy xem xét lại các luật pháp và chính sách quyền riêng tứ của ứng dụng. Hãy xem nội dung bài viết Hỗ trợ của photoworld.com.vn trình làng về quyền riêng tư và thương mại dịch vụ định vị.


Khi bạn được cho phép một ứng dụng luôn sử dụng vị trí của doanh nghiệp trong nền, chúng ta có thể nhận được lưu ý về việc sử dụng thông tin đó của ứng dụng. (Những lưu ý này được cho phép bạn biến đổi quyền, nếu như bạn muốn). Trong những cảnh báo, một phiên bản đồ hiển thị những vị trí gần đây mà áp dụng đã truy cập.

Để ẩn bản đồ, hãy đi tới thiết lập  > Quyền riêng biệt tư & Bảo mật > thương mại & dịch vụ định vị > lưu ý vị trí, tiếp đến tắt bản đồ trong chú ý vị trí.

Với thiết lập được tắt, bạn thường xuyên nhận được các cảnh báo vị trí, nhưng bạn dạng đồ ko hiển thị.


Một số thương mại dịch vụ hệ thống, chẳng hạn như nhắc nhở dựa trên vị trí cùng quảng cáo dựa vào vị trí, sử dụng dịch vụ thương mại định vị.

Để xem tâm trạng của từng dịch vụ, để nhảy hoặc tắt Dịch vụ xác định cho từng dịch vụ thương mại hoặc nhằm hiển thị vào thanh tinh thần khi những dịch vụ khối hệ thống đã bật áp dụng vị trí của bạn, hãy đi tới thiết đặt  > Quyền riêng biệt tư & Bảo mật > dịch vụ thương mại định vị > dịch vụ hệ thống.