Bài viết này đã giúpnhữngbạn phân biệt kết cấu và cách thực hiện prefer, kết cấu would prefer và cấu trúc would rather và chân thành và ý nghĩa của chúngdướitừng trường hòa hợp khác nhau. Còn mong chờ gì nữa, hãy tham khảo ngay bài xích viếtdướiđây:


I. Cấu trúc Prefer

Về cơ bản, tasử dụngcấu trúcPrefer lớn Vhoặc cấu trúcPrefer V-ingđể mô tả việc ưa thích điều gì hơn. Sau đây làcáccấu trúc cơ bạn dạng đi với rượu cồn từ prefer.

Bạn đang xem: Cách dùng would rather và prefer

1. Kết cấu Prefersomethingtosomething

E.g. I prefer this dress lớn the one you wore yesterday.(Anh thíchloạiváy này hơnloạiem sẽ mặc ngày hôm qua.)

2. Cấu tạo PreferV-ingtoV-ing

E.g. I prefer flying khổng lồ travelling by train. (Tôi thích hợp đi máy cất cánh hơn đi tàu.)

a. Mê say một lắp thêm gì đó

S + prefer + N/ khổng lồ V/ Ving…


Đăng ký kết thành công. Công ty chúng tôi sẽ contact với bạn trong thời gian sớm nhất!

Để chạm chán tư vấn viên vui mừng click TẠI ĐÂY.


Ví dụ:

She prefers lớn drink tea. (Cô ấy phù hợp uống trà.)They prefer playing badminton. (Họ mê say chơi ước lông.)I prefer cats. (Tôi ưa thích mèo.)

Lưu ý: Prefer lớn V cùng Prefer Ving về căn bạn dạng là tương tự nhau, đều được sử dụng dưới các trường hợp đồng nhất để chỉ sở trường của người nào đó. Tuy vậy, Prefer khổng lồ V vẫn được quen sử dụng hơn.

b. Thích đặc điểm này hơn cái kia

S + prefer + N + to lớn + N


S + prefer + V-ing + to + V-ing

S + prefer + to V + rather than + V

Ví dụ:

I prefer tea to lớn coffee. (Tôi ham mê trà hơn cà phê)We prefer going by ferry khổng lồ flying. (Chúng tôi mê thích đi bằng thuyền rộng là trang bị bay.)Many people prefer to lớn walk rather than ride a bike. (Nhiều fan thích đi dạo hơn là đánh đấm xe.)

II. Cách sử dụng Prefer

Dùng lúc muốn mô tả sở yêu thích hoặc ưa thích điều nào đó hơn.

Cấu trúc:

Prefer to lớn (do)

Prefer – Ving

S + Prefer sth to lớn sth (Thích cái gì hơn mẫu gì)

Prefer doing sht khổng lồ doing sth = prefer to vị sth rather than (do) sth

Ex:

I don’t like cities. I prefer to lớn live in the country (hoặc I prefer living in the country.) (Tôi không thích hợp thành phố. Tôi ưng ý sốngtạinông làng hơn)I prefer this dress to the one you were wearing yesterday. (Anh phù hợp bộ áo quần này hơndòngbộ em sẽ mặc ngày hôm qua.)I prefer flying to travelling by train. (Tôi mê thích đi máy cất cánh hơn là đi bởi xe lửa.)Anh prefers khổng lồ live in Haiphong thành phố rather than (live) in Ha Noi. (Anh say mê sốngtạithành phố Haiphong hơn là sốngtạiHa Noi)

III. Kết cấu Would prefer


*
*
*
*
Cấu trúc Would rather cơ bản

1. Cấu tạo would rather nghỉ ngơi thì hiện tại

Cấu trúc 1: S + would rather + V

Cấu trúc Would rather V có chân thành và ý nghĩa gần như tương đương với kết cấu Would prefer to V, gần như có tức là thích gì (hơn).

Ví dụ:

Jennie would rather go to school tomorrow. (Jennie thích hợp tới trường vào ngày mai hơn.)Do you want to ride on a bike? – Well I would rather ride on a car. (Em vẫn muốn đi bằng xe đạp không?” –“Chà, tôi hy vọng đi bởi xe hơi hơn.)

Lưu ý!

Câu bao phủ định của cấu trúc would rather đang là cấu tạo would rather not V

Ví dụ:

Jennie would rather not go to lớn school tomorrow. (Jennie không phù hợp thích tới trường vào trong ngày mai hơn.)Do you want lớn ride on a bike? – Well I would rather not ride on a bike. (Em có muốn đi bằng xe đạp không?” –“Chà, em không muốn đi bởi xe xe đạp điện đâu.)

Cấu trúc 2: S + Would rather + V + than + V

Cấu trúc này có có nghĩa là thích làm việc gì đó hơn việc gì khác.

Ví dụ:

I’d rather stay at trang chủ tonight than go to lớn the movies. (Tối nay tôi thích tại nhà hơn là đi du lịch tham quan phim.)Jennie would rather go to lớn school tomorrow than today. (Jennie thích đến lớp ngày mai hơn là hôm nay.)

Các bạn xem thêm tài liệu học IELTS dưới nhé:

2. Cấu trúc would rather tại thể quá khứ

Cấu trúc: S + would rather + V-P1

Cấu trúc này được dùng để diễn tả việc muốn/ không thích người khác làm cho một điều gì đấy hơn.

Ví dụ:

ShouldI stay here? – I’d rather you came with us. (Tôi có rất cần được lưu trú phía trên không nhỉ? – Tôi mong muốn anh đi với cửa hàng chúng tôi hơn.)Shall I tell them the news? – No, I’d rather they didn’t know. (Tôi nói mang lại họ đọc tin nhé? – Không, tôi mong họ lần chần thì hơn.)Should I tell them or would you rather they didn’t know?(Tôi sẽ nói với chúng ta nhé giỏi là anh không muốn cho họ biết hơn?)

Lưu ý!

Trong kết cấu này, họ sử dụng cồn từ trên thìQuá khứ(came, did, …) nhưng ý nghĩa lại là hiện nay hoặc tương lai.

Hãy so sánh:

I’d rathercookthe soup. (Tôi thíchnấumón súp hơn.)

Nhưng:

Tôi muốnbạn nấusúp.=> ko nói “Tôi thà thổi nấu súp”.Tôi muốnbạn nấumón súp hơn.

Dạng che định của kết cấu này là Would rather somebody didn’t V

Ví dụ:

I would rather you didn’t say anything I said lớn you. (Tôi không thích anh nói cho ngẫu nhiên người nào một trong những gì tôi đã nói.)

VI. Cách cần sử dụng would rather

Cấu trúc

Would rather ‘do’ sth = would prefer ‘to do’ st.Would rather vì something than (do) somethingWould rather you ‘did’ st: cần sử dụng khi hy vọng người khác làm một điều gì đó.

Ex:

I’m tired. I’d rather not go out this evening, if you don’t mind. (Tôi cảm thấy mệt. Tôi ko muốn đi chơi tối nay, ví như anh không giận.)I’d rather stay at home tonight than go khổng lồ the cinema. (Tối nay tôi thích tận nhà hơn là đi tham quan du lịch phim.)“Shall I tell them or would you rather they didn’t know?” (“Tôi sẽ nói với họ nhé tốt là anh không muốn cho bọn họ biết?”)

VII.

Xem thêm: Xỉu Ngang Visual Hậu Dao Kéo Của Nam Phụ Hương Mật Tựa Khói Sương Kenh14

Bài tập prefer, would rather, would prefer kèm đáp án

1. Choose the correct option.

1. She …………………. Eat a salad than a hamburger.

would rather prefer

2. They ……………….. Dogs. They don’t like cats.

would rather prefer

3. I …………………. Stay trang chủ today.

would rather prefer

4. We ………………….. Watching basketball.

would rather prefer

5. Usually people ……………………. Warm weather.

would rather prefer

2. Choose the correct option.

I…………………..buy the xanh shirt.Why bởi vì you…………………..going out with Tom?I…………………..have the meeting at 6 pm.Normally, we…………………..going to the beach.I…………………..watch the football game.

3. Rewrite using would rather

1. I would like you lớn go trang chủ now.

……………………………………………………………………………

2. I would prefer khổng lồ go in December rather than in May.

………………………………………………………………………………..

3. I prefer starting early rather than leaving everything to lớn the last minute.

…………………………………………………………………………………………………………….

4. I prefer khổng lồ walk rather than drive.

……………………………………………………………………………

5. I want you to stay in a hostel rather than in a hotel.

……………………………………………………………………………

6. I would like you to find a job.

……………………………………………………………………………

7. He would face the enemy rather than surrender.

……………………………………………………………………………

8. They would like to build a new house instead of repairing the old one.

…………………………………………………………………………………………………………

9. We would like you to lớn go bed now.

……………………………………………………………………………

10. We would lượt thích you to bởi the work yourself.

……………………………………………………………………………

Đáp án

Bài 1:

would ratherpreferwould ratherpreferprefer

Bài 2:

would ratherpreferwould ratherpreferwould rather

Bài 3:

I would rather you went trang chủ now.I would rather go in December than in May.I would rather start early than leave everything lớn the last minute.I would rather walk than drive.I would rather you stayed in a hostel than in a hotel.I would rather you found a job.He would rather face the enemy than surrender.They would rather build a new house than repair the old one.We would rather you went to bed now.We would rather you did the work yourself.

hy vọng qua bài viết Cách thực hiện Prefer, Would prefer, Would rather nàymột sốbạn vẫn biết cáchdùngPrefer, Would prefer và Would rather và áp dụng vào làm bài bác tập tốt hơn. Chúcmột sốbạn học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh xuất sắc nhất.