Hai thì tương lai ngừng (Future Perfect) cùng thì tương lai ngừng tiếp diễn (Future Perfect Continuos) để cho rất nhiều người nhầm lẫn.Và đó cũng là hai thì thường được sử dụng trong những bài kiểm soát tiếng Anh cũng tương tự kỳ thi TOEIC. Hãy cùng  phân biệt một trong những điểm khác biệt giữa hai thì này:

Will be ving là thì gì

TL HOÀN THÀNHTL HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
1. Cấu trúc: S + will have + PII

*
2. Biện pháp sử dụng:– diễn tả 1 hành động sẽ kết thúc vào một thời điểm đến trước sinh hoạt tương lai, trước khi hành động, vấn đề khác xảy ra.

Bạn đang xem: Cách dùng will be v-ing

Ex:I’ll have finishedmy work by noon.+ They’ll have builtthat house by July next year.+ When you come back, I’ll have writtenthis letter.

2. Phương pháp sử dụng:– diễn đạt 1 hành động ban đầu từ thừa khứ và kéo dãn đến một thời điểm mang lại trước ở tương lai, với vẫn không hoàn thành.Ex:+ By November, we’ll have been livingin this house for 10 years.+ By March 15th, I’ll have been workingfor this company for 6 years.
3. Tín hiệu nhận biết:Các các từ chỉ thời gian đi kèm:– By + mốc thời hạn (by the kết thúc of, by tomorrow)- By then- By the time+ mốc thời gian3. Tín hiệu nhận biết:Các cụm từ chỉ thời gian đi kèm:– By … for (+ khoảng tầm thời gian)- By then- By the time

Note 1: không áp dụng thì tương lai trong các mệnh đề thời gian.

Cũng y hệt như mọi thì tương lai khác, thì tương lai chấm dứt tiếp diễn quan trọng được dùng trong các mệnh đề được bắt đầu bằng hầu hết từ chỉ thời hạn như: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless, v.v… vậy vào đó, bạn có thể dùng thì Hiện tại dứt Tiếp diễn.

Ex:

You won’t get a promotion until youwill have been workinghere as long as Tim: Sai.

You won’t get a promotion until youhave been workinghere as long as Tim: Đúng.

Xem thêm: Số Điện Thoại Gà Rán Lotteria ? Số Điện Thoại Lotteria Giao Hàng Tận Nơi

Note 2: một vài từ không tồn tại dạng tiếp nối cũng không được sử dụng trong thì tương lai chấm dứt tiếp diễn.

Thay do dùng thì Tương lai hoàn thành Tiếp diễn với các động từ này, các bạn phải dùng Future Perfect.• state: be, cost, fit, mean, suitExample: We are on holiday.• possession: belong, haveExample: Sam has a cat.• senses: feel, hear, see, smell, taste, touchExample: He feels the cold.• feelings: hate, hope, like, love, prefer, regret, want, wishExample: Jane loves pizza.• brain work: believe, know, think (nghĩ về), understandExample: I believe you.

Ví dụ:

Nedwillhave been havinghis driver’s license for over two years.

Nedwillhave hadhis driver’s license for over two years.

Note 3: bí quyết đặt Adverb

Những ví dụ dưới đây hướng dẫn giải pháp đặt các adverb như: always, only, never, ever, still, just, trong những câu sinh hoạt thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

Ví dụ:

You willonlyhave been waiting for a few minutes when her plane arrives.

Will youonlyhave been waiting for a few minutes when her plane arrives?You areonlygoing to have been waiting for a few minutes when her plane arrives.Are youonlygoing lớn have been waiting for a few minutes when her plane arrives?


be ving be ving là thì gì be+ving cách dùng will be ving cấu tạo will be ving lúc nào dùng will be ving s + will + be + ving s will be ving là thì gì s+will+be+ving thì will be ving will + ving will be will be là thì gì will be ving will be ving là gì will be ving là thì gì will+ving