Home/ Môn học/Tiếng Anh/Phân biệt was/were với did thì thừa khứ solo ở thể khẳng định, bao phủ định, nghi ngờ nhá
*

Khẳng định

Công thức: (động trường đoản cú Tobe)

–S = I/ He/ She/ It (số ít) + was

-S= We/ You/ They (số nhiều) + were

Ví dụ:

My computer was broken yesterday.Bạn đang xem: lúc nào dùng did khi nào dùng was / were vào thì vượt khứ đơn

(máy tính của tôi đã bị hỏng hôm qua)

–Theywerein Paris on their summer holiday last year.

Bạn đang xem: Cách dùng was và did

(Họ sinh sống Paris vào kỳ nghỉ mát hè năm ngoái.)

Công thức: (động trường đoản cú thường)

–S + V-ed/ VQK (bất quy tắc)+ O

-Khi phân chia động từ tất cả quy tắc nghỉ ngơi thì vượt khứ, ta chỉ cần thêm hậu tố “-ed” vào thời gian cuối động từ

-Có một số động từ khi thực hiện ở thì thừa khứ không theo qui tắc thêm “-ed”. Rất nhiều động từ bỏ này ta yêu cầu học thuộc.

Ví dụ:

-Shewatchedthis film yesterday.(Cô ấy sẽ xem bộ phim truyện này hôm qua.)

-Iwentto sleep at 11p.m last night. (Tôi đi ngủ 11 buổi tối qua)

Phủ định

Công thức: (động từ Tobe)

-S + was/werenot + Object/Adj

Ví dụ:

-Shewasn’tvery happy last night because of having lost money. (Tối qua cô ấy không vui bởi vì mất tiền)

(Hôm qua chúng tôi không ở nhà.)

Công thức: (động từ bỏ thường):

-S + did not + V (nguyên thể)

Ví dụ:

–Hedidn’t playfootball last Sunday.

Xem thêm: Di Tích Lịch Sử Khẩn Hoang Hình Thành Tỉnh Bến Tre Xưa Và Nay

(Anh ấy đang không chơi đá bóng vào công ty nhật tuần trước.)

-Wedidn’t seehim at the cinema last night. (Chúng tôi ko trông thấy anh ta tại rạp chiếu phim phim tối hôm qua.)

Nghi vấn

Công thức: (động tự Tobe)

-Câu hỏi: Was/Were+ S + Object/Adj?

-Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was./ No, I/ he/ she/ it + wasn’t

-Yes, we/ you/ they + were./No, we/ you/ they + weren’t.

Ví dụ:

–Wasshe tired of hearing her customer’s complaint yesterday? (Cô ấy gồm bị mệt vì nghe người sử dụng phàn nàn ngày trong ngày hôm qua không?)

Yes, she was./ No, she wasn’t. (Có, cô ấy có./ Không, cô ấy không.)

–Werethey at work yesterday? (Hôm qua chúng ta có thao tác làm việc không?)

Yes, they were./ No, they weren’t. (Có, bọn họ có./ Không, chúng ta không.)

Công thức: (động từ thường):

-Câu hỏi: Did + S + V(nguyên thể)?

-Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + did./ No, I/ he/ she/ it + didn’t

-Yes, we/ you/ they + did./No, we/ you/ they + didn’t

Ví dụ:

-Did you visit Ha Noi Museum with your class last weekend? (Bạn có đi thăm bảo tàng hà nội với lớp của công ty cuối tuần trước hay không?)

Yes, I did./ No, I didn’t. (Có, mình có./ Không, mình không.)

–Didshe missthe train yesterday? (Côta gồm lỡ chuyến tàu ngày hôm qua hay không?)