Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Cơ bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác làm việc cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt cồn SQL nâng caoRàng buộc vào SQLSQL JoinHàm vào SQLTài liệu SQL tham khảo
Sử dụng View trong SQL
Trang trước
Trang sau

Một view là không gì khác kế bên môt lệnh SQL mà lại được gìn giữ trong Database với một tên liên kết. Một view thực sự là một thành phần của một bảng trong khung của một truy tìm vấn SQL đang được khái niệm trước.

Bạn đang xem: Cách dùng view trong sql

Một view rất có thể chứa toàn bộ các hàng của một bảng hoặc các hàng đã được chọn xuất phát từ một bảng. Một view hoàn toàn có thể được tạo từ một hoặc nhiều bảng, phụ thuộc vào truy vấn SQL đang viết để chế tạo ra một view.

View, về bản chất giống các Virtual Table (bảng ảo), có thể chấp nhận được người sử dụng thực hiện:

Cấu trúc dữ liệu theo phương pháp mà người dùng tìm thấy tính tự nhiên và thoải mái hoặc tính trực quan.

Giới hạn truy cập tới tài liệu để cơ mà một bạn dùng rất có thể thấy với (đôi khi) sửa đổi một cách chính xác nhưng gì chúng ta cần.

Tổng kết dữ liệu từ các bảng đa dạng và phong phú để tạo các bạn dạng báo cáo.

Tạo View trong SQL

View được sinh sản bởi thực hiện lệnh CREATE VIEW. Những view rất có thể được tạo xuất phát điểm từ một bảng đơn, nhiều bảng hoặc từ view khác.

Để tạo ra một view, người tiêu dùng phải được trao quyền khối hệ thống thích hợp theo trình thực thi cụ thể.

Cú pháp cơ bạn dạng của lệnh CREATE VIEW vào SQL là như sau:

CREATE VIEW ten_view ASSELECT cot1, cot2.....FROM ten_bangWHERE ;Bạn hoàn toàn có thể bao những bảng trong lệnh SELECT theo cách tựa như như bạn sử dụng chúng trong truy tìm vấn SELECT thông thường.


Ví dụ

Bảng SINHVIEN tất cả các bạn dạng ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | cntt | 4000000 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3000000 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4000000 || 4 | Nhan | 19 | ck | 4500000 || 5 | Huong | trăng tròn | TCNH | 5000000 |+----+---------+-----+-----------+---------+Bây giờ là 1 ví dụ để tạo nên một view trường đoản cú bảng này. View này sẽ được sử dụng để có TEN với TUOI của sinh viên:

SQL > CREATE VIEW SINHVIEN_VIEW ASSELECT TEN, TUOIFROM SINHVIEN;Bây giờ, chúng ta có thể truy vấn SINHVIEN_VIEW theo cách tương tự như bạn truy tìm vấn một bảng thực sự. Sau đây là ví dụ:

SQL > SELECT * FROM SINHVIEN_VIEW;Ví dụ bên trên sẽ mang đến kết quả:

+----------+-----+| TEN | TUOI |+----------+-----+| Hoang | 21 || Viet | 19 || Thanh | 18 || Nhan | 19 || Huong | trăng tròn |+----------+-----+

WITH check OPTION vào SQL

WITH kiểm tra OPTION là 1 trong tùy lựa chọn của lệnh CREATE VIEW. Mục đích của WITH kiểm tra OPTION là để bảo đảm an toàn rằng tất cả UPDATE cùng INSERT thỏa mãn nhu cầu các đk trong quan niệm view.

Nếu chúng không thỏa mãn các điều kiện, thì UPDATE cùng INSERT trả về một lỗi.

Ví dụ sau sinh sản cùng một view là SINHVIEN_VIEW với WITH check OPTION.

CREATE VIEW SINHVIEN_VIEW ASSELECT TEN, TUOIFROM SINHVIENWHERE TUOI IS NOT NULLWITH kiểm tra OPTION;Trong trường hòa hợp này, WITH check OPTION nên từ chối bất kỳ giá trị NULL làm sao trong cột TUOI của view, cũng chính vì view được có mang bởi tài liệu mà không có giá trị NULL trong cột TUOI.

Cập nhật một View vào SQL

Một view có thể được cập nhật dưới những điều kiện rõ ràng sau:

Mệnh đề SELECT quan trọng chứa từ khóa DISTINCT.

Mệnh đề SELECT bắt buộc chứa những hàm tổng.

Xem thêm: Bo Mạch Quạt Trần Panasonic 4 Cánh, Mạch Quạt Trần Panasonic 4

Mệnh đề SELECT không thể chứa những hàm tập hợp.

Mệnh đề SELECT cần yếu chứa những toán tử tập hợp.

Mệnh đề SELECT thiết yếu chứa một mệnh đề ORDER BY.

Mệnh đề FROM ko thể chứa đựng nhiều bảng.

Mệnh đề WHERE quan yếu chứa những truy vấn phụ.

Truy vấn tất yêu chứa GROUP BY hoặc HAVING.

Các cột được ước lượng bắt buộc bị cập nhật.

Tất cả những cột NOT NULL từ bỏ bảng lúc đầu phải được bao trong view làm cho truy vấn INSERT vận hành.

Vì thế, giả dụ một view thỏa mãn toàn bộ các qui tắc trên, thì bạn có thể cập nhật một view. Sau đó là ví dụ update TUOI của Hoang.

SQL > UPDATE SINHVIEN_VIEW set TUOI = 20 WHERE TEN="Hoang";Cuối cùng, bảng SINHVIEN lúc đầu được update và theo đó view được cập nhật. Bây giờ, thử truy vấn vấn bảng ban đầu, cùng lệnh SELECT sẽ đến kết quả:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 20 | cntt | 4000000 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3000000 || 3 | Thanh | 18 | KTDN | 4000000 || 4 | Nhan | 19 | ông chồng | 4500000 || 5 | Huong | trăng tròn | TCNH | 5000000 |+----+---------+-----+-----------+---------+

Chèn các hàng vào trong một View trong SQL

Các mặt hàng dữ liệu rất có thể được chèn vào vào một view. Những qui tắc vận dụng cho lệnh UPDATE cũng trở nên được áp dụng cho lệnh INSERT vào SQL.

Ở đây, bọn họ không thể chèn những hàng vào vào SINHVIEN_VIEW cũng chính vì chúng ta ko được bao hàm tất cả cột NOT NULL trong view này. Bạn có thể chèn các hàng vào trong một view theo phong cách tương tự khi bạn chèn chúng vào trong một bảng.

Xóa hàng từ một View vào SQL

Các sản phẩm dữ liệu có thể bị xóa xuất phát điểm từ 1 view. Những qui tắc vận dụng cho lệnh UPDATE và lệnh INSERT cũng trở thành được vận dụng cho lệnh DELETE trong SQL.

Ví dụ sau đã xóa một hàng bao gồm TUOI = 18.

SQL > DELETE FROM SINHVIEN_VIEW WHERE TUOI = 18;Cuối cùng, một sản phẩm trong bảng SINHVIEN ban đầu sẽ bị xóa và tác dụng tương từ với chủ yếu view đó. Bây giờ, thử tróc nã vấn bảng ban đầu, và lệnh SELECT sẽ cho kết quả:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | công nghệ thông tin | 4000000 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3000000 || 4 | Nhan | 19 | chồng | 4500000 || 5 | Huong | 20 | TCNH | 5000000 |+----+---------+-----+-----------+---------+

Xóa View vào SQL

Rõ ràng là, khi bạn đã sở hữu một view, và câu hỏi không cần thiết sử dụng view này nữa thì vấn đề cần làm là xóa chúng đi. Cú pháp cơ bản để xóa view vào SQL như sau: