Trạng từ chỉ mức độ - Adverbsof Degree là gì?

Trạng từ chỉ nấc độcho biết mức độ (ít, nhiều, …) của một tính chất hoặc một đặc tính.

Bạn đang xem: Cách dùng very và absolutely

Bạn đã xem: biện pháp dùng absolutely. Những trạng tự chỉ nấc độ thường được để trước tính từ, trạng trường đoản cú hoặc rượu cồn từ mà lại chúng vấp ngã nghĩa, mặc dù có một vài ngoại lệ.

Các trạng từ bỏ chỉ mức độ thường gặp gỡ được bố trí theo lắp thêm tự sút dần:

Full degree (mức độ trọn vẹn): completely, totally, absolutely, entirely, quiteLarge degree (mức độ lớn): very, extremely, really, awfully, terriblyMedium degree (mức độ trung bình): rather, fairly, quite, pretty, somewhatSmall degree (mức độ nhỏ): a little, a bit, slightlyNegative (không tất cả gì): hardly, scarcely, at allOthers (các các loại khác): so, as; too; more, most, less, least

Ví dụ:

Trạng trường đoản cú chỉ nấc độBổ nghĩaVí Dụ
extremelyadjectiveThe water was extremely cold.
quiteadjectiveThe movie is quite interesting.
justverbHe was just leaving.
almostverbShe has almost finished.
veryadverbShe is running very fast.
tooadverbYou are walking too slowly.

Xem thêm: Vùng Trồng Cà Gai Leo Mọc Ở Đâu Cho Chất Lượng Tốt Nhất? Cã¢Y Cã  Gai Leo MọC Á»Ÿ đâU

enoughadverbYou are running fast enough.


*

Cách sử dụng trạng trường đoản cú chỉ mứcđộ

1. Bổ nghĩa cho tính từ hoặc trạng từ

It"s very cold. I"m so tired.You"re absolutely right.These are rather expensive.We"re a bit busy today.It wasn"t at all interesting.I come here quite often. I saw her fairly recently.We hardly ever go out. He agreed somewhat reluctantly.

Có thể dùng phân số hoặc tỷ số phần trăm làm trạng trường đoản cú chỉ nấc độ.

Vị trí của trạng tự chỉ mứcđộ vào câu

Trạng tự chỉ nấc độ thường đứng trướcđộng từ,tính trường đoản cú hoặc trạng từ cơ mà nó té nghĩa.

Ví dụ:

Hehardly sleepson the weekend. (đứng trước động từ chính)She isextremely polite. (đứng trước tính từ)She plays pianovery well. (đứng trước trạng từ)

Nhưng enough đứng sau tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

The box isn’t big enough.You should write clearly enough for us khổng lồ read.

At all cũng đều có thểđặtở cuối câu.