Thì tương lai đơn là giữa những thì đặc biệt trong tiếng Anh. Vậy các bạn đã biết tường tận về cấu trúc; phương pháp sử dụng; dấu hiệu nhận biết… của chính nó chưa? nếu như câu vấn đáp chưa thì chần chờ gì nữa cơ mà không cùng 4Life English Center (photoworld.com.vn) học tập ngay nào!

*
Thì tương lai đơn
3. Công thức thì tương lai đơn 4. Phương pháp dùng thì tương lai 1-1 5. Một số trong những bài tập và câu trả lời thì tương lai solo

1. Định nghĩa thì tương lai đối kháng (Simple Future Tense)

Thì sau này đơn trong tiếng Anh được bọn họ dùng vào trường hợp không có kế hoạch hay ra quyết định làm một vấn đề gì đấy trước khi họ nói. Chúng ta thường ra quyết định tự vạc tại thời điểm nói. Thì thường sử dụng với động từ to think.

Bạn đang xem: Cách dùng tương lai đơn

2. Lốt hiệu phân biệt thì tương lai đơn

Các từ bỏ chỉ thời hạn trong tương lai tiếp sau đây sẽ mở ra trong câu:

Tomorrow: Ngày mai, …In + Một khoảng tầm thời gian: In 2 days, in 4 hours, in next week,…Next day/week/month/year/…: Ngày hôm sau, mon sau, năm sau,…

Các đụng từ tốt trạng từ bỏ chỉ cách nhìn và không chắc hẳn rằng dưới phía trên sẽ xuất hiện thêm trong câu:

Think / believe / suppose / …: Tin rằng, mang đến là,…Probably, maybe, supposedly, … : có thể, được cho là,…

3. Công thức thì sau này đơn

3.1. Dạng khẳng định:

Công thức: S + will/’ll + V(nguyên mẫu)

Ví dụ:

My dad think it will rain tonight: tía tôi nghĩ tối nay trời sẽ mưa.It’s raining. She’ll close the window: Trời vẫn mưa. Cô ta sẽ đóng cửa sổ lại.

3.2. Dạng che định

Công thức: S + will not/won’t + V(nguyên mẫu)

Ví dụ:

It’s sunny now. She won’t close the window: Trời sẽ nắng. Cô ta sẽ không tạm dừng hoạt động sổ lại.My mother think it will not rain tonight: chị em của tôi nghĩ đêm nay trời sẽ không còn mưa.

3.3. Dạng nghi vấn

Công thức:

Will + S + V(nguyên mẫu)?Shall I/We + V(nguyên mẫu)?

Ví dụ:

It’s raining. Will you close the window?: Trời sẽ mưa. Bạn đóng cửa sổ vào được không?Will it rain tomorrow?: mai sau trời có mưa không?

4. Giải pháp dùng thì tương lai đơn

4.1. Diễn đạt quyết định ra mắt tại thời gian nói

Ví dụ:

A: I’m thirsty: Tôi khát.B: She will make me some noodles: Cô ấy sẽ tạo cho tôi một không nhiều mì.

4.2. Biểu đạt lời hứa

Ví dụ:

My friend will never tell anyone about this: các bạn tôi sẽ không nói cùng với ai về vấn đề này.I promise I will write to lớn her every day: Tôi hứa hẹn tôi đang viết thư mang đến cô ta từng ngày.

4.3. Diễn đạt những dự kiến nhưng không có cơ sở chắn chắn chắn

Các cồn từ: Believe (tin là)…; hope (hy vọng rằng); assume (cho rằng); think (nghĩ rằng);…thường được áp dụng trong câu.

Xem thêm: Xem Các Page Đã Like Trên Facebook, Xem Những Người Thích Trang Facebook Của Bạn

Ví dụ:

I think the Vietnam team will win: Tôi suy nghĩ rằng đội tuyển nước ta sẽ win cuộc.He hopes it will snow tomorrow so that he can go skiing: Anh ấy hi vọng trời ngày mai sẽ sở hữu tuyết để anh ấy đi trượt tuyết.

4.4. Biểu đạt một yêu ước hay ý kiến đề xuất giúp đỡ

Câu hỏi bỏng đoán bước đầu bằng Will you.

Ví dụ:

Will you pass me the pencil, please?: bạn cũng có thể chuyển cây viết chì cho tôi được không?Will you help me, please?: chúng ta có thể giúp tôi được không?

4.5. Dùng để đề nghị giúp đỡ người khác

1 câu hỏi phỏng đoán ban đầu bằng Shall I.

Ví dụ:

Shall I get you something to eat?: Tôi đã mang cho mình thứ gì đó để ăn, được chứ?Shall I carry the bags for you, Dad?: Để bé mang các cái túi này giúp ba nhé?

4.6. Biểu đạt lời lưu ý hoặc bắt nạt dọa

Ví dụ:

Stop talking, or the teacher will send you out.: Không nói chuyện nữa, nếu không giáo viên vẫn đuổi em thoát ra khỏi lớp.Be quiet or Chinhtao will be angry.: Hãy đơn lẻ tự đi, không Chinhtao sẽ bực tức đấy.

4.7. Dùng để hỏi xin lời khuyên

Ví dụ:

We’re lost. What shall we do?; chúng ta bị lạc rồi. Họ phải làm gì bây giờ?I have a fever. What shall I do?: Tôi bị nóng rồi. Tôi phải làm gì bây giờ?

4.8. Dùng để lấy ra một vài ba gợi ý

Câu hỏi rộp đoán bắt đầu bằng Shall we.

Ví dụ:

Shall we have Chinese food?: bọn họ ăn trang bị ăn trung hoa nhé?Shall we play football?: chúng ta chơi bóng đá nhé?

5. Một số trong những bài tập và giải đáp thì tương lai đơn

5.1. Bài xích tập 1

Điền dạng đúng của từ vào ngoặc

We believe that she (recover) from her illness soonIn two days, I (know)_____ my resultsIf it rains, he (stay)____ at homeI (finish)______ my report in 2 daysI think he (not come)____________back his hometown

5.2. Bài bác tập 2

Dùng từ nhắc nhở viết thành câu trả chỉnh

You/ look/ tired,/ so/ I/ bring/ you/ something/ eat5.They / come/ tomorrow?If/ you/ not/ study/ hard/,/ you/ not/ pass/ final/ exam .I’m/ she /able/ afraid/ to/ be/ come/ to/ party/ the/ not.Rains/ it/ he/ home/ if/ stay.

5.3. Đáp án

Bài 1:

Will recoverWill knowWill stayWill finishWon’t come

Bài 2:

You look so tired, I will bring you something lớn eat.Will you come tomorrow?If you don’t study hard, you won’t pass final examI’m afraid she won’t be able to come to the partyIf it’s rain, he will stay at home
*
Một số bài xích tập và đáp án thì tương lai đơn

Hy vọng nội dung bài viết trên của 4Life English Center (photoworld.com.vn) đã giúp cho bạn thành thạo thì sau này đơn trong những bài thi và tự tin rộng trong tiếp xúc hằng ngày nhé!