bớt 30.000 cho đơn hàng trên 600.000 giảm 50.000 cho deals trên một triệu ( vận dụng cho giao dịch tiếp theo )
*
bachdiacan3jpg N5246
*
bachdiacan1jpg F2320
*
bachdiacan10 G2658
*
bachdiacan11 V8881
*
bachdiacan9 J3278
*
bachdiacan13 H3856
*
bachdiacan13 L4545
*
bachdiacan12 N5745