Mệnh đề switch vào C cho phép một biến được soát sổ xem giá bán trị của chính nó có bởi một cực hiếm trong một danh sách hay không. Mỗi giá trị được gọi là một trường đúng theo (case).

Cú pháp mang lại câu lệnh switch trong ngôn ngữ lập trình C như sau:


Bạn đang xem: Cách dùng switch trong c

switch (bieu_thuc) case gia_tri_1: // Khối lệnh 1 break; //tùy chọncase gia_tri_2: // Khối lệnh 2 break; //tùy chọn...... Case gia_tri_n: // Khối lệnh n break; //tùy lựa chọn default: // Khối lệnh này được thực thi // nếu tất cả các điều kiện trên ko thỏa mãn

*
các quy tắc dưới đây áp dụng mang lại mệnh đề switch vào C:

bạn cũng có thể khai báo ngẫu nhiên số lượng lệnh case phía bên trong một switch. Đẳng sau từ khóa case là một giá trị được áp dụng để so sánh và một dấu hai chấm (:). Biểu thức hằng số cho một case cần giống kiểu tài liệu như biến chuyển trong switch cùng nó phải là 1 trong những hẳng số hoặc một chuỗi. Khi chạm chán case có giá trị tương xứng các câu lệnh tiếp nối được thực hiện cho tới khi chạm mặt lệnh break. Khi chạm chán lệnh break, mệnh đề switch ngừng và luồng tinh chỉnh và điều khiển chuyển sang trọng dòng tiếp theo sau câu lệnh switch. Lệnh break là tùy chọn. Một câu lệnh switch hoàn toàn có thể có một trường hòa hợp mặc định (default) tùy chọn, nó được khai báo nghỉ ngơi cuối switch. Case mặc định rất có thể được áp dụng để thực hiện tác vụ khi không có case như thế nào đúng. Không bắt buộc khai báo break vào case mặc định.

#include int main() char xeploai = "B"; switch (xeploai) case "A": printf("Gioi! "); break; case "B": case "C": printf("Kha "); break; case "D": printf("Trung Binh "); break; case "F": printf("Kem "); break; default: printf("Dup "); printf("Ban xep loai %c ", xeploai); return 0;

Xem thêm: Bạn Có Biết: Mua Máy Đo Thân Nhiệt Ở Đâu Tphcm Tốt? 5 Địa Chỉ Uy Tín

Recent Updates Coupon - share mã giảm giá - Shopee, Tiki, Lazada, Bamboo-AirwaysLinkedList trong javaArrayList vào javaXử lý duplicate trong SQLPhím tắt hay sử dụng trong ExcelBảo mật tập tin ExcelDịch trang tính vào ExcelIn trang tính trong ExcelHàm VLOOKUP vào ExcelĐối tượng bối cảnh trong ExcelSử dụng macro vào ExcelSử dụng Templates trong Excel
*

201 thắc mắc phỏng vấn java 25 thắc mắc phỏng vấn servlet 75 câu hỏi phỏng vấn jsp 52 câu hỏi phỏng vấn Hibernate 70 câu hỏi phỏng vấn Spring 57 thắc mắc phỏng vấn SQL


hệ thống bài học tập trên photoworld.com.vn bao gồm các bài lý thuyết và thực hành thực tế về các công nghệ java và công nghệ web. Những bài định hướng trên khối hệ thống photoworld.com.vn được xem thêm và tổng hợp từ các trang http://javatpoint.com, http://www.tutorialspoint.com, http://docs.oracle.com/en …