Trong tiếng Anh, có không ít thành phần tuy bé dại nhưng có vai trò rất đặc biệt quan trọng trong câu, tất cả thể thay đổi hoàn toàn nghĩa của câu, lấy ví dụ như như các lượng từ: much, many, few, a few,… còn nếu không nắm cứng cáp thì sẽ chạm mặt không ít khó khăn trong giao tiếp cũng tương tự trong học tập tập, đời sống.

Bạn đang xem: Cách dùng some any much

Biết được điều đó, hôm nay photoworld.com.vn đã trình bày chi tiết về Phân biệt cách thực hiện Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – bài tập tất cả đáp án để các bạn đọc hoàn toàn có thể nắm vững kỹ năng này nhé!

*
*
*
Bài tập Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little

a) bài xích 1: Điền few / a few hoặc little / a little vào chỗ trống vào câu

I have _______good friends. I’m not lonely.There are ___________people she really trusts. It’s a bit sad.Julie gave us __________apples from her garden. Shall we tóm tắt them?There are ________women politicians in the UK. Many people think there should be more.Do you need information on English grammar? I have_____books on the topic if you would like to borrow them.He has ____education. He can’t read or write, và he can hardly count.We’ve got ____time at the weekend. Would you lượt thích to meet?She has ____self-confidence. She has a lot of trouble talking to lớn new peopleThere’s ____spaghetti left in the cupboard. Shall we eat it tonight?

Đáp án bài 1:

a fewfew a few few a fewlittle a little, little; a little

b) bài xích 2: Chọn giải đáp đúng nhất

I have got ……………….. T-shirts in my wardrobe.A. MuchB. Many……………… pencils did you find yesterday?A. How muchB. How manyMy dog brings me ………………… different slippers.A. MuchB. ManyThis cow produces …………………. Milk.A. MuchB. Many………………. Shampoo did you use last week?A. How muchB. How manyPaul always gets ………………. Homework.A. MuchB.

Xem thêm: Đăng Ký Các Gói Cước Ngày Của Mobifone Ngày Siêu Rê, Giảm 20%

Many………………. Castles did he destroy?A. How muchB. How many…………….. Love do you need?A. How muchB. How manyAndy hasn’t got ……………….. Hair.A. MuchB. ManyI drank too ……………… cola yesterday.A. MuchB. Many

Đáp án bài xích 2:

BBBAAABAAA

c) bài xích 3: trong số những trường đúng theo trong đây, “much” được sử dụng không đúng theo lý. Hãy sửa lại thay bởi “many” hoặc “a lot of”. Viết OK giả dụ câu kia đúng

1 We didn’t spend much money.2 Sure drinks much tea3 Joe always puts much salt on his food. …………4 We’ll have khổng lồ hurry. We haven’t got much time. …………5 It cost much to lớn repair the car. …………6 Did it cost much to repair the car? …………7 I don’t know much people in this town. …………8 I use the phone much at work. …………9 There wasn’t much traffic this morning. …………10 You need much money lớn travel round the world. ………..

Đáp án bài xích 3:

OKa lot of teaa lot of saltOKIt costs a lotOKmany people or a lot of peopleI use the phone a lotOKa lot of money

Trên đấy là toàn bộ bài viết chi tiết về Phân biệt cách thực hiện Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little – bài bác tập có đáp án, hy vọng để giúp bạn làm rõ và áp dụng chúng dễ dàng. Ngoài Much, Many, Some, Any, Few, A few, Little, A little thì trong giờ Anh còn có vô vàn các cấu trúc ngữ pháp, những thì khác, các bạn có thể tham khảo tại Học tiếng Anh cùng photoworld.com.vn. Thuộc theo dõi các bài viết sau của photoworld.com.vn để bao gồm thêm các kiến thức hữu ích hơn nhé. Thanks!