Các từ “So”, “Too”, “Either”, “Neither” được sử dụng rất nhiều trong văn nói và ngữ pháp giờ Anh. Chúng phần nhiều được dùng để trả lời tán thành trong cả câu khẳng định và câu che định vậy đề xuất nhiều người gặp gỡ khó khăn khi áp dụng chúng. Vậy nên, qua bài học kinh nghiệm dưới đây, IELTS Vietop hy vọng các bạn có thể nắm rõ và áp dụng thành thạo cấu trúc “So”, “Too”, “Either”, “Neither” nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng so và too


*
*
*

Với Either

Cấu trúc:

S + trợ cồn từ/tobe/ modal verbs + not +, either.

Trong công thức này đề xuất lưu ý:

Nếu tất cả to be/modal verb thì cần sử dụng to be/modal verb. Trường hợp là cồn từ hay thì nên mượn trợ động từ và phân tách theo S, thì thích hợp.Either đứng sinh hoạt cuối câu hoặc mệnh đề cùng được ngăn cách bởi vệt phẩy (,).

E.g.:: A: I don’t lượt thích camping

B: I don’t, either

→ Câu cội là câu phủ định sống thì hiện tại đơn, có động từ thường xuyên là like nên trợ động từ đang là do/does. Chủ ngữ I đi với vì nên áp dụng cấu trúc, ta bao gồm câu trả lời là I don’t, either.

Với Neither

Cấu trúc:

Neither + trợ cồn từ/tobe/modal verbs +S

Trong kết cấu này cần lưu ý:

Neither đứng sống đầu câu hoặc đầu mệnh đề.Tuy nhiên lúc sử dụng, người tiêu dùng phải đảo trợ động từ/tobe/modal verbs lên trước chủ ngữ.

E.g.: A: I don’t like camping

B: Neither vì chưng I.

→ Câu cội là câu lấp định làm việc thì bây giờ đơn, tất cả động từ thường là like nên trợ cồn từ đã là do/does. Chủ ngữ I đi cùng với do, mặc dù nhiên khi sử dụng neither, ta phải hòn đảo trợ cồn từ lên trước nhà ngữ, nên vận dụng cấu trúc, ta có câu trả lời là Neither vày I.

*Lưu ý: Neither không đi cùng với not do vì not… either = neither.

E.g.: A: I don’t play football.

Xem thêm: Lời Bài Hát Hương À Sing My Song : Chàng Phó Tổng Với Niềm Đam Mê Âm Nhạc

B: Neither vì I (I don’t neither)

EitherNeither
Giống nhau– Đều có nghĩa là “cũng không”- Chỉ dùng trong câu phủ định (negative statements)Đều có nghĩa là “cũng không”- Chỉ dùng trong câu phủ định (negative statements)
Khác nhau– Đứng cuối câu hoặc mệnh đề– phân làn bởi vết “,”➯ S + trợ đụng từ/to be + not +, eitherA: I don’t lượt thích eating fish.B: I don’t, either– Đứng đầu câu hoặc mệnh đề- Cần hòn đảo trợ rượu cồn từ liền sau Neither với trước công ty ngữ➯ Neither + auxiliary verb + SA: I don’t lượt thích eating fish.B: Neither bởi vì I.

Bài tập

Điền So/too/either/neither tương xứng vào nơi trống

1. She can speak English very well. I …………………………………………..

2. Hoa will buy some oranges và pineapples. I ……………………………

3. Phái mạnh didn’t come to lớn the các buổi tiệc nhỏ last night, and Minh …………………….

4. The pineapples aren’t ripe, và the bananas………………………………

5. Jane won’t come. Peter…………………………………………………………..

6. Milk is good for your health. ………………….fruit juice.

7. I didn’t see her at the buổi tiệc ngọt last night. ………………..we.

8. These boys lượt thích playing soccer, and…………………..those boys.

9. Hoa can’t play the piano………………. Her parents

10. Her parents vị exercises every morning và she ……………..

Đáp án:

1. I can, too2. I will, too3. Minh didn’t, either4. The bananas aren’t, either5. Peter won’t, either6. So is fruit juice7. Neither did we8. So do those boys9. Neither can her parents10. She does, too

IELTS Vietop hy vọng sau bài học kinh nghiệm ngày bây giờ các bạn đã sở hữu thể nắm vững và thực hiện thành thạo so/too/either/neither. Hẹn gặp mặt lại chúng ta vào những bài học kinh nghiệm sau.