Too, so cùng either, neither là đều cặp từ luôn gây nhầm lẫn cho tất cả những người học giờ Anh. Và mọi cặp từ bỏ này liên tiếp xuất hiện trong số những đề thi Toeic, Ielts,….. Để phân biệt too so cùng either neither được tốt, hãy cùng tham khảo qua đa số dấu hiệu nhận biết sau đây. Đi kèm đó, là những bài xích tập về phần lớn cặp trường đoản cú này, có thể giúp bạn củng thế và nâng cấp được trình độ Tiếng Anh của mình

Phân biệt too với so


Cả hai từ “too” xuất xắc ”so” đều có cùng một tức là “cũng”. Trường hợp bọn họ phải nhắc lại hoặc lặp lại câu nói đã làm được nói trước đó, lúc ấy bạn sẽ dùng “too” hoặc “so”. Với “too”,”so” được sử dụng trong câu xác định (positive/ affirmative statements). Tuy nhiên, giải pháp dùng, công thức, cấu trúc của nhị từ ni lại hoàn toàn khác nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng so và tô


*
*
*
*
*
Sự không giống nhau giữa either và neither

Neither of + đại tự tân ngữ

Ví dụ / Example

Neither of us want to chiến bại this football match (Không ai ao ước thua trong trận bóng này)

Bài tập về too / so và either / neither gồm đáp án

Bài tập

Lesson 1: Fill in too / so in the sentences below

1. Peter can run, I can ……………..

2. Rose speaks French well and ………….. Does his sister.

3. Henry didn’t come lớn the buổi tiệc ngọt last night, & Mary ………..

4. Rose doesn’t like bananas, ………… does John.

5. Mr. Tom didn’t win the race. Mr. John didn’t …………

6. Henry wore a white coat yesterday, ……………… wore Bill.

7. Henry’s wife can play the piano, …………… can her brother.

8. Thomas plays soccer well, ……………… vì chưng I.

Lesson 2: Use too or either to lớn fill in the blanks

1. We often go fishing in the summer, & they …………….

2. He can speak India very well. I ………………..

3. Nam did come lớn the buổi tiệc nhỏ last night, and Minh ……………..

4. Hoa will buy some oranges. I …………………

5. He doesn’t want khổng lồ go out today, và I …………………….

6. The pineapples aren’t ripe, and the bananas ……………

7. Phái mạnh is thirsty & his friends ……………………

8. Jane won’t come. Peter …………………..

9. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We …………………

10. He can’t run và his brother …………………….

11. He often goes lớn the market on Saturday afternoon. She ………………………….

12. Lee can speak Japanese. I …………………..………………..

13. Nam giới didn’t see the train. Nga …………………..………………..

14. Lan will fly to Paris next week, và younger brother ……………………..

15. The books aren’t red. & the ruler …………………..

16. Today is cold, and Yesterday ………………………

17. The boys don’t have tattoos and the ……………

18. She doesn’t know Rose and he ……………………..

19. I lượt thích eggs. Và her young brothers ……………………….

20. I stayed at your trang chủ last night, and they …………………….

Lesson 3: Use so or neither lớn fill in the blanks.

1. I ate noodles for breakfast. ……….. I

2. Hoa doesn’t lượt thích beef, và ………………….. Her aunt.

Xem thêm: Khám Phá Video Phổ Biến Của Cô Ngân Gao Bạc Tv, Anh Sẽ Đón Em Về Nhà

3. Juice is good for your health …………………. Milk.

4. He didn’t see her at trang chủ last night ……………….. We.

5. These girls like playing piano, & ………………….. Those girls.

6. My mother will go lớn Ha Noi, & ……………….. My father.

7. Phái nam can’t swim …………………… Ba.

8. The spinach was very fresh. …………………..the cabbages.

9. You should drink a lot of milk, & …………………… your brother.

10. He doesn’t know how to lớn cook. ……………………. My young sister.

11. He went khổng lồ the library on Sunday afternoon ………… she

12. Rose can speak Korean ………… her sister

13. Tuan sees the train ………………. His friends

14. Hoa will fly khổng lồ Hong Kong next week, và …………… her mother

15. The mangoes are ripe, & ………………. The durians

16. I like autumn, và ………………. She.

17. The cabbage spinach is wilted, và ……………….. The spinach.

18. You mustn’t stop here, & ………………….. They.

19. He didn’t eat chicken & ………………….. His wife.

20. She liked action movies & ……………… her husband.

“ “

Lesson 4:

1. He can play soccer. She can play soccer.

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Peter will come to the tiệc nhỏ tonight. His wife will come to lớn the buổi tiệc ngọt tonight.

……………………………………………………………………………………………………………………

3. My father didn’t drink beer. My uncle didn’t drink beer.

……………………………………………………………………………………………………………………

4. I am learning French. He is learning French.

……………………………………………………………………………………………………………………

5. I’m not a doctor. They aren’t doctors.

……………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

Lesson 1

1. Too

2. So

3. Too

4. So

5. Too

6. So

7. So

8. So

Lesson 2

1. Do, too

2. Can, too

3. Didn’t, either

4. Will, too

5. Don’t, either

6. Aren’t, too

7. Are, too

8. Won’t, either

9. Did, too

10. Can’t, either

11. Does, too

12. Can, too

13. Didn’t, either

14. Will, too

15. Aren’t, either

16. Was, too

17. Don’t, either

18. Doesn’t, either

19. Do, too

20. Did, too

Lesson 3

1. So did

2. Neither does

3. So is

4. Neither did

5. So do;

6. Neither will

7. So can

8. Neither are

9. So should

10. Neither does

11. So did

12. Neither can

13. So do

14. Neither will

15. So are

16. So does

17. So are

18. Neither must

19. Neither did

20. So did

Lesson 4

1. He can play soccer and she can, too / so can we

2. Peter will come lớn the tiệc ngọt tonight & either his wife / his wife will either.

3. My father didn’t drink beer and my uncle didn’t, either/ neither did my uncle.

4. I am learning French and he is, too / so am I.

5. I’m not a doctor and they aren’t, either/ neither are they.

Tóm tắt riêng biệt too so cùng either neither

Bài viết trên đấy là kiến thức luân chuyển quanh việc phân biệt too so và either neither dành cho tất cả những người học tiếng Anh. Hy vọng với hầu như thông tin có lợi trên của photoworld.com.vn để giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và cải thiện trình độ giờ đồng hồ Anh của mình. Chúc chúng ta thành công.