giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 bớt 50.000 cho deals trên một triệu ( áp dụng cho đơn hàng tiếp theo )
*
que thu thai nhanh quickseven 1 B0566
*
que thu thai cấp tốc quickseven 2 C1150
*
que thu thai cấp tốc quickseven 4 P6358
*
que thu thai cấp tốc quickseven 5 C1665
*
que thu thai cấp tốc quickseven 6 J3303
*
que thu thai nhanh quickseven 7 T8587
*
que thu thai cấp tốc quickseven 8 K4885
*
que thu thai cấp tốc quickseven 9 N5466
*
que thu thai cấp tốc quickseven 10 J4883
*
que thu thai cấp tốc quickseven 12 Q6621