Phân biệt cách áp dụng close, near và nearby

Khi ước ao nói về khoảng cách gần, ngắn, họ thường sử dụng close, near với nearby. Tuy vậy mỗi từ lại sở hữu cách sử dụng không giống nhau nên điều quan trọng đặc biệt là các bạn phải thay được quy qui định đó để áp dụng vào từng trường hợp nuốm thể. Hãy cùng tham khảo lý thuyết dưới đây với làm bài bác tập sống cuối bài xích nhé.Bạn đã xem: Near, nearly và nearby là gì, minh bạch cách sử dụng close, near cùng nearby

Phân biệt cách thực hiện từ đồng nghĩa

1. Sáng tỏ cách thực hiện near và nearby

- Nearby: cần sử dụng như một tính từ (adj) hay trạng tự (adv) đơn giản và dễ dàng để biểu hiện sự gần gũi. Hoặc áp dụng trước hoặc sau danh từ.

Bạn đang xem: Cách dùng near và nearly

- Near và nearby: sử dụng như tính từ có nghĩa là gần vũi về vị trí, khoảng cách không xa.

Ex:

My parents live in a nearby village. (Cha chị em tôi sống ở một ngôi làng ngay sát đây.)

They live nearby. (Họ sống ngay sát đây.)

We ate at a nearby pub. = We ate at a pub nearby. (Chúng tôi đã ăn uống một quán nạp năng lượng gần đây.)

- tất cả thể chúng ta đã từng thấy cấu trúc “nearby to + clause”.


*

Ví dụ:

It was relatively easy to find work nearby lớn where she lived.

Khá dễ dàng để tìm kiếm một các bước ở gần chỗ mà cô ấy sống.

Nhưng nhiều phần người phiên bản ngữ sẽ đơn giản dễ dàng là chỉ cần sử dụng near:

In those times it was relatively easy khổng lồ find work near where a person lived.

- sử dụng nearby ẩn dưới be hoặc để nearby sinh sống đầu câu.

Ex:

Several shops are nearby. (Có mấy cửa hàng ở gần đây) = There are several shops nearby

Ex:

My parents live very near. (Bố chị em tôi sống hết sức gần đây.)

The village where they live is very near. (Ngôi làng chúng ta sống hết sức gần đây.)

- Near còn có thể được thực hiện như một giới từ. Nearby thì không như vậy.

Xem thêm: Khắc Phục Không Tải File Đính Kèm Trong Gmail Không Tải Được File Đính Kèm

Ex:

They live very near us. (Họ sống rất gần bọn chúng tôi.)

The village they live in is quite near us. (Ngôi làng họ sống khá gần chúng tôi)

- các cụm từ thông dụng với near

+ a near miss: một sự va đụng hoặc tai nạn chỉ từ một chút nữa là xảy ra

+ in the near future: về sau gần

+ in the near distance: trong khoảng cách gần

Làm bài bác tập tiếng Anh về từ bỏ đồng nghĩa

2. Giải pháp phân biệt close và Near

- trong vô số nhiều trường hợp, close cùng near hoàn toàn có thể được dùng sửa chữa nhau.

Ex:

His house is very close/near. (Nhà của anh ấy rất gần)

- các cụm từ thường dùng với close

+ a close encounter: đối mặt, hội chứng kiến

+ a close race: cuộc đua gay cấn, căng go

+ a close finish: ngay cạnh nút

Bài tập: Chọn câu trả lời đúng

1. He took his bags & tossed them into some ______ bushes.

2. We heard a loud bang somewhere very ______.

3. They’re a ______ family.

4. My sisters live in a ______ street.

5. Is there a chemist’s anywhere ______ ?

6. Our son’s school is quite ______ our house.

Đáp án:

1. Nearby

2. Near

3. Close

4. Nearby

5. Nearby

6. Near

Bạn có thể tìm thêm nhiều bài xích tập tương quan đến cách áp dụng của close, near với nearby để thực hành tận nơi nhé.