Trong khối hệ thống các hễ từ khuyết thuyết thì must và have to được xem là hai hễ từ có chức năng gây nhầm lẫn các nhất. Cùng vì hai rượu cồn từ này đều phải có ngữ nghĩa và tính năng tương đối giống nhau trong ngữ pháp. Vậy cách dùng must cùng have to như thế nào? làm sao để phân minh must và have to? Cùng chúng mình tò mò qua bài học ngày lúc này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng must and have to

*


Cách cần sử dụng must và have to

Must là gì? cấu trúc cách sử dụng must

Must có nghĩa là “phải”.

Must được sử dụng để mô tả ai đó đề xuất làm gì. Điều này là trọng trách bắt buộc và mang ý nghĩa chất cá thể (tính hóa học chủ quan).

Must được áp dụng với cấu tạo như sau:

Khẳng định: S + must + Verb(dạng nguyên thể )+…

Phủ định: S + mustn’t/ must not + Verb(dạng nguyên thể )+…

Nghi vấn: Must + S + Verb (dạng nguyên thể) +…

Must được dùng làm nói về các hành động phải có tác dụng ở thì bây giờ hoặc tương lai, không tồn tại dạng thừa khứ xuất xắc hoàn thành.

Ví dụ:

I must go home now.

(Tôi phải về nhà bây giờ.)

I must visit my grandmother next week.

(Tôi yêu cầu sang thăm bà tôi vào tuần tới.)

You musn’t smoke here.

(Bạn ko được hút thuốc ở đây.)

*

Must khi chuyển sang gián tiếp:

Khi must được thực hiện trong câu trực tiếp, khi gửi sang loại gián tiếp ta để ý một số biến đổi sau:

+ giữ nguyên động trường đoản cú khuyết thiếu thốn “must” trường hợp chỉ mối dự định chắc hẳn rằng phải xảy ra;

+ giả dụ ở dạng câu hỏi thì must bắt buộc được gửi thành had to

+ trường hợp chỉ bổn phận; trách nhiệm ai đó phải triển khai ở sau này thf “must” được chuyển đổi thành “would have to”. Nếu có kèm theo thời gian thì “must” đưa thành “had to”

Tuy nhiên những chuyển đổi này chỉ áp dụng khi các ngôi được nhắc tới là I với We; các ngôi còn lại như he; she; it;…thì cồn từ khuyết thiếu thốn “must” vẫn được giữ lại nguyên.

Ví dụ:

My father said : “she must lend money to support for her family.”

My father said that she must lend money to support for her family.

Have khổng lồ là gì? cấu trúc cách cần sử dụng have to

Have lớn cũng tức là phải gồm trách nhiệm; tất cả bổn phận; sẽ phải làm gì.

Tuy nhiên “have to” lại không giống “must” ở gần như điểm sau:

“have to” biểu đạt sự bắt buộc; nhiệm vụ thực hiện quá trình gì đó mang tính chất khách hàng quan; bị ảnh hưởng từ người khác; từ nguyên tắc lệ; quy tắc;…“Have to” được áp dụng với cấu trúc như sau:

Khẳng định: S + have khổng lồ + Verb(dạng nguyên thể)+…

Phủ định: S + don’t/ doesn’t + have lớn Verb (dạng nguyên thể)+…

Nghi vấn: Do/ does + S + have to + Verb (dạng nguyên thể)+…+?

“have to” có dạng vượt khứ là “had to”; sau này là “will have to”. Have to được sử dụng ở cả vượt khứ, hiện tại và tương lai.

Một số lấy một ví dụ về “have to”:

You don’t have to bởi that.

(Bạn không hẳn làm điều đó.)

You have to vị your work.

(Bạn cần làm công việc của bạn.)

Does she have to vị English thử nghiệm today?

(Cô ấy tất cả phải làm bài bác kiểm tra giờ Anh bây giờ không?

Ví dụ về “have to” gửi sang dạng thắc mắc (nghi vấn)?

NOTE: Một điểm rất là quan trọng để phân biệt giữa HAVE TO cùng MUST đó là khi sinh sống dạng phủ định MUSTN’T miêu tả ý cấm đoán; còn don’t/ doesn’t have to biểu đạt ý nói không cần thiết phải làm gì.

Bài tập về must với have to

Dạng bài xích tập must và have to về dạng này hầu hết là:

Dạng 1: sàng lọc must hoặc have khổng lồ cho phù hợp với ngữ nghĩa của câu. Với dạng bài bác tập này thì vấn đề hiểu đúng đắn nghĩa của tất cả câu là vấn đề vô cùng quan trọng. Từ những việc hiểu ta mới có thể lựa lựa chọn must hoặc have to để xong xuôi câu chính xác.

Xem thêm: Thiên Long BáT Bộ - Thiên Long Bát Bộ By Jin Yong

Bài tập mẫu:

1. I don’t have much time. I must/ have khổng lồ be hurry.

(Tôi không có không ít thời gian. Tôi yêu cầu nhanh lên.

Trách nhiệm mang tính chất chất khách hàng quan

Key: have to

2. How is Paul enjoying his new job? Must he travel/ Does he have to travel a lot?

Key: Does he have khổng lồ travel.

3. “I’m afraid I can’t stay long.” “What time must you go/ vì you have to go?” (you/ go)

Key: must you go

4. “The bus was late again.” “How long must you want/ vì chưng you have khổng lồ want?

Key: must you want.

5. There was nobody to lớn help me. I must do/ have to bởi vì everything by myself.

Key: must do.

Dạng 2: Dạng bài bác tập lắp thêm hai liên quan đến must và have lớn là dạng bài xích tập phân tách động từ trong câu. Cùng với dạng này thi ta ko cần suy xét ngữ nghĩa mà chỉ cần chú ý biến hóa động từ về dạng nguyên thể hoặc các dạng đậy định/ nghi ngờ cho phù hợp. Riêng so với have lớn ta còn phải suy xét ngôi để chia động từ have lớn cho chủ yếu xác.

1. I’m not working tomorrow so I don’t have lớn (get up)

Key: get up.

2. Steve didn’t know how to use the computer so I had to lớn (show)

Key: show.

3. Excuse me a moment – I (make) a phone call. I won’t be long.

Key: must make.

4. It is later than I thought. I must (go) now.

Key: go

5. I couldn’t find the street I wanted. I must (ask) somebody for directions.

Key: Ask.

Bài viết từ bây giờ IIE Việt Nam đã tổng hợp các kiến thức và các dạng bài xích tập để phân biệt biện pháp dùng must với have to. Chúng ta tham khảo nhằm sử dụng đúng mực hai các từ này trong học tập cũng giống như giao tiếp giờ Anh từng ngày nhé.