Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay hầu hết trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ dùng để bổ nghĩa mang lại danh trường đoản cú đứng trước nó.

Bạn đang xem: Cách dùng mệnh đề which


Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) là một nhà điểm kiến thức và kỹ năng ngữ pháp quan trọng các bạn cần nắm rõ trong tiếng Anh. Bài Thi TOEIC thường xuyên ra đề trong một số chủ điểm sau: minh bạch cách thực hiện giữa “that” và “which” cũng giống như “that” và “what”.

Bên cạnh đó, dạng mệnh đề quan hệ rút gọn cũng là một trong những chủ điểm hay được chú trọng áp dụng nhiều nhất. Trong nội dung bài viết này Ms Hoa Toeic sẽ phân chia sẻ cụ thể cho chúng ta hiểu được về mệnh đề quan hệ thuộc với bài bác tập rèn luyện.

Tất tần tật về Mệnh đề quan hệ nam nữ trong TOEIC

Trước lúc đi sâu hơn về những mấu chốt bên trên đây, tôi mong muốn đưa ra một chiếc nhìn tổng quan về định nghĩa tương tự như các một số loại mệnh đề quan liêu hệ công ty yếu. (Phần không ngừng mở rộng hơn về các chủ điểm trên, các chúng ta cũng có thể tham khảo trong màn chơi 500-750)

I. Định nghĩa mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề (Clause) là 1 phần của câu, nó có thể bao gồm nhiều từ xuất xắc có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để giải mê thích rõ hơn về danh tự đứng trước nó.

Xét lấy một ví dụ 1: The woman who is wearing the T-shirt is my girl friend.

Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một trong relative clause, nó lép vế “the woman” và dùng làm xác định danh tự đó. Nếu bỏ mệnh đề này ra bọn họ vẫn có một câu trả chỉnh: The woman is my girlfriend.

Xét ví dụ 2: The girl is Nam"s girlfriend. She is sitting next lớn me. =>The girl who is sitting next lớn me is Nam"s girl friend.

Mệnh đề quan hệ thường được nối với mệnh đề thiết yếu bằng các đại từ tình dục (relative pronouns): who, whom, which, whose, that......

Mệnh đề quan lại hệ bao gồm hai loại: mệnh đề quan hệ xác định với mệnh đề quan hệ không xác định

II. Các loại mệnh đề quan lại hệ

a. Mệnh đ xác đnh (Defining relative clauses)

- Là mnh đ được cần sử dụng đ xác đnh danh t đng trước nó,cn thiết cho chân thành và ý nghĩa ca câu; không tồn tại nó câu s không đ nghĩa. Tt c các đi t quan lại h được s dng trong mnh đ xác đnh.

Ví dụ:

Do you know the name of the man who came here yesterday?The man (whom / that) you met yesterday is coming khổng lồ my house for dinner.

➨ Mệnh đề xác định không có dấu phẩy

b. Mệnh đ không xác đnh (Non – defining clauses)

- Là mnh đ cung cp thêm thông tin v người hoc vt, không tồn tại nó thì câu vn đ nghĩa.

Ví dụ: Miss Hoa, who taught me English, has just got married.

➨ Mệnh đề không xác minh có vết phẩy với Mệnh đề này không được dùng “That”

III. Đại từ dục tình (Relative Pronouns)

Đại từ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi vật vật, động vật.

Bổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?

He couldn’t read which surprised me

whose

Chỉ sở hữu cho tất cả những người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang đến tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

Xem thêm: Tự Động Hóa Thao Tác - Hotkey Siêu Nhẹ Mà Hiệu Quả

That

Đại diện mang lại chủ ngữ chỉ người, vật, đặc trưng trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn đang còn thê sử dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

Các đại từ dục tình trong giờ đồng hồ Anh

1. WHO

- quản lý từ trong mệnh đề quan lại hệ

- sửa chữa cho danh từ chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

Ví dụ: The woman who lives next door is a doctor.

2. WHOM

- làm cho túc từ mang lại động từ vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

Ví dụ: George is a person whom I admire very much

3. WHICH

- làm chủ từ hoặc túc từ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa cho danh từ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

The machine which broke down is working again now

4. THATMệnh đề quan hệ tình dục xác định:

Là mệnh đề cần phải có vào câu, nếu bỏ đi mệnh đề thiết yếu sẽ không tồn tại nghĩa rõ ràng. Đối với nhiều loại câu này, đại từ quan liêu hệ có tác dụng tân ngữ hoàn toàn có thể được quăng quật đi. Ta hoàn toàn có thể dùng trường đoản cú that sửa chữa cho who, whom, which...

Mệnh đề tình dục không xác định:

Trước với sau mệnh đề này phải bao gồm dấu (,). Trường hòa hợp này ta KHÔNG ĐƯỢC cần sử dụng từ “that” sửa chữa thay thế cho who, whom, which và không được bỏ đại từ quan hệ giới tính trong mệnh đề này.

Ví dụ 1: My father is a doctor. He is fifty years old ➨ My father, who is fifty years old, is a doctor.

Ví dụ 2: Mr Brown is a very nice teacher. We studied English with him. ➨ Mr Brown, who(m) we studied English with, is a very nice teacher.

*

Trường hợp cần dùng that cùng không được dùng that:

Trường hợp phải dùng that: sau đó 1 danh từ các thành phần hỗn hợp (vừa chỉ người, vừa chỉ đồ hoặc vật dụng vật). Ví dụ: We can see a lot of people và cattle that are going to lớn the field

 - Sau đại tự bất định:

Ex: I’ll tell you something that is very interesting.

 - Sau các tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY:

 Ex: This is the most beautiful dress that I have.

 All that is mine is yours.

You are the only person that can help us.

 - Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính là …)

Ex: It is my friend that wrote this sentence. (Chính là các bạn tôi đang viết câu này.)

 Trường vừa lòng không sử dụng that: mệnh đề gồm dấu (,), ĐTQH bao gồm giới tự đứng trước.

Lưu ý: giới tự chỉ đứng trước whomwhich, ko đứng trước whothat

Ví dụ: Peter, who/whom I played tennis with on Sunday, was fitter than me.

Or: Peter, with whom I played tennis on Sunday, was fitter than me.

 Not: Peter, with who I played tennis on Sunday, was fitter than me.

5. WHOSE

Đại từ dùng để chỉ download cho danh trường đoản cú chỉ tín đồ hoặc vật, thường thay cho những từ: her, his, their, hoặc hiệ tượng ‘s