Mạo tự trong giờ Anh là một thành phần phụ thường xuất hiện thêm trong câu sẽ giúp đỡ nhấn khỏe mạnh hơn chủ thể được đề cập tới. Có 2 loại mạo từ thường được áp dụng đó là mạo từ cô động và mạo trường đoản cú xác định.

Bạn đang xem: Cách dùng mạo từ a/an/the


Mạo tự là gì?

Hiểu đơn giản dễ dàng mạo tự là từ loại đứng trước danh từ bỏ và cho biết thêm danh từ bỏ ấy kể đến một đối tượng người dùng xác định hay không xác định. 

I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI MẠO TỪ trong TIẾNG ANH

1. Khái niệm

Trong giờ Anh, Mạo từ (article) được chia thành 2 loại: Mạo từ khẳng định (definite article) “The” và Mạo từ bỏ không xác định (Indefinite artcile) gồm “a, an”.

2. Phân loại

Mạo từ xác định (Denfinite article): the

Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an

Mạo từ bỏ Zero (Zero article) hay danh từ không tồn tại mạo trường đoản cú đứng trước: thường vận dụng cho danh từ không đếm được (uncountable nouns) cùng danh từ đếm được sinh hoạt dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.

Mạo từ không phải là một trong những loại từ riêng biệt biệt, bạn có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để làm bổ nghĩa đến danh từ bỏ – chỉ đối kháng vị.

*

II. CÁCH SỬ DỤNG VÀ LƯU Ý khi DÙNG MẠO TỪ

1. Phương pháp dùng mạo từ bỏ “the”:

The được sử dụng khi danh tự chỉ đối tượng người sử dụng được toàn bộ cơ thể nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó: đối tượng người dùng đó là ai, loại gì.

Khi vật thể tuyệt nhóm trang bị thể là độc nhất vô nhị hoặc được xem là duy nhất

Ví dụ: The sun, the world, the earth

Trước một danh từ nếu như danh từ bỏ này vừa được để cập trước đó

I see a dog. The dog is chasing a mouse.

Trước một danh từ nếu danh từ bỏ này được xác bằng 1 các từ hoặc 1 mệnh đề

The dotor that I met yesterday is my sister

Đặt trước một danh từ chỉ một đồ vật đơn lẻ mà tín đồ nói và fan nghe các hiểu

Please pass the jar of snack.

Trước đối chiếu nhất (đứng trước first, second, only..) khi những từ này được sử dụng như tính trường đoản cú hoặc đại từ.

He is the tallest person in the world.

The + danh từ số ít: thay mặt cho một đội nhóm thú đồ vật hoặc vật vật

The fast-food is more and more prevelent around the world

Đặt “the” trước một tính từ nhằm chỉ một đội người độc nhất vô nhị định

The old, the poor, the rich.

The được dùng trước các danh từ riêng biệt chỉ biển, sông, quần đảo, hàng núi, tên gọi số nhiều của những nước, sa mạc, miền

The Pacific, The United States , the Alps

The + of + danh từ

The North of Vietnam, The West of Germany

The + bọn họ (ở dạng số nhiều) có tức là Gia đình

The Smiths

Dùng “the” nếu ta nói đến một vị trí nào đó tuy nhiên không được áp dụng với đúng chức năng.

They went to the school to see their children.

 

2. Phương pháp dùng mạo trường đoản cú an

Mạo từ an được cần sử dụng trước phần nhiều từ ban đầu bằng nguyên âm (dựa theo phong cách phát âm, chứ không phụ thuộc cách viết).

Ví dụ Mạo từ kèm theo với phần nhiều từ có bắt đầu là a, e, i, o: an apble an aircraft, an egg, an object

Ví dụ mạo từ đi kèm theo với phần đa từ có ban đầu là “u“: an uncle, an umbrella

Ví dụ một số từ bắt đầu bằng âm câm: an heir, half an hour.

Ví dụ đặc biệt khi mạo từ đi kèm với các từ viết tắt: an S.O.S ( một biểu hiện cấp cứu ), an MSc ( một thạc sỹ khoa học), an X-ray ( một tia X ).

3. Phương pháp dùng mạo từ a.

Chúng ta dùng a trước các từ bắt đầu bằng một phụ âm hoặc một nguyên âm tất cả âm là phụ âm. Hình như chúng bao gồm một số trường hợp bắt đầu bằng u, y, h.

Đứng trước một danh từ khởi đầu bằng “uni…” bắt buộc dùng “a” (a university/ a uniform/ universal)

Dùng trước “half” (một nửa) khi nó theo sau một đơn vị chức năng nguyên vẹn: a kilo & a half, tuyệt khi nó đi ghép với 1 danh trường đoản cú khác để chỉ nửa phần (khi viết gồm dấu gạch men nối): a half – share, a half – day (nửa ngày).

Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third – 01/05 a /one fifth.

Dùng trong các thành ngữ chỉ giá bán cả, tốc độ, tỉ lệ: $4 a kilo, 100 kilometers an hour, 2 times a day.

Dùng trong những thành ngữ chỉ con số nhất định như: a lot of/ a couple/ a dozen.

Dùng trước rất nhiều số đếm nhất thiết thường là sản phẩm ngàn, hàng nghìn như a/one hundred – a/one thousand.

Note:

A/An có hiệ tượng giống nhau ở tất cả các giống, loài

Ví dụ:

a tiger (một bé cọp);a tigress (một con cọp cái)

an uncle (một ông chú);an aunt

4. Phần đông trường thích hợp không cần sử dụng mạo từ

Trước thương hiệu quốc gia, châu lục, tên núi, hồ, đường phố

(Ngoại trừ đầy đủ nước theo chính sách Liên bang – với nhiều bang (state)

Europe: Châu Âu, France, Wall Street, Sword Lake

Khi danh từ không đếm được hoặc danh trường đoản cú số nhiều dùng theo nghĩa thông thường chung, không riêng gì trường hợp nào

I like dogs.

Oranges are good for health.

Trước danh từ trừu tượng, trừ khi danh từ bỏ đó chỉ một trường thích hợp cá biệt

Men fear death.

The death of his father made him completely hopeless.

Ta không dùng “the” sau tính từ cài hoặc sau danh từ sinh hoạt dạng sở hữu cách

My friend, chưa hẳn “my the friend”

The man’s wife không phải “the wife of the man”

Không dùng “the” trước tên thường gọi các bữa ăn hay tước đoạt hiệu

They invited some close friends to dinner. (Họ sẽ mời vài người bạn thân đến ăn uống tối.)

Nhưng: The wedding dinner was amazing (Bữa tiệc cưới thật tuyệt vời.)

Ta nói: President Obama (Tổng thống Obama, Chancellor Angela Merkel (Thủ tướng tá Angela Merkel..)

Không dùng “the” trong các trường hợp nhắc đến danh tự với nghĩa phổ biến chung khác ví như chơi thể thao, từng mùa trong năm hay phương tiện đi lại

Come by car/ by bus (Đến bởi xe ô tô, bằng xe buýt)

In spring/ in Autumn (trong mùa xuân,mùa thu), fr0m beginning to over (từ đầu cho tới cuối), from left to lớn right (từ trái qua phải)

To play golf/chess/cards (chơi golf, đánh cờ, đánh bài)

Go to lớn bed/hospital/church/work/prison (đi ngủ/ đi nằm viện/ đi bên thờ/ đi làm/ đi tù)

*

III. BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ MẠO TỪ CÓ ĐÁP ÁN

Bài tập thực hành

Bài tập 1: Điền a/an hoặc the

1. This morning I bought….newspaper và …….magazine. …….newspaper is in my bag but I don’t know where I put…..magazine.

2. I saw ……accident this morning. ……car crashed into …..tree. ………driver of ……car wasn’t hurt but …..car was badly damaged.

Xem thêm: Những Hãng Son Rival De Loop Có Tốt Không, &Ndash Shophangvip

3. There are two cars parked outside:……..blue one and …….grey one. ……..blue one belongs to lớn my neighbors. I don’t know who ….. Owner of…..grey one is.

4. My friends live in…….old house in……small village. There is …….beautiful garden behind ……..house. I would like to have……garden like this.

5. This house is very nice. Has it got …….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in……..garden.

7. Can you recommend ……..good restaurant?

8. We had dinner in…….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t ……….airport near where I live. …….nearest airport is 70 miles away.

10. “Are you going away next week?”

- “No, …..week after next”

Bài tập 2: chấm dứt các câu sau đây sử dụng một giới tự phù hợp

Bed, home, hospital, prison, school, university, work

1. Two people were injured in the accident and were taken lớn hospital.

2. In Britain, children from the age of five have to lớn go………………

3. Mark didn’t go out last night. He stayed……………………..

4. I’ll have lớn hurry. I don’t want to be late……………..

5. There is a lot of traffic in the morning when everybody is going………………

6. Cathy’s mother has just had an operation. She is still……………

7. When Julia leaves school, she wants to study economics…………….

8. Bill never gets up before 9 o’clock. It’s 8.30 now, so he is still……………..

9. If you commit a serious crime, you could be sent……………….

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng

1. I’m afraid of dogs/the dogs.

2. Can you pass the salt/salt, please?

3. Apples/the apples are good for you.

4. Look at apples/the apples on that tree! They are very big.

5. Women/the women live longer than men/the men.

6. I don’t drink tea/the tea. I don’t lượt thích it.

7. We had a very nice meal. Vegetables/ the vegetables were especially good.

8. Life/the life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I lượt thích skiing/the skiing. But I’m not good at it.

10. Who are people/the people in this photograph?

11. What makes people/the people violent? What causes aggression/the aggression?

12. All books/all the books on the đứng top shelf belong khổng lồ me.

13. First world war/ the first world war lasted from 1914 until 1918.

14. One of our biggest problems is unemployment/the unemployment.

Đáp án

Bài 1:

1. This morning I bought…a….newspaper và ..a...magazine. ..The…newspaper is in my bag but I don’t know where I put…the ..magazine.

2. I saw …an…accident this morning. …a…car crashed into …a..tree. …The……driver of …a…car wasn’t hurt but …the..car was badly damaged.

3. There are two cars parked outside:…a…..blue one và …a….grey one. …the…..blue one belongs khổng lồ my neighbors. I don’t know who …the.. Owner of…the..grey one is.

4. My friends live in…an….old house in…a…small village. There is …a….beautiful garden behind …the…..house. I would like to have…a…garden like this.

5. This house is very nice. Has it got …a….garden?

6. It’s a beautiful day. Let’s sit in…the…..garden.

7. Can you recommend …a…..good restaurant?

8. We had dinner in…the….most expensive restaurant in town.

9. There isn’t …an…….airport near where I live. …the….nearest airport is 70 miles away.