Specify first point on axis or define axis by : Nhắp chọn điểm trước tiên A bên trên trục quay.

Bạn đang xem: Cách dùng lệnh rotate3d trong cad

Specify second point on axis: Nhắp lựa chọn điểm trang bị hai B trên trục quay.

Specify rotation angle or : -120 Nhập góc quay

*

2. Các tùy chọn với lệnh RO vào AutoCAD

Object

Sắp xếp trục quay theo đối tượng người sử dụng có sẵn trên bạn dạng vẽ. Nếu như nhập tùy lựa chọn O (Object) thì cái nhắc sau đây được hiển thị:

Select a line, circle, arc or 2D-polyline segment: Chọn đối tượng người sử dụng là đoạn thẳng, con đường tròn, cung tròn hoặc phân đoạn 2 chiều polyline.

Line

Chọn trục tảo là con đường thẳng.

Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D xung quanh một trục.

rotate3D

Select objects: Chọn đối tượng người sử dụng cần cù (1).

Select objects: ¿

Specify first point on axis or define axis by <Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/ 2points>: O¿

Select a line, circle, arc or 2D-polyline segment: chọn đường thẳng làm cho trục xoay (2).

Specify rotation angle or : 90 ¿ Nhập góc tảo so với địa chỉ của đối tượng người sử dụng chọn hiện hành,

Reference

Nhập góc tảo tham chiếu với góc mới.

Specify the reference angle : Nhập góc bước đầu làm góc tham chiếu.

Specify the new angle: Nhập góc new làm góc kết thúc.

Sự khác nhau giữa góc bước đầu và góc xong xuôi là thống kê giám sát góc quay.

*

Circle

Sắp xếp trục tảo vuông góc với mặt phẳng của mặt đường tròn và trục trải qua tâm

Rotate3D

Select objects: Chọn đối tượng cần xoay (1).

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Used To Lớp 8, Bài Tập Used To Và Be/ Get Used To Có Đáp Án

Select objects:

Specify first point on axis or define axis by <Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/ 2points>: O¿

Select a line, circle, arc or 2D-polyline segment: lựa chọn đường thẳng làm cho trục con quay (2).

Specify rotation angle or : 70 Nhập góc quay

*

Lệnh RO trong AutoCAD – Rotate3D – Quay mô hình 3D quanh một trục.

Arc

Sắp xếp trục con quay vuông góc với phương diện phẳng của cung tròn và trải qua tâm của cung.

Specify rotation angle or : Nhập góc quay.

2D Polyline Segment

Sắp xếp trục con quay theo phân đoạn của polyline. Xem phân đoạn trực tiếp như là 1 trong đoạn thẳng. Xem phân đoạn cung tròn như là 1 trong cung tròn.

Specify rotation angle or : Nhập góc xoay hoặc nhập R.

Last

Sử dụng trục con quay được chọn cuối cùng bởi lệnh rotate3D. Nếu nhập tùy lựa chọn L (Last) thì mẫu nhắc sau đây được hiển thị:

Specify rotation angle or : Nhập góc quay.

View

Sắp xếp trục quay theo phía quan gần cạnh khung chú ý hiện hành đi qua điểm lựa chọn (hướng vuông góc với màn hình hiển thị đi qua điểm chọn). Nếu như nhập tùy chọn V (View) thì loại nhắc tiếp sau đây được hiển thị:

Specify a point on the view direction axis : lựa chọn điểm A bên trên trục của phía quan cạnh bên màn hình.

Specify rotation angle or : 120¿ Nhập góc quay

*

Lệnh RO vào AutoCAD – Rotate3D – Quay quy mô 3D xung quanh một trục.

X Axis, Y Axis, Z Axis

Sắp xếp trục cù theo một trong những trục (X, Y, hoặc Z) đi qua điểm chọn.

Rotate3D

Select objects: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần xoay (1)

Select objects:

Specify first point on axis or define axis by : X

Specify a point on the X axis : lựa chọn điểm A trên trục cù X.

Specify rotation angle or : 90 ¿ Nhập góc quay

*

a) Trục quay X b) Trục xoay Y c) Trục tảo Z

Tương tự, lựa chọn trục con quay Y, Z đi qua các điểm chọn

2 Points

Dùng hai điểm để khẳng định trục quay. Như là trường thích hợp mặc định đầu tiên.

Bài viết liên quan