if then ;Nếu đk là đúng thì thực hiện quá trình (ngược lại là điều kiện sai thì không tiến hành công việc).

Bạn đang xem: Cách dùng lệnh break trong pascal

b. Dạng đầy đủCú pháp:

if then else ;Nếu điều kiện là đúng thì thực hiện quá trình 1, trái lại là điều kiện sai thì thực thi công việc 2.Chú ý trước ELSE không có dấu ; (chấm phẩy).

* Nếu quá trình thực hiện tất cả từ 2 câu lệnh trở lên ta phải đặt nó trong cặp từ khóa BEGIN cùng END;

2. Câu lệnh lựa chọn

a. Dạng không đầy đủCú pháp:

case ofHang_1: ;Hang_2: ;...Hang_n: ;end;Nếu giá trị của biểu thức rơi vào cảnh hằng nào thi quá trình tương ứng sẽ được thực hiện rồi xong xuôi lệnh case of.Nếu giắ trị của biểu thức không bởi một hằng làm sao thì sẽ hoàn thành lệnh case of cơ mà không có tác dụng gì.

b. Dạng đầy đủCú pháp:

case ofHang_1: ;Hang_2: ;...Hang_n: else ;end;Nếu giá trị của biểu thức rơi vào cảnh hằng làm sao thi quá trình tương ứng sẽ được thực hiện rồi xong lệnh case of.Nếu giắ trị của biểu thức không bằng một hằng làm sao thì đã thực hiện các bước thứ n+1 và thoát.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa, Gỡ Cài Đặt Trong Win 7 Win 8 Win 10, Cách Gỡ Bỏ Phần Mềm, Chương Trình Trên Windows 7

Lưu ý:+ những giá trị hang_1, hang_2,…,hang_n cần là giao diện đếm được (không buộc phải là vẻ bên ngoài số thực).+ các giá trị hang_1, hang_2,…,hang_n hoàn toàn có thể là phong cách liệt kê hay hình dáng đoạn con

Ví dụ:kiểu liệt kê: 1,3,5,7a,c,dkiểu đoạn con: 1..10 (2 vết chấm)a..z

3. Câu lệnh lặp với tần số biết trước

a. Dạng 1:

for := to lớn do;– bước 1: đánh giá giá trị đầu có – cách 2: kiểm soát giá trị đổi thay (khác) giá trị cuối tuyệt không. Nếu đúng thì tăng thêm biến một đơn vị chức năng (bien:=SUCC(bien)) rồi triển khai công việc.– Lập lại cách 2, cho đến khi quý hiếm biến bởi giá trị cuối thì chấm dứt câu lệnh.Lưu ý:Biến sau từ khóa for đề xuất là đổi mới đếm được và quý giá đầu đề nghị

b. Dạng 2:

for := downto do;– bước 1: kiểm soát giá trị đầu có >= (nhỏ hơn hoặc bằng) quý hiếm cuối hay không. Nếu đúng thì gán giá trị đầu cho biến đổi và thực xây đắp việc.– cách 2: khám nghiệm giá trị biến (khác) quý giá cuối tuyệt không. Nếu như đúng thì giảm thay đổi xuống một đơn vị(bien:=PRED(bien)) rồi tiến hành công việc.– Lập lại cách 2, cho đến khi cực hiếm biến bởi giá trị cuối thì xong xuôi câu lệnh.Lưu ý:Biến sau keyword for bắt buộc là biến đếm được và quý hiếm đầu đề xuất >= quý hiếm cuối.

Lưu ý: rất khác với những ngôn ngữ khác, Pascal không chất vấn (biến>cuối) vào câu lệnh FOR … to lớn … do để dứt vòng lặp cơ mà là đánh giá (biến=cuối) để triển khai lần lặp cuối cùng. Vì chưng lẽ đó việc can thiệp vào trở thành đếm hoàn toàn có thể gây ra sự rứa “vòng lặp vô tận”. Ngay cả khi bien đã cẩn thận qua hết phạm vi của kiểu dữ liệu (tức quý hiếm 255) thì bien con quay lai quý giá 0 … và hầu như thứ lại liên tiếp …trừ khi gõ Ctrl – Break.

4. Câu lệnh lặp cùng với số lần chưa chắc chắn trước

a. Vòng lặp WHILECú pháp:

while do;Khi gặp mặt vòng lặp chương trình sẽ chất vấn điều kiện, nếu đk đúng thì thực xây đắp việc, tiếp đến quay lại chất vấn điều kiện. Cứ liên tiếp như vắt cho tới bao giờ điều kiện không đúng thì kết thúc.Trong khi đk đúng thì có tác dụng công việc.

b. Vòng lặp REPEAT

Cú pháp:

repeatwriteln("i =",i);i:=i+1;until i>10;Khi gặp vòng lặp chương trình sẽ thực xây đắp việc, tiếp nối kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện sai thì tiếp tục thực hiện quá trình sau đó soát sổ điều kiện. Cứ liên tục như cố kỉnh cho tới khi nào điều kiện đúng thì kết thúc. Làm các bước cho mang lại khi điều kiện đúng.

Lưu ý:

+ rất khác với vòng lặp for Cả nhì vòng lặp While cùng Repeat phần đông là vòng lặp không khẳng định trước chu kỳ lặp. Cần được có câu lệnh thay đổi giá trị biến điều khiển vòng lặp để rất có thể thoát thoát ra khỏi vòng lặp.+ trong tầm lệnh while thì đk sẽ được khám nghiệm trước, nếu đk đúng thì thực hiện công việc. Còn vào lệnh repeat thì ngược lại, quá trình được làm trước rồi mới kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì vòng lặp kết thúc. Như vậy so với vòng lặp repeat khi nào thân vòng lặp cũng được thực hiện ít nhất một lần, trong những khi thân vòng lặp while có thể không được tiến hành lần nào.+ Nếu sử dụng 2 lệnh này để giải thuộc một bài xích toán, và một giải thuật giống hệt thì đk sau while và đk sau until là che định nhau.+ các câu lệnh trong vòng lặp repeat không cần thiết phải đặt trong cặp tự khóa BEGIN và END;

*

* một số trong những lệnh không giống liên quan

a. Lệnh goto– Cú pháp: goto nhan;Trong kia nhan là 1 trong nhãn, thương hiệu nhãn được đặt theo quy tắc viết tên đã biết hay là số nguyên tự 0 đến 9999– Hoạt động: Khi gặp gỡ lệnh goto chương trình nhảy vô điều kiện đến câu lệnh sau nhãn.– lưu giữ ý: Lệnh goto chất nhận được nhảy từ vị trí này mang lại vị trí khác trong cùng 1 thân hàm, thủ tục, nhảy đầm từ trong vòng lặp ra ngoài, không chất nhận được nhảy từ xung quanh vào trong khoảng lặp, hàm, thủ tục, khối lệnh

b. Lệnh break– Cú pháp: break;– Hoạt động: lệnh break hoạt động khi được để trong thân những vòng lặp for, while, repeat. Khi gặp mặt lệnh break; thì sản phẩm sẽ thoát ra khỏi chu trình của vòng lặp, nếu có rất nhiều vòng lặp lồng nhau đang thoát vòng lặp vào nhất chứa lệnh break;

c. Lệnh exit– Cú pháp: Exit;– Hoạt động: Lệnh exit sẽ làm hoàn thành chương trình nhỏ nếu nó được để trong ctc, làm xong xuôi chương trình chính nếu nó ở chương trình chính

d. Lệnh halt– Cú pháp: halt;– Hoạt động: Khi gặp gỡ lệnh halt thì máy vẫn dừng ngay lịch trình đang chạy. Lệnh này thường được sử dụng khi thuật toán gặp 1 TH ko thể thường xuyên được.