Excel cho photoworld.com.vn 365 Excel mang đến photoworld.com.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Hàm IF là một trong những hàm thịnh hành nhất trong Excel, hàm này chất nhận được bạn tiến hành so sánh lô-gic giữa một giá chỉ trị với giá trị bạn ước ao muốn.

Bạn đang xem: Cách dùng hàm if trong excel

Vì vậy, một câu lệnh IF hoàn toàn có thể có hai kết quả. Hiệu quả đầu tiên là nếu như so sánh của người sử dụng là True, tác dụng thứ nhị là nếu như so sánh của người sử dụng là False.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho thấy IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2).


*

Dùng hàm IF, một trong các hàm súc tích để trả về một quý giá nếu đk đúng và trả về quý hiếm khác nếu điều kiện sai.

IF(logical_test, value_if_true, )

Ví dụ:

=IF(A2>B2,"Vượt dự toán","OK")

=IF(A2=B2,B4-A4,"")

thương hiệu đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều khiếu nại bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (Bắt buộc)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu hiệu quả của logical_test là ĐÚNG.

Xem thêm: Tag Archives: Đổi Số Điện Thoại Chăm Sóc Khách Hàng Giao Hàng Tiết Kiệm

value_if_false (Tùy chọn)

Giá trị bạn có nhu cầu trả về nếu tác dụng của logical_test là SAI.


Các ví dụ như hàm IF solo giản

*

=IF(C2=”Có”,1,2)

Trong ví dụ ngơi nghỉ trên, ô D2 mang đến biết: IF(C2 = Có, thì trả về 1, còn nếu không thì trả về 2)

*

=IF(C2=1,”Có”,”Không”)

Trong ví dụ này, bí quyết trong ô D2 đến biết: IF(C2 = 1, thì trả về Có, còn nếu không thì trả về Không)Như chúng ta thấy, hàm IF có thể được thực hiện để đánh chi phí văn bạn dạng và giá bán trị. Hàm còn rất có thể được áp dụng để reviews lỗi. Các bạn sẽ không bị tiêu giảm chỉ đánh giá xem một câu chữ có bằng một câu chữ khác hay không và trả về một hiệu quả duy nhất, chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử toán học và thực hiện giám sát và đo lường thêm tùy theo tiêu chí của mình. Chúng ta cũng có thể lồng các hàm IF với nhau để triển khai nhiều so sánh.

*
B2, ”Vượt Ngân sách”,”Nằm vào Ngân sách”)" loading="lazy">

=IF(C2>B2,”Vượt vượt Ngân sách”,”Trong Ngân sách”)

Trong ví dụ nghỉ ngơi trên, hàm IF ở ô D2 cho biết thêm IF(C2 lớn hơn B2, thì trả về “Vượt vượt Ngân sách”, nếu không thì trả về “Trong Ngân sách”)

*
B2,C2-B2,"")" loading="lazy">

=IF(C2>B2,C2-B2,0)

Trong hình minh họa làm việc trên, thay do trả về hiệu quả dạng văn bản, bọn họ sẽ trả về một phép giám sát học. Công thức ở ô E2 cho biết thêm IF(Thực tế lớn hơn Dự toán ngân sách, thì lấy số tiền Dự toán giá cả Trừ đi số tiền Thực tế, nếu như không thì không trả về kết quả nào).

*

=IF(E7=”Có”,F5*0.0825,0)

Trong lấy ví dụ này, phương pháp trong ô F7 cho biết thêm IF(E7 = “Có”, thì giám sát Tổng Số tiền trong F5 * 8,25%, còn nếu như không thì không có Thuế bán hàng phải nộp nên trả về 0)


Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng văn phiên bản trong công thức, bạn cần đưa văn bạn dạng vào trong lốt ngoặc kép (ví dụ: “Văn bản”). Ngoại lệ tuyệt nhất là áp dụng TRUE hoặc FALSE, nội dung mà Excel gồm thể auto hiểu.


Sự rứa thường gặp

Vấn đề

Chuyện gì không ổn

0 (không) vào ô

Không bao gồm đối số nào đến đối sốvalue_if_true hoặc value_if_False. Để thấy giá trị trả về đúng, thêm văn bản đối số vào hai đối số đó hoặc thêm TRUE hoặc FALSE vào đối số.

#NAME? vào ô

Lỗi này thường có nghĩa là công thức viết sai chính tả .

Bạn nên thêm trợ giúp?

Bạn luôn hoàn toàn có thể hỏi một chuyên gia trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.