Câu bị động là 1 trong trong những cấu trúc cơ bản không thể bỏ qua nếu như khách hàng đang trong hành trình đoạt được những đỉnh điểm mới trong TOEIC. Thuộc Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng câu bị động


*

Để giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan lại về thể bị động trong giờ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ share kiến thức về công thức, bí quyết dùng câu tiêu cực một cách chuẩn xác nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu tiêu cực là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là câu được sử dụng khi muốn nhấn mạnh đến đối tượng người sử dụng chịu tác động của hành vi hơn là phiên bản thân hành động đó. Thời của rượu cồn từ sống câu bị động đề nghị tuân theo thời của hễ từ ở câu chủ động.

Cấu trúc câu bị động

Câu công ty động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ làm việc dạng phân từ 2)

Câu chủ động ở dạng thì nào, chúng ta chia hễ từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn đảm bảo nguyên tắc chủ ngữ số nhiều, cồn từ khổng lồ BE được phân tách ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ sẽ trồng một cái cây ở trong vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) giữ ý: “By them” tất cả thể bỏ đi trong câu.

S2 be V (PII)

Nếu là các loại động từ tất cả 2 tân ngữ, ước ao nhấn mạnh tay vào tân ngữ nào bạn ta chuyển tân ngữ kia lên cai quản ngữ nhưng thông thường chủ ngữ phù hợp của câu bị động là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me).

*** lưu lại ý chung

1. Nếu S vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được loại bỏ đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó đem trộm xe máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe đồ vật của tôi đã bị rước trộm đêm qua.)

2. Nếu là người hoặc thiết bị trực tiếp gây ra hành vi thì cần sử dụng "by", tuy nhiên gián tiếp khiến ra hành vi thì sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. đổi khác câu chủ động sang thụ động trong thì giờ đồng hồ Anh (Tense)

Công thức đưa câu dữ thế chủ động sang câu bị động chúng ta học theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going lớn + V-infi + O

S + am/is/are going lớn + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đấy là cách đưa từ thể dữ thế chủ động sang thể thụ động cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ vận dụng với rượu cồn từ "buy" (mua) vẫn giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan tuyệt nhất nhé:

Dạng thì

Thể công ty động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng to lớn + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì lúc này tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện tại tại chấm dứt tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá trang bị tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ hoàn thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ chấm dứt tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai trả thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai xong tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác định tân ngữ trong câu nhà động, gửi thành nhà ngữ câu bị động.Bước 2: xác định thì (tense) vào câu dữ thế chủ động rồi chuyển động từ về thể bị động như lý giải ở trên.Bước 3: biến đổi chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những công ty ngữ không xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona lớn his birthday các buổi tiệc nhỏ last night.

➤ Fiona was invented to John"s birthday buổi tiệc ngọt last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** chú ý khi đưa sang câu bị động

1. Các nội cồn từ (Động từ ko yêu ước 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi chủ ngữ chịu trách nhiệm chính của hành vi cũng ko được đưa thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dìm lãnh trách nhiệm)

Nếu là fan hoặc trang bị trực tiếp gây ra hành động thì sử dụng by tuy thế nếu là vật gián tiếp gây ra hành động thì sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trong những trường vừa lòng to be/to get + P2 hoàn toàn không mang nghĩa bị động mà có 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà nhà ngữ đang gặp gỡ phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ câu hỏi chủ ngữ tự làm lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires?

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Hầu như sự biến đổi về thời và thể đều nhằm vào rượu cồn từ to be, còn phân từ 2 giữ lại nguyên.

to be made of: Được làm bằng (Đề cập đến cấu tạo từ chất làm đề xuất vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được tạo nên sự từ (đề cập mang lại việc nguyên liệu bị biến hóa khỏi trạng thái ban sơ để tạo ra sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập đến quá trình tạo sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk.

to be made with: Được làm với (đề cập cho chỉ một trong những nhiều cấu tạo từ chất làm cần vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Sáng tỏ thêm về phong thái dùng marry với divorce vào 2 thể: dữ thế chủ động và bị động.

Khi không có tân ngữ thì tín đồ Anh ưa dùng get married và get divorced vào dạng informal English.

Lulu và Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu và Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they divorced. (formal)

Sau marry với divorce là một trong tân ngữ thẳng thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going lớn divorce Carola

To be/ get married/ khổng lồ smb (giới từ “to” là bắt buộc)

She got married to lớn her childhood sweetheart.

He has been married lớn Louisa for 16 years and he still doesn’t understand her.

Nếu bạn có nhu cầu nhận tư vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi trực tiếp giảng dạy và giáo trình từ bỏ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, phù hợp với từng trình độ của học viên. Bạn Hãy đăng ký ngay trên Đây nhé!

III. Những dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi nhì tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã mang lại anh ấy một quả táo.)

O1 O2

➤ An táo apple was given lớn him. (Một quả táo đã được trao đến anh ta.)

➤ He was given an táo khuyết by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một trái táo)

Ví dụ 2: He sent his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của những động từ tường thuật

Các hễ từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: công ty ngữ; S": công ty ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + to V"

People say that he is very rich.→ He is said khổng lồ be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu dựa vào vả với những động từ have, get, make có thể được lật qua câu tiêu cực với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động là câu nhờ vào vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee bought by his son. (Thomas nhờ con trai mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + to lớn V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made khổng lồ cut by the hairdresser.(Suzy nhờ thờ làm cho tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + to lớn V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband to lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ông xã dọn giúp nhà bếp)

4. Câu dữ thế chủ động là câu hỏi

- Thể tiêu cực của câu hỏi Yes/No

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đã dọn phòng không đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook khổng lồ my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp mang lại tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển chiếc ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con bé xíu đã làm bài tập xong xuôi chưa?)

5. Tiêu cực với các động từ bỏ chỉ quan điểm, ý kiến

Một số hễ từ chỉ quan liêu điểm chủ ý thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi bạn nghĩ anh ta rước cắp tiền của người mẹ anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought khổng lồ have stolen his mother’s money.

Xem thêm: Retinol Là Gì? Công Dụng Và Cách Dùng Retinol Từ A Retinol Là Gì

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan lại là các động từ chỉ nhận thức của bé người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm cho gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì và chỉ thấy 1 phần của hành vi hoặc 1 hành động đang ra mắt bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đang đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó có tác dụng gì)Ai đó chứng kiến người khác làm gì từ đầu mang lại cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard to cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu dữ thế chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)

- Thể đậy định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vị not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài tập về câu bị động

Để rèn luyện kiến thức và kỹ năng thể thụ động trong tiếng Anh họ đã học ở trên. Bây giờ các bạn cùng làm một số bài tập sau cùng hãy khám nghiệm lại đáp án bài tập đã có tác dụng ở bên dưới nhé! ( giữ ý: không xem đáp án trước khi làm bài bác tập)

Bài 1: gửi câu sau thanh lịch câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going to lớn have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her oto tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: mang đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. Toshico had her car (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... To lớn the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage to his car?

V. Đáp án

Bài 1:

1. John gets his shirt cleaned.5. Are you going lớn have your shoes repaired?
2. Anne had had her composition typed by a friend.

6. I must have my teeth checked.

3. Rick will have his hair cut.7. She will have her oto washed tomorrow.
4. They had the shoplifter arrested.8. They have the story told again.

Bài 2:

1. repaired5. sent
2. to lớn type6. cut
3. Painted7. carry
4. write 

Nếu các bạn có nhu cầu học TOEIC nhớ rằng tham khảo những tin tức sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: