Sáng nay 8/7, các thí sinh làm bài bác thi tổ hợp Khoa học tập Xã hội trong 150 phút. Đề thi THPT non sông 2022 môn định kỳ Sử


Hà Hoàng Đức Thái (học sinh Trường trung học phổ thông Hoàng Mai) để ưu tiên thi vào trường ĐH công nghệ Xã hội nhân văn (ĐH non sông Hà Nội) nghỉ ngơi khối C00. Bởi đó, cậu tấn công giá, bài thi môn lịch sử hào hùng và Địa lý của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm này tương đối dễ với dễ hơn đề thi minh hoạ.

Bạn đang xem: Bộ đề thi thpt quốc gia môn lịch sử

“Với môn kế hoạch sử, phần nhiều ôn trong sách như thế nào, đề đang tập trung kiến thức xoay quanh ngôn từ ấy. Vày vậy, chỉ cần ghi nhớ chắc sẽ làm tốt bài thi môn Sử năm nay” – Thái mang đến hay.

Đáp án đề thi THPT nước nhà 2022 môn lịch sử hào hùng – Thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 được cập nhật chính thức từ bộ giáo dục, đủ 24 mã đề có lời giải chi tiết và chủ yếu xác. Gồm file mua word, pdf cung cấp các em ôn luyện đạt hiệu quả.

Full 24 mã đề thi môn lịch sử vẻ vang 2022:

– Mã đề 301: TẠI ĐÂY

– Mã đề 302: TẠI ĐÂY

– Mã đề 303: TẠI ĐÂY

– Mã đề 304: TẠI ĐÂY

– Mã đề 305: TẠI ĐÂY

– Mã đề 306: TẠI ĐÂY

– Mã đề 307: TẠI ĐÂY

– Mã đề 308: TẠI ĐÂY

– Mã đề 309: TẠI ĐÂY

– Mã đề 310: TẠI ĐÂY

– Mã đề 311: TẠI ĐÂY

– Mã đề 312: TẠI ĐÂY

– Mã đề 313: TẠI ĐÂY

– Mã đề 314: TẠI ĐÂY

– Mã đề 315: TẠI ĐÂY

– Mã đề 316: TẠI ĐÂY

– Mã đề 317: TẠI ĐÂY

– Mã đề 318: TẠI ĐÂY

– Mã đề 319: TẠI ĐÂY

– Mã đề 320: TẠI ĐÂY

– Mã đề 321: TẠI ĐÂY

– Mã đề 322: TẠI ĐÂY

– Mã đề 323: TẠI ĐÂY

– Mã đề 324: TẠI ĐÂY


Mục lục bài xích viết


Đề thi lịch sử THPT tổ quốc 2021 Full đáp ánĐáp án đề thi THPT tổ quốc môn Sử 2021 đợt 1

Đề thi lịch sử dân tộc THPT tổ quốc 2022 Full đáp án

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 301

Nguồn đáp án: Sử Cô Hương

*
Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử vẻ vang 1">

– Xem lưu ý đáp án môn lịch sử dân tộc mã đề 302

Đề thi THPT tổ quốc 2022 môn lịch sử 2">

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử vẻ vang mã đề 303

Đề thi THPT non sông 2022 môn lịch sử 3">

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 304

*
Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử 4">

– Xem lưu ý đáp án môn lịch sử vẻ vang mã đề 305

*
Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử hào hùng 5">

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 306

*
Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử hào hùng 6">

– Xem lưu ý đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 307

Đề thi THPT giang sơn 2022 môn lịch sử vẻ vang 7">

– Xem lưu ý đáp án môn lịch sử mã đề 308

*
Đề thi THPT giang sơn 2022 môn lịch sử 8">

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử mã đề 309

*
Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử 9">

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 310

*
Đề thi THPT non sông 2022 môn lịch sử hào hùng 10">

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử mã đề 311

*
Đề thi THPT giang sơn 2022 môn lịch sử vẻ vang 11">

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử vẻ vang mã đề 312

Đề thi THPT nước nhà 2022 môn lịch sử 12">

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử dân tộc mã đề 313

*
Đề thi THPT giang sơn 2022 môn lịch sử dân tộc 13">

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 314

*
Đề thi THPT tổ quốc 2022 môn lịch sử 14">

– Xem lưu ý đáp án môn lịch sử vẻ vang mã đề 315

*
Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử 15">

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử vẻ vang mã đề 316

*
Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử 16">

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 317

*
Đề thi THPT tổ quốc 2022 môn lịch sử hào hùng 17">

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử vẻ vang mã đề 318

Đề thi THPT non sông 2022 môn lịch sử vẻ vang 18">

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử mã đề 319


Đọc tiếp thừa nhận phát đề thi test thpt nước nhà môn lịch sử hào hùng 2022 lần 19

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử 19">

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử mã đề 320

*
Đề thi THPT tổ quốc 2022 môn lịch sử dân tộc 20">

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử mã đề 321

*
Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử 21">

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử dân tộc mã đề 322

*
Đề thi THPT nước nhà 2022 môn lịch sử 22">

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử mã đề 323

Đề thi THPT nước nhà 2022 môn lịch sử vẻ vang 23">

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 324

*
Đề thi THPT non sông 2022 môn lịch sử vẻ vang 24">

Mã đề323
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1A11D21C31D
2D12C22D32
3A13D23C33A
4D14D24C34
5B15B25B35
6D16A26A36A
7B17D27B37
8B18B28A38A
9A19C29A39C
10D20A30B40C

Mã đề324
CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1C11B21B31C
2D12C22A32A
3A13C23C33C
4B14A24B34B
5D15C25B35A
6C16A26A36D
7B17A27A37C
8D18B28B38B
9D19C29B39A
10A20C30B40A

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử vẻ vang 25">

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử 26">

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử 27">

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử dân tộc mã đề 318

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử vẻ vang 28">

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 319

– Xem lưu ý đáp án môn lịch sử dân tộc mã đề 320

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 321

– Xem nhắc nhở đáp án môn lịch sử hào hùng mã đề 322

– Xem gợi nhắc đáp án môn lịch sử vẻ vang mã đề 323

Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử vẻ vang 29">

*
Đề thi THPT non sông 2022 môn lịch sử 30">

*
Đề thi THPT non sông 2022 môn lịch sử 31">

*
Đề thi THPT giang sơn 2022 môn lịch sử vẻ vang 32">

*
Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử hào hùng 33">

Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử hào hùng 34">

Đề thi THPT quốc gia 2022 môn lịch sử 35">

– Xem gợi ý đáp án môn lịch sử mã đề 324

Đề thi THPT nước nhà 2022 môn lịch sử dân tộc 36">

*
Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử vẻ vang 37">

*
Đề thi THPT giang sơn 2022 môn lịch sử 38">

*
Đề thi THPT tổ quốc 2022 môn lịch sử vẻ vang 39">

Đang cập nhật…


Đề thi THPT đất nước 202 môn lịch Sử

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sử 2022 lần 1

Đáp án đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2022 môn Sử – tất cả mã đề

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2022 – MÔN LỊCH SỬ

Thực hiện: Ban chuyên môn Tuyensinh247.com

Liên tục cập nhật – những em nhấn F5 liên tiếp để coi đáp án cấp tốc nhất

MÃ GỐC: 318

Các mã đang xong:318

Các mã đã giải: 323,

Lịch sử – Mã 301

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 302

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 303

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

 

Lịch sử – Mã 304

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 305

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 306

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 307

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đọc tiếp #1 Đề thi demo THPT quốc gia môn lịch sử hào hùng 12 Sở tp lạng sơn 2022

Lịch sử – Mã 308

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

 

Lịch sử – Mã 309

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 310

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 311

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 312

1.2.3.

Xem thêm: Chất Liệu Vải Bamboo Là Gì, Đặc Tính Và Ứng Dụng Của Vải Bamboo

4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 313

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

 

Lịch sử – Mã 314

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 315

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 316

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 317

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 318

1. A2.B3.D4.D5.D6.A7.B8.C9.C10.B
11.B12.A13.C14.A15.D16.C17.B18.D19.A20.B
21.B22.B23.D24.D25.D26.A27.D28.D29.A30.D
31.B32.A33.B34.A35.B36.A37.D38.C39.A40.D

 

Lịch sử – Mã 319

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 320

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 321

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Lịch sử – Mã 322

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đọc tiếp ĐỀ THI MÔN LỊCH SỬ BỘ GD và ĐT THPTQG 2021 - CÓ ĐÁP ÁN

Lịch sử – Mã 323

1.A2.D3.A4.D5.B6.D7.B8.B9.A10.D
11.D12.C13.D14.D15.B16.A17.D18.B19.C20.A
21.C22.D23.C24.C25.B26.A27.B28.A29.A30.B
31.D32.D33.A34.C35.B36.37.38.39.40.

 

Lịch sử – Mã 324

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.

Đề thi THPT đất nước 2022 môn lịch sử dân tộc 36">

Đang cập nhật…

Đề thi lịch sử THPT quốc gia 2021 Full đáp án

*
Đề thi THPT nước nhà 2022 môn lịch sử dân tộc 41">

Mời các bạn, thầy cô cùng quý cha mẹ cùng xem thêm lời giải, đáp án môn lịch sử thpt quốc gia 2021 cụ thể do đội ngũ chuyên viên giải đề của bọn chúng tôi.

Đề Sử THPT nước nhà 2021 mã đề 307 – Lần 2


1-C2-D3-B4-B5-D6-B7-D8-B9-C10-A
11-A12-C13-C14-B15-A16-D17-D18-C19-B20-B
21-C22-A23-D24-A25-D26-C27-C28-A29-A30-C
31-A32-A33-D34-B35-A36-A37-B38-A39-C40-B

Đề Sử THPT giang sơn 2021 mã đề 315 – Lần 2


1-A2-A3-C4-B5-C6-C7-C8-B9-D10-D
11-A12-A13- C14-C15-C16-D17-B18-D19-B20-D
21-C22-A23-C24-B25-C26-B27-A28-D29-B30-B
31-D32-B33-A34-B35-D36-A37-A38-D39-B40-B

Đáp án đề thi THPT non sông môn Sử 2021 lần 1

Mời các bạn, thầy cô cùng quý cha mẹ cùng tìm hiểu thêm lời giải, lời giải môn lịch sử thpt nước nhà 2021 cụ thể do Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo và huấn luyện công bố.

Đáp án Sử thpt 2021 mã đề 301

​​​​​​​1-D 2-A 3-A 4-B 5-A 6-B 7-B 8-D 9-B 10-D

11-C 12-C 13-A 14-D 15-A 16-B 17-C 18-D 19-C 20-B

21-C 22-A 23-D 24-B 25-D 26-A 27-D 28-C 29-B 30-D

31-C 32-D 33-A 34-C 35-B 36-A 37-D 38-B 39-C 40-A

Đáp án Sử THPT tổ quốc 2021 mã đề 302

1-D 2-A 3-B 4-D 5-A 6-D 7-A 8-C 9-C 10-B

11-A 12-B 13-B 14-C 15-D 16-A 17-C 18-A 19-C 20-B

21-A 22-D 23-B 24-A 25-D 26-D 27-B 28-A 29-A 30-D

31-C 32-C 33-B 34-D 35-D 36-C 37-D 38-B 39-D 40-C​​​​​​​​​​​​​

Tham khảo thêm những bộ đề thi THPT giang sơn năm 2022 khác:

Bộ Đề thi THPT quốc gia Năm 2022 tiên tiến nhất full đáp án

Đề thi THPT giang sơn 2022 môn giờ đồng hồ Trung gồm đáp ánĐề thi THPT tổ quốc 2022 môn giờ Đức có đáp ánĐề thi THPT non sông 2022 môn giờ Pháp bao gồm đáp ánĐề thi THPT non sông 2022 môn tiếng Nga gồm đáp ánĐề thi THPT non sông 2022 môn tiếng Hàn bao gồm đáp án

Ngoài bộ Đề thi THPT non sông 2022 môn định kỳ Sử, chúng ta còn bao gồm thể bài viết liên quan hướng dẫn giải các đề thi THPT giang sơn môn Toán, Sử, Lý, Hóa, Sinh, Địa,… cùng những môn học khác đã được cập nhật tại siêng trang của chúng tôi.