An honored king in history that I will mention today in that essay is Lê Thái Tổ. His birth name is Le Loi, he was a politician, military leader, who formed a Vietnamese army & led this army khổng lồ fight against the occupation of the Ming army since in 1418 until the Minh army was completely expelled from dẻo Viet in 1428. He was born in the 10th month of September year 1385 in Lam Son và he died on September 7 the year 1433 in Ha Noi. He was born in a rich family & he has done a lot of great work in defending và building it. We wouldn"t have been without him. Overall he is a great king & we should be grateful khổng lồ him. Lớn express our gratitude, we need to vì well in school in order lớn contribute to lớn a good society.


Bạn đang xem: Bài viết tiếng anh về nhân vật lịch sử

Hãy góp mọi fan biết câu vấn đáp này vắt nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Xem thêm: Cách Dùng Progressbar Trong C# Winform, Lập Trình Android

*

*

King Le Loi/ Le bầu To(Vua Lê Lợi/ Lê Thái Tổ (1385-1433)*Facts(Thực tế):- determined leader of Lam Son uprising against the Ming invaders (1418-1427), suffered hardship and difficulties(nhà lãnh đạo quyết đoán của trào lưu khởi nghĩa Lam Sơn hạn chế lại quân xâm lược đơn vị Minh (1418-1427), chịu những trở ngại gian khổ.)- freed the country & became King in 1428(giải phóng giang sơn và đăng quang Vua vào thời điểm năm 1428*Reason for being respected(Lý vị được kính trọng):- his perseverance during the ten years" war(sự kiên định của ông trong suốt 10 năm chiến tranh)*Interesting legend(Truyền thuyết thú vị):- the history of Sword Lake in Ha Noi: the return of the magical sword lớn a golden turtle after the war against the invaders(Lịch sử hồ Hoàn tìm ở Hà Nội: việc trả lại thanh gươm thần đến rùa xoàn sau chiến tranh chống quân xâm lược)Le Quy Don(Lê Quý Đôn (1726 - 1784)*Fact(Thực tế):- a distinguished philosopher, poet, và encyclopaedist(1 nhà triết học, đơn vị thơ và nhà soạn bách khoa toàn thư kiệt xuất)- responsible for a large number of encyclopaedic, historical and philosophical works(chịu trách nghiệm sáng tác những tác phẩm về bách khoa toàn thư, lịch sử vẻ vang và triết học)*Reason for being respected(Lý vì chưng được kính trọng):- his sharp wit & wide knowledge(trí thông minh dung nhan bén cùng hiểu biết sâu rộng)*Interesting story(Câu chuyện thú vị):- Still a child, he created a poem, using words with double meanings khổng lồ describe the characteristics of different types of snakes. The poem can also be interpreted as a lazy student"s self-accusation and promise to study harder.(Khi còn là 1 trong đứa trẻ, ông đã sáng tác 1 bài bác thơ, sử dụng các từ có hai tầng nghĩa để mô tả các đặc tính của không ít loài rắn khác nhau. Bài xích thơ còn được hiểu như thể lời thú tội và hứa hẹn học hành chịu khó hơn của một học sinh lười biếng.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar